• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gimnazijoje svečiavosi saleziečiai

Kovo 27 dieną mūsų, katalikišką, gimnaziją aplankė garbūs svečiai. Tai Saleziečių ordino atstovai – kun. Enrico Stasi, Pjemonto regiono Italijoje ir Lietuvos saleziečių provincijos vyresnysis, kun. MassimoBianco, Vilniaus saleziečių bendruomenės direktorius, kun. Alessandro Barelli, Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos klebonas – ir kanauninkas Andriejus Sabaliauskas. Gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis juos supažindino su ugdymo procesu ir įstaigos materialine baze.

Dirbdami su jaunimu saleziečiai naudoja Šv. kun. Jono Bosko – našlaičių ir apleistų paauglių globėjo, Saleziečių kongregacijos įkūrėjo –  auklėjimo prevencinę sistemą, kurios pagrindas yra protas, religija ir meilė, o auklėjimo tikslas – išauginti gerus piliečius ir dorus krikščionis. Jų misija – mylėti jaunimą išskirtine meile. Mūsų gimnazijos bendruomenės nariai apie saleziečių prasmingą ir kilnią veiklą sužino bibliotekoje skaitydami periodinį žurnalą „Saleziečių žinios“, kuris Lietuvoje, beje, leidžiamas seniai, nuo 1927 metų.