• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Konkursas „Malda už Lietuvą“

Telšių Dekanato tikybos mokytojų metodinė taryba Lietuvos šimtmečio proga organizavo konkursą „Malda už Lietuvą“. Tikslas-paskatinti mokinius įsigilinti į prieš 100 metų Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo įvykį ir visą dramatišką mūsų tautos istoriją, įžvelgti Dievo Apvaizdos veikimą, apmąstyti ir išreikšti maldos žodžiais, ko labiausiai reikia tautos dabarčiai ir ateičiai. Konkurse dalyvavo 6-9 klasių moksleiviai.

Pirmame etape  moksleiviai maldas kūrė per tikybos  (mokytoja Regina Kumžienė) ir per lietuvių kalbos (mokytoja Gaiva Gustienė) pamokas. Iš visų mokinių darbų buvo atrinktos penkios geriausios maldos ir pristatytos į Telšių katechetikos centrą. Gražiausias ir konkurso reikalavimus atitinkančias maldas sukūrė Ūla Mikalčiūtė (Ib), Goda Čėjauskaitė (Ib), Ugnė Valskytė (Ia), Aistė Brazlauskaitė (Ia) bei Adrija Baltmiškytė (8a). Baigiamasis renginys vyko Trakuose. Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Bazilikoje šv. Mišias aukojo prelatas Juozas Šiurys. Po to klebonas papasakojo Trakų šventovės bei Dievo Motinos paveikslo istorijas. Čia buvo įteikti padėkos raštai moksleiviams, kurių kūryba pateko tarp geriausių. Maldas buvo galima išgirsti per Marijos radiją, jas skaitė patys mokiniai. Po renginio visi vyko į  Trakų pilį, kur gidas papasakojo apie lietuviams svarbius istorinius įvykius.