• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rajoninė mokyklų vakaronė Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje

Sąvoka „vakaronė“ enciklopedijoje aiškinama taip: „Europos tautų bendruomenės paprotys rinktis vakarais iš eilės kurioje nors kaimo pirkioje...“.
           Šiemet ta „kaimo pirkia“ buvo Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija, į kurią lapkričio 15 dieną dalyvauti vakaronėje „Skrynios paslaptys“ rinkosi Telšių rajono I – IV kl. mokiniai.

 Renginio iniciatorė ir organizatorė choreografijos mokytoja Jūratė Valatkienė bei vedėjai -  Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos II b kl. mok. Gabrielė Dobrovolskytė ir III a kl. mok. Justas Varkalys -  paskelbė, kad vakaronės tikslas – pristatyti Lietuvos etninių mažumų kultūrą bei mūsų tautos tradicinius šokius, telkti ir vienyti mokyklų bendruomenes, stiprinti mokinių pagarbą kitų tautų etninėms tradicijoms.
           Vakaro šventė prasidėjo aistringu, temperamentingu ispanišku šokiu, kurį atliko Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos merginų šokio grupė. Jas pasirodymui ruošė choreografijos mokytoja Jūratė Valatkienė. Ispanų tradicinį patiekalą „Paellje“ pristatė I a  kl. mokinių komanda.
           Renginio svečiai - Telšių Žemaitės gimnazijos, Telšių raj. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos, Telšių „Atžalyno“ progimnazijos mokinių komandos -  kaip ir dera į vakaronę atvyko ne tuščiomis. Telšių Žemaitės gimnazijos mokinių komanda kartu su šokio mokytoja Rūta Jonkiene pademonstravo ugningą romų tautos šokį ir paruošė bei pristatė jų tradicinį patiekalą.
           Telšių raj. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos mokinių komanda kartu su šokio mokytoja Rimante Laurinavičiene parodė greitą žydų šokį ir pristatė jų tradicinį patiekalą bei šiuo žydišku patiekalu pavaišino vakaronės dalyvius.
           Telšių „Atžalyno“ progimnazijos mokytoja Dinara Daciene su mokiniais pademonstravo  totorių tradicinį šokį, o mokytoja Jadvyga Martinkienė su savo klasės auklėtiniais pagamino totorių nacionalinį patiekalą –  labai gardžius kibinus.
           Žinoma, šioje vakaronėje buvo šokami ir lietuvių tradiciniai šokiai: „Gyvateris“, „Lelinderis“, „Šėriau šėriau sau žirgelį“, „Linksmasis šokis“, „Kurpių šokis“, „Anės polka“, „Kalvukas meistriukas“, žaidžiami žaidimai, pravesta viktorina apie Lietuvos tautines mažumas, menamos mįslės, vaišinamasi  ukrainiečių, lenkų, žydų, romų, žemaičių tradiciniais patiekalais, kuriuos paruošė ir pristatė Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos  I – IV kl. mokiniai ir jų auklėtojos.