• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Istorijos ir pilietiškumo pamokos netradicinėse erdvėse

Vieną ankstyvo rudens dieną Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos gimnazistai ir istorijos mokytojai Janina Bucevičė ir Piercarlo Manzo bei Telšių Švietimo skyriaus vyr. specialistas Arūnas Juška vyko  į Kauną. Čia jie dalyvavo  pamokose, kurios vyko netradicinėse erdvėse – muziejuose. Pirmiausia gimnazistai aplankė Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejų, kur dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Žinių bomba“. Mokiniai, lydimi muziejaus gido, turėjo galimybę ne tik žaismingai pasitikrinti žinias, bet ir įgyti naujų kompetencijų, susipažinti su  ekspozicijomis, įlįsti į kareivišką palapinę, užsivilkti kario uniformą, „prisimatuoti“ kareivišką kuprinę. Vėliau mokiniai pasivaikščiojo po muziejaus sodelį, stabtelėjo prie Nežinomo kareivio kapo, kur pagerbė žuvusius už laisvę bei prisiminė iškilias asmenybes, prieš 100-tą metų  kūrusias modernią Lietuvos valstybę.

Po to visi patraukė į M.K. Čiurlionio dailės muziejų. Čia apžiūrėjo žymaus dailininko ir kompozitoriaus (menininko kelią pradėjusio Žemaitijoje)  meno kūrinius bei parodą TIXE, kurioje buvo pristatyti muziejaus  naujai įsigyti eksponatai.
     Iš M.K. Čiurlionio muziejaus Laisvės alėja mokiniai ir jų vadovai nužingsniavo Istorinės LR Prezidentūros link. Pakeliui jie stabtelėjo prie Muzikinio teatro sodelyje esančio paminklo R. Kalantai, kuris žuvo už Lietuvos laisvę.  Istorinės Prezidentūros kiemelyje „pasisveikino“ su  tarpukario Lietuvos Prezidentais ir gido lydimi apsilankė buvusioje  Prezidentūroje. Nuotaiką praskaidrino sutiktas buvęs gimnazijos  mokinys, dabartinis Vilniaus universiteto studentas, būsimasis istorikas Julijonas Šileika. Vėliau kartu su juo lyg tarpukario inteligentai pasivaikščiojome po Laisvės alėją....
    Už tokias pilietiškumo ir istorijos pamokas netradicinėse erdvėse gimnazistai ir mokytojai dėkoja Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Telšių skyriaus nariams, padovanojusiems šią nuostabią kelionę, skyriaus pirmininkei gyd. Adolfinai Striaukienei ir Alinai Steponavičienei  (penkerių metukų su tėveliais ištremtai į Sibirą prie Baikalo ežero), lydėjusioms kelionės metu. Jos  pažadėjo kartu su skyriaus nariais apsilankyti gimnazijoje ir papasakoti jaunajai kartai apie partizaninį judėjimą, tremtį ir būtinybę išsaugoti tų metų  istorinę atmintį ateinančioms kartoms.
    Kelionė į Kauną neprailgo, nes visą kelią skambėjo  mokytojo Piercarlo Manzo, Jokūbo Juškevičiaus bei jiems pritariančių  gimnazistų atliekamos dainos.

                        Janina Bucevičė