• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

VAKARONĖS „SKRYNIOS PASLAPTYS“ TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJOJE

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje gyvuoja graži tradicija organizuoti etnografines vakarones 1 – 4 klasių mokiniams, jų tėveliams ir mokytojams. Šių metų etnografinės vakaronės su dideliu pasididžiavimu ir meile buvo skirtos atkurtos Lietuvos šimtmečiui. Renginių iniciatorė ir organizatorė - gimnazijos choreografijos mokytoja Jūratė Valatkienė. Jai talkino menų, technologijų ir kūno kultūros  bei  pradinių klasių metodinių grupių mokytojos.

Kiekvienais metais etnovakaronių dalyvių skaičius sparčiai auga ir sunkiai dalyviai sutelpa gimnazijos salėje, todėl šiemet nutarta organizuoti dvi vakarones: kovo 14 dieną - 1– 2 kl. mokiniams, o kovo 15 dieną - 3- 4 kl. mokiniams ir gimnazijos bendruomenei. Šventei pasirinkta velykinė tematika, nes artėja šv. Velykos, o pagrindinis simbolis- margutis.
    Vakaronės pradžioje sveikinimo žodį tarė  gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Diana Simanauskienė ir gimnazijos mokinių tarybos prezidentė Gabija Zebleckytė. Vėliau renginio vedėjai, Gabrielė Dobrovolskytė (Ib) ir Donatas Jaras Jaruševičius (Ib), kvietė visus žaisti žaidimą „Nešu, nešu kiaušį“ bei kartu su tėveliais, mokytojais ir mokiniais dalyvauti kiaušinio ant šaukšto nešimo lenktynėse.
   Kokia vakaronė be tradicinių šokių! Moksleivių komandos kartu su tėveliais šoko ir mokė kitus savo išmoktų šokių: „Ciceliukė Marceliukė“, „Kiaulė grikiuos“, „Blezdingelė“, „Suktinis“, „Upytėle teka“. Skambėjo 2a klasės mokinių ir jų tėvelių atliekama nuotaikinga daina (ruošė mokytoja Kristina Būtienė).  Žemaitišką pasakojimą išraiškingai paporino 3b klasės mokinė Ugnė Opulskytė (ruošė mokytoja Birutė Narmontienė). Labiausiai akį ir ausį traukė mokinių ir tėvelių  velykinių margučių pristatymai (ruošė mokytojos: Aistė Mileikienė, Ona Staigienė, Ingrida Batavičienė, Lina Narvydienė, Ramunė Šemetienė). Kūrybingai mokytoja Rasa Kasparavičienė su mokiniais ir tėveliais mokė visus žaisti žaidimą „Grybų rauti“.
Pašokę, pažaidę, padainavę dalyviai dar pasisėdėjo prie gausaus lietuviškų tradicinių patiekalų stalo.
Džiugu, kad šiemet vakaronėse dalyvavo ypač daug bendruomenės narių. Akivaizdu, kad tokios liaudiškos šventės yra  vienas iš būdų  perduoti jaunajai kartai  lietuviškas tradicijas, papročius, ugdyti patriotiškumą bei meilę savo kraštui.