• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gimnazijos globėjui Vincentui Borisevičiui – 130

Penktadienį, lapkričio 24 dieną, Telšių Vincento Borisevičiaus  bendruomenė minėjo savo globėjo Vincento Borisevičiaus 130 – ąsias gimimo metines. Tą rytą šv. Antano Paduviečio katedroje Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas aukojo šv. Mišias už kunigą, prelatą, vyskupą, tautos kankinį Vincentą Borisevičių. Pamokslo metu jis visiems mišių dalyviams linkėjo sekti globėjo pavyzdžiu, mokytis iš jo prasmingai, teisingai ir dorai gyventi.

Vėliau vyskupas Vincentas Borisevičius buvo pagerbtas gimnazijos aktų salėje vykusioje konferencijoje „Vyskupas Žemaitijos – atpirkėjas visos Lietuvos“. Renginį iškilmingu sveikinimu pradėjo gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis. Sveikinimo kalbą tarė kapelionas kunigas Pranciškus.  Į konferenciją atvyko ir šventinį žodį tarė Telšių miesto vicemeras Kęstutis Gusarovas bei tėvų tarybos pirmininkė Ingrida Vaitiekienė. Vėliau Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius Ramūnas Norkus skaitė pranešimą apie kankinio gyvenimą, jo skelbiamas tiesas ir jų aktualumą šiandien. Įdomūs bei informatyvūs buvo gimnazistų pranešimai. IIIb klasės mokinai J. Zakarauskaitė, R. Vasilevičiūtė, M. Šimkevičius paruošė ir pristatė pranešimą „Pamatinės gyvenimo tiesos Vyskupo V. Borisevičiaus ganytojiškuose laiškuose“, IVb klasės mokinė L. Bagočiūtė papasakojo apie Vincento Borisevičiaus kančių kelią ir atminimo įamžinimą, IIIb klasės mokinys J. Alšauskas, išanalizavęs  vyskupo Vincento Borisevičiaus straipsnius, pasakojo apie labdarystę ir jaunuomenės ugdymą, III a klasės mokinė G. Kasparavičiutė  skaitė pranešimą „Vyskupo V. Borisevičiaus atminimas gyvas gimnazijos bendruomenėje“, o IIab klasių mokiniai pristatė kompoziciją „Ką man sako vyskupo V. Borisevičiaus vardas?“. Žaismingas ir dėmesį kaustantis buvo penktokų G. Urbonaitės, M. K. Vakario, V. Dobrovolskio tyrimo „TVBG: ar man svarbūs VB inicialai?“ pristatymas. Intarpuose skambėjo mokinių atliekamos dainos.  Baigiamąjį žodį konferencijoje tarė kanauninkas Andriejus Sabaliauskas. Jis pasidžiaugė gražiu renginiu, svariais pranešimais bei menine renginio dalimi.