• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Atkurtai Lietuvos valstybei – 27-eri!

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokiniai, vadovaujami mokytojos Marijos Krajinskienės, dalyvavo respublikiniame plakatų konkurse „Atkurtai Lietuvos valstybei – 27“.  Mokyklos fojė surengta plakatų paroda, kurios iškilmingas atidarymas ir nepriklausomos Lietuvos atkūrimo 27-isis gimtadienis paminėtas aktų salėje. Iškilmingą minėjimą  Lietuvos valstybės himnu pradėjo 5a klasės mokinių tercetas.

Bernardo Brazdžionio eiles deklamavo IIb klasės gimnazistai (mokyt. Kristina Ežerskienė), o visą bendruomenę su švente šiltai pasveikino direktorius Robertas Ežerskis. Kalbėdama storikė Janina Bucevičė  pažymėjo, kad Lietuva  esame mes visi, o valstybės kūrimas – tai nuolatinės mūsų visų, mažų ir didelių, bendros  pastangos. Šventinio minėjimo pabaigoje skambėjo Deimantės Latuškevičiūtės ir Klaido Kaunecko atliekama daina, skirta  kovotojams už Lietuvos laisvę (mokyt. Elena Martinkienė).