• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pamokos kitaip

Gegužės 11 dieną mūsų gimnazijos mokinių ir mokytojų komanda važiavo į Plungę, į Mykolo Oginskio rūmus, kur vyko regioninė metodinė-praktinė konferencija „Pamokos kitaip: erdvės ir metodo dermė“. Tą dieną gimnazistams rūmų parke buvo vedamos lietuvių kalbos ir literatūros, geografijos bei biologijos pamokos, pagrįstos tyrinėjimu.

Visų trijų pamokų pagrindinė jungianti tema buvo upė. Geografijos ir biologijos pamokose teorines žinias mokiniai galėjo pritaikyti praktiškai, stebėdami ir atskirdami per Plungės parką tekančios Babrungo upės dalis, chemiškai ir biologiškai tirdami jos vandenį. Per lietuvių kalbos ir literatūros pamoką reikėjo pasitelkti vaizduotę bei, naudojantis pateiktomis eilėraščių ar poemos ištraukomis apie upes, sukurti vieno kadro filmuką.
 O mokytojams buvo skirtos įdomios ir vertingos paskaitos: „Geros mokyklos koncepcija kaip iššūkis edukacinėms erdvėms“, „Asmeninis ir grupinis tyrinėjimas“, „Kai teorija (ne)veikia, praktika (ne)motyvuoja“ ir kitos.
Taigi, mokymasis visą gyvenimą įkvepia naujas idėjas, atneša džiaugsmą ir suteikia išmintį: gilėje ąžuolas miega...