• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

2016-2017 m.m. archyvas

ETNOGRAFINĖ VAKARONĖ „PO ŽEMAITIŠKA PASTOGE“

Lapkričio 25 dieną  Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos aktų salėje vyko pradinių klasių mokinių etnografinė vakaronė „Po žemaitiška pastoge“, kurią organizavo choreografijos mokytoja Jūratė Valatkienė kartu su direktoriaus pavaduotoja  Elena Martinkiene. Vakaronę pradėjo Telšių kultūros centro folkloro ansamblis „Spigėns“, vadovaujamas  Dianos Bomblauskienės. Muzikai nutilus, žemaitiška tarme savo vaikystės įspūdžius, patirtus kaime pas „babą“, papasakojo gimnazistė Vykinta Bagužaitė. Netrukus „žviegdamos“ į salę įbėgo „europietiškos, išmaniosios“ kiaulės, kurias vaidino 8b klasės mokinės Gabrielė Dobrovolskytė ir Gabija Šniaukštaitė bei jaunių, jaunuolių šokio būrelių nariai. Jas gaudė ir visą vakaronę vedė jaunieji ūkininkai – renginio vedėjai Greta Norvaišaitė ir Osvaldas Milašius. Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis ir prelatas Juozas Šiurys pasveikino visus susirinkusius į liaudišką vakaronę ir palinkėjo smagiai bei turiningai praleisti laisvalaikį, puoselėjant žemaičių tradicijas, papročius ir kalbą.

Skaityti daugiau...

Protų mūšio nugalėtojai

Lapkričio mėnesį visame pasaulyje yra minima Tarptautinė nerūkymo diena. Minint šią dieną Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vyko protų mūšis „Galvok pozityviai – nebūk pilkas“, kurį orgavizavo Telšių  r. savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras.

Skaityti daugiau...

Paminėtas V. Šekspyras

Mokykloje paminėtos Viljamo Šekspyro (1546 – 1616), genialaus dramaturgo ir poeto,  praktiko, teoretiko bei filosofo, 400 metų mirties metinės.

Skaityti daugiau...

Dievui ir Tėvynei paaukotas gyvenimas

Lapkričio 14 dieną Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokiniai, mokytojai rinkosi į Katedrą  paminėti  Lietuvos valstybės kūrėjo, Vasario 16-osios akto signataro  Justino Staugaičio 150-ąsias gimimo metines. Justinas Staugaitis  prieš 90 metų, popiežiui Pijui XI Apaštališkąja Konstitucija „Lituanorum gente“  įkūrus Telšių vyskupiją, tapo pirmuoju Telšių vyskupu.
Skambant smuiko ir gitaros garsams gimnazistas Jokūbas Juškevičius perskaitė ištrauką iš vysk. Justino Staugaičio knygos „Mano atsiminimai“, kurioje autorius pasakoja, kaip jis,  tapęs Telšių vyskupu, pirmą kartą atvyko į  Žemaitijos sostinę, į miestą, įsikūrusį ant septynių kalvų, prie Masčio ežero. Telšiai palikę jam labai gerą įspūdį...

Skaityti daugiau...

Telšių lyderių bendrijos diskusija su rajono mokyklų mokiniais

Lapkričio 16 d. Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje vyko rajono švietimo lyderių organizuota diskusija su mokinių savivaldos atstovais. Renginyje dalyvavo mokiniai iš devynių mokyklų: Varnių Motiejaus Valančiaus, Luokės Vytauto Kleivos, Žemaitės, „Džiugo“, Vincento Borisevičiaus gimnazijų, „Kranto“, „Atžalyno“, „Ateities“, „Germanto“ progimnazijų.

Skaityti daugiau...

Kūrybinis darbas - Knygos dėžutė

Šiandieninėje visuomenėje knygą pakeičia komercinė televizija, kompiuteriniai žaidimai, mobilieji telefonai. Nors seniai visiems žinoma, kad savarankiškas skaitymas yra vienas iš pagrindinių vaiko ugdymosi būdų, tačiau mokiniai vis mažiau laiko tam skiria. Gimnazijoje ieškoma įvairių būdų vaikų skaitymo gebėjimams ugdyti. Kasmet prieš šv. Kalėdas organizuojama akcija „Padovanok knygą savo mokyklai“, „Metų“ knygos pristatymai.

Skaityti daugiau...