• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

„Būk pasveikintas...“

„Būk pasveikintas,/ Amžino stebuklo Ryte“, - tokiais žodžiais Didįjį ketvirtadienį  savo programą pradėjo gimnazistai L.Bagočiūtė, D.Pociūtė, E.Tautkutė, V.Petrikas  ir  3b klasės mokiniai G. Višniauskaitė, D. Liutkutė, J. Burba, kuriuos ruošė mokytojos A. Nagienė, G. Jankauskaitė, R. Šemetienė.

Mokiniai artėjančiančių šv. Velykų proga dovanojo šiltus žodžius,  muziką, užaugintus želmenėlius mokytojams, kurie tąkart buvo susirinkę į  skaityklą, kur  vyko  metodinė diena. Pedagogai dalijosi savo gerąja patirtimi apie diferencijavimą įvairių dalykų pamokose. Visus artėjančios Kristaus Prisikėlimo šventės proga sveikino ir gimnazijos direktorius R. Ežerskis, ir kapelionas prelatas J. Šiurys, kuris linkėjo visuose gyvenimo įvykiuose jausti Dievo artumą, Jo meilę ir palaimą.