• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vyskupo Vincento Borisevičiaus kančių keliu

Lapkričio 10 d. gimnazistai ir geografijos mokytoja Laima Uosytė vyko į edukacinę ekskursiją į Vilnių, į Genocido aukų muziejų ir į Tuskulėnų rimties parką.

Genocido aukų muziejus - vienintelis muziejus Baltijos valstybėse, įkurtas tame pačiame pastate, kuriame nuo 1940 m. antrosios pusės iki pat 1991 m. rugpjūčio dirbo sovietinės represinės institucijos. Pastato pusrūsyje išlikęs vidaus kalėjimas-tardymo izoliatorius, kuriame buvo kalinami okupacinei valdžiai neįtikę Lietuvos gyventojai.
Muziejuje esančios nuotraukos, dokumentai, eksponatai supažindina su nepriklausomybės praradimu XX a. viduryje, sovietų valdžios represijomis, pasipriešinimo kovomis, gyvenimu lageriuose. Viena  kalėjimo kamerų skirta kalėti dvasininkams. Apie jų ekzekuciją liudija kalendoriaus lapeliai. Svarbiausia ir reikšmingiausia mums data -1946 metų lapkričio 18 diena. Būtent tada  buvo sušaudyta 13 žmonių, tarp kurių -Vyskupas Vincentas Borisevičius ir Kunigas Pranas Gustaitis.
 Apžiūrėję muziejų moksleiviai dalyvavo  edukacinėje programoje ,,Lietuvos dvasininkai sovietų lageriuose ir tremtyje“.
 Vėliau visiems buvo paaiškinta, kad atkūrus Lietuvos valstybės nepriklausomybę ir  Tuskulėnų dvaro teritorijoje atlikus archeologinius ir antropologinius tyrimus, buvo rasti 724 žmonių palaikai, iš kurių identifikuoti tik 66. Tarp jų ir vyskupo Vincento Borisevičiaus bei kunigo Prano Gustaičio.
  Nors sovietiniai budeliai ištrynė vyskupo Vincento Borisevičiau vardą ir jo rankoje įspaudė numerį, bet jo meilės nepajėgė ištrinti. Vyskupas ir ganytojas Vincentas Borisevičius nuo savo tikinčiųjų bendruomenės nepasitraukė, paliudijo tikėjimą, perėjo kančios kelią, kad tada ir dabar mums visiems eiti būtų lengviau.