• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Padėkos vakaras „Kietas riešutėlis“

„Dievo pagalbos nepristinga, kas dirba tikrai ir su pasitikėjimu“, - šios Šv. Jono Bosko mintys puošia statulėles, kurios Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje gegužės 29-ąją, Padėkos vakare, skambant iškilmingai muzikai, buvo įteiktos  nominantams. ,,Kieto riešutėlio” nominacijos skirtos geriausiems mokiniams už mokslo pasiekimus, meninę, sportinę veiklą garsinant gimnazijos vardą rajone, respublikoje, mokytojams bei tėveliams.  Per šventę paskelbta 12 nominacijų, į kurias pretendavo net 40 nominantų. Pirma nominacija  ,,Metų olimpietis” už aukštus pasiekimus olimpiadose  įteikta IIb klasės mokiniui  Rokui Sušinskiui.

Metų aktyvistu išrinktas IIIb klasės mokinys Jokūbas Juškevičius, o Metų sportininku –  Nojus Gustys, 7b klasės mokinys.  Gimnazijos bibliotekoje daugiausia knygų perskaitė 5b klasės mokinė Gintarė Šiuškaitė, todėl jai atiteko  Metų skaitytojos vardas. Nominacija ,,Metų pareiga”  už  aktyvumą  gimnazijos tarybos darbe bei įvairių iniciatyvų, projektų įgyvendinimą  apdovanota Salomėja Antanavičienė. Į nominaciją ,,Metų dosnumas”  pretendavo net šešių  klasių tėveliai. Statulėlės įteiktos Steponui ir  Dainiui  Eirošiams. Vanda Valskienė išrinkta  Metų bitute, o Metų mokytojomis – pradinių klasių mokytoja Kristina Būtienė ir geografijos mokytoja  Laima Uosytė. Už aukštus mokinių pasiekimus apdovanotos biologijos mokytoja Živilė Gureckienė ir technologijų mokytoja Marija Krajinskienė. Nominacija ,,Metų profesinis pasiaukojimas” atiteko geografijos mokytojai Laimai Uosytei ir matematikos mokytojai Aurelijai Ubartienei. Paskutinė nominacija ,,Bertoletijos riešutas” už dvasiškų vertybių puoselėjimą ir nuolatines pastangas visur ,,daryti tvarką” įteikta gimnazijos kapelionui prelatui Juozui Šiuriui. Tą vakarą taip pat padėkomis apdovanoti  mokiniai ir mokytojai –  olimpiadų  nugalėtojai – bei  ,,Minam už Telšius“ lyderis  Pranciškus Zakarauskas, 7a klasės mokinys.
 Šventajame Rašte sakoma: ,,Jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus.”  ,,Prašykime, kad pasisėmę dieviškosios meilės, sugebėtume ir savo šeimose, bendruomenėje, ten, kur esame, gyventi su meile,  pagarba,   pasitikėjimu…“ – tokiais kunigo A. Toliato žodžiais gimnazijoje baigėsi pirmasis  Padėkos vakaras, kurį ruošė pradinių klasių mokytoja Ramunė Šemetienė.