• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Švč. Mergelės Marijos Rožinis

 Jonas Paulius II sakė: „ Kalbėti rožinį yra ne kas kita, kaip kartu su Marija įsižiūrėti į Kristaus veidą“. Rožinio istorija veda į amžių gilumą. Neabejojama, kad pati Dievo Motina įkvėpdavo  žmones melstis. Spalio mėnesį Bažnyčia kvietė tikinčiuosius kasdien kalbėti Rožančių ir malda pagerbti Švč. Mergelę Mariją. Jungdamasi prie katalikų bažnyčios Vincento Borisevičiaus gimnazijos bendruomenė kartu kapelionu Pranciškumi Ky kiekvieną rytą rinkosi į aktų salę kalbėti Rožinį, pasimelsti už bendrystę, pasaulio vaikus, nuskriaustuosius, tėvus, sergančiuosius.

     Spalio 27 d. mokytojos E. Martinkienė ir R. Kumžienė paruošė muzikinę-poetinę kompoziciją, skirtą mirusiems pagerbti. Mokinės G. Zebleckytė, A. Keinytė, S. Genytė skaitė eiles, skirtas Amžinybėn išėjusiems  mūsų tautos kultūros žmonėms, artimiesiems,  mokykloje dirbusiems mokytojams ir mokiniams atminti. Skambėjo dainos, kurias atliko 6-7 klasių mokiniai bei gimnazistai Jokūbas Juškevičius ir Deimantė Latuškevičiūtė. Gimnazijos direktorius  R. Ežerskis ir mokyklos kapelionas kun. Pranciškus Ky padėkojo visiems, kurie nuoširdžiai spalio mėnesį  Rožinio malda garbino Švč.  Mergelę Mariją.