• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Viktorina „Vincento Borisevičiaus vardu“

Lapkričio 26 dieną  gimnazijos  5-8 klasių komandos dalyvavo viktorinoje „Vincento Borisevičiaus vardu“, kurią organizavo istorijos mokytojas Piercarlo Manzo. Jam talkino vokiečių kalbos mokytoja Vilija Juknevičienė.

 Po gimnazijos direktoriaus Roberto Ežerskio įžanginio žodžio renginio organizatorius papasakojo apie Dievo Tarno, kankinio  Vincento Borisevičiaus beatifikacijos procesą, jo diecezinio lygmens užbaigimą ir išreiškė didelę viltį, kad vyskupas bus paskelbtas palaimintuoju. Mokytojas Piercarlo daug prisidėjo prie bylos medžiagos vertimo ir koregavimo.
 Po klasių komandų kūrybingo prisistatymo mokiniai pagal pateiktas nuotraukas atsakinėjo į klausimus, po to dalyvavo Kahoot programa paruoštoje viktorinoje apie Vincentą Borisevičių, jo gyvenimą. Pasitikrinę žinias, mokiniai turėjo atlikti kūrybinę užduotį - panaudodami pateiktus žodžius turėjo sukurti trumpą eilėraštį, pasakojimą ar dainelę. Komisijai (buvęs gimnazijos kapelionas prelatas Juozas Šiurys , mokytojos Jurgita Raudytė ir Elena Martinkienė,  direktoriaus pavaduotojas Simonas Baliutavičius, mokiniai Saulė Akavickytė ir Justinas Alšauskas) susumavus balus, jos pirmininkas paskelbė rezultatus: pirmoji vieta atiteko 7a, antroji- 5a ir trečioji – 6b klasės komandai.
Ne tik nugalėtojai, bet ir visi dalyviai buvo dosniai apdovanoti.