• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Piligriminė kelionė į Šiluvą

Rugsėjo 7–15 d. Šiluvoje yra švenčiami didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai. Tomis dienomis  melstis Dievo Motinos gimtadienio proga  į šį miestelį plūsta tikintieji iš visų Lietuvos kampelių. Jau tapo tradicija, kad į piligriminę šventovę kasmet vyksta ir mūsų gimnazijos abiturientai bei mokytojai. Šiemet kelionei pasirinkta pirmoji  atlaidų diena - Šv. Jono Pauliaus II bei katalikiškų mokyklų ir bendruomenių diena.

   Ketvirtadienį lydimi prelato J. Šiurio, gimnazijos kapeliono Pranciškaus Ky, direktoriaus R. Ežerskio dvyliktokai ir mokytojai pradėjo savo piligriminę kelionę. Šv. Mišių metu gimnazijos nariai meldėsi, kad visi savo veikla ir gyvenimu liudytų Prisikėlusį Kristų, kad šie mokslo metai būtų sėkmingi ir ramūs, o pasiekimai džiugintų. Tuo pačiu buvo pašventintos įsigytos devocionalijos. Puikus oras leido džiaugtis kelione, kurios metu abiturientai dar aplankė ir Maironio gimtinę.