• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Archyvas

„Ant Lietuvos mano širdis patekėjo“

Toks renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, vyko vasario 15-ąją mūsų gimnazijoje. Jį vedė 8b klasės mokiniai Ema Stončiutė ir Albertas Songaila. Parodyta literatūrinė-muzikinė kompozicija „Mums savo tėvynė graži visados“, kurią atliko III-IV gimn. klasių mokiniai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojos Gražinos Spudienės ir direktoriaus pavaduotojos Elenos Martinkienės. Sveikinimo žodį tarė direktoriaus pavaduotoja Daiva Mizgerienė, prelatas Juozas Šiurys ir mokinių prezidentė Eglė Mockevičiūtė. Apie asmenybės svarbą tautos istorijoje kalbėjo lietuvių kalbos mokytoja, žemaičių krašto poetė Sigita-Ieva Naglienė. Įteikti apdovanojimai mokiniams, geriausiai parašiusiems diktantą, atlikusiems lietuvių kalbos olimpiados užduotis, tapusiems meninio skaitymo, dailios rašysenos konkursų nugalėtojais. Skambėjo gimnazisčių, kurias ruošė mokytojas Gintaras Vaitkaitis, atliekamos dainos pagal Justino Marcinkevičiaus eiles.

Arbatos gėrimo akcija

Vasario 14 dieną mokykloje vyko arbatos gėrimo akcija ,,Gamtos dovana puikiai savijautai – arbatos puodelyje“, kurios tikslas buvo supažindinti mokinius su vaistingaisiais augalais ir paskatinti jų vartojimą. Šią akciją 5-IV gimn. klasių mokiniams organizavo visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Aurelija Danupaitė ir mokinių taryba.

Žodžio šventė

Sausio 24 dienos popietę 5-IV gimn. klasių mokiniai ir lietuvių kalbos mokytojos rinkosi į Žodžio šventę, skirtą Maironio 150 –osioms gimimo metinėms. Dalyviai, be pasirinkto autoriaus teksto, skaitė ir vieną poeto Maironio kūrinį. Renginį vedė trečiokai Gitana Rusikaitė ir Rokas Stankevičius. Jie trumpai pristatė lietuvių klasiko kūrybos vertę. Skambėjo gimnazistų Donato Dambrausko bei Juozo Rimeikos atliekama daina ,,Oi neverk, matušėle!”. Vertinimo komisijos nuomone, geriausi 5-8 klasių skaitovai yra Eimantė Kliknaitė (7b kl.) ir Albertas Songaila (8b kl.), o I-IV gimn. klasių – Karina Augucevičiūtė (IIIa kl.) ir Donatas Dambrauskas (IV b kl.).
Šie nugalėtojai dalyvaus zoniniame meninio skaitymo konkurse, kuris vyks sausio 26 dieną Telšių ,,Kranto“ pagrindinėje mokykloje.

Sugrįžus iš Jaunųjų geografų mokyklos

2012 metų sausio 3-5 dienomis Vilniuje vyko Jaunųjų geografų mokyklos (JGM) žiemos sesija, į kurią susirinko 11 mokinių iš įvairių Lietuvos mokyklų.
Pirmąją dieną dr. Dalia Prakapienė organizavo ekskursiją ,,Senieji Vilniaus amatai ir verslai“. Aplankėme Gintaro galeriją, grožėjomės Šv. Onos bažnyčia. Po to Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete klausėme doc. Donato Burneikos paskaitos ,,Pasaulio ūkio geografijos aktualijos“ ir diskutavome apie valstybių ekonomiką. Vakare vyko vakaronė, kurioje atlikome užduotis, žaidėme, taip geriau pažinome vieni kitus.
Antrąją dieną universitete išklausėme dr. Edvino Stonevičiaus paskaitą ,,Nemunas. Hidrologiniai tyrimai Lietuvoje“, apžiūrėjome Vilniaus meteorologinę stotį, bandėme nuspėti, kokie orai bus po valandos. Po pietų važiavome į Tuskulėnų rimties parką, susipažinome su jo istorija apžiūrėdami ekspoziciją ir kolumbariumą. Vakarą leidome su buvusiais JGM mokiniais, klausydami jų pasakojimų apie keliones.
Trečios dienos rytą rinkomės Simono Daukanto gimnazijoje, kur piešėme JGM žiemos sesijos ,,minčių žemėlapį“, kiekvienas pristatėme skaidres apie netoli gyvenamosios vietos esantį Valstybės saugomą gamtos paminklą. Aš pristačiau Šatrijos piliakalnį.
Ši sesija man buvo ir įdomi, ir naudinga. Įgijau daug patirties, išmokau naujų dalykų, susiradau bendraminčių, su kuriais pavasarį Klaipėdoje susitiksiu kitoje JGM sesijoje.

Silvija Linkevičiūtė, IIa gimn. klasė,
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

LKMA dienos Telšiuose

Sausio 16-17 dienomis I-IV gimn. klasių mokiniams ir mokytojams vyko seminaras - diskusija ƒ„Pasaulėžiūriniai istorinių ir filologinių tyrimų aspektai“, kurį organizavo Lietuvių katalikų mokslo akademija (LKMA). Seminarą pradėjo jos prezidentas Paulius Vaidotas Subačius, kuris trumpai papasakojo apie šią akademiją.
Pirmąją dieną išklausytos humanitarinių mokslų daktaro Dariaus Barono mintys. Jis analizavo baltų gyvenimą IX-XIIa. Antrasis pranešėjas, humanitarinių mokslų daktaras Liudas Jovaiša, tyrinėjantis Lietuvos katalikų bažnyčios istoriją, atsakė į klausimus, kas yra istorijos šaltinis, kaip turėtų dirbti istorikas profesionalas, akademikas.
Antrąją dieną bendravo Gabrielė Gailiūtė – A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro doktorantė, dirbanti vertėja. Ji su klausytojais diskutavo, kam reikalingas menas, kodėl religingas žmogus geriau suvokia literatūrą. Tekstologija – tai Vilniaus universiteto profesoriaus Pauliaus Vaidoto Subačiaus pranešimo tema. Svečias, remdamasis lietuvių literatūros pavyzdžiais, įdomiai pristatė savo tyrinėjimų objektą.

Fotografijos konkursas

Neseniai gimnazisčių komanda: Dovilė Sausdrovaitė (IVa kl.), Rimantė Navardauskaitė (Ia kl.), Monika Surblytė (8a kl.), vadovaujama dailės ir technologijų mokytojos Ligitos Kumžienės, dalyvavo fotografijų konkurse ,,Odė mano miestui 2011”, kuris vyko ,,Alkos“ muziejuje. Mokinės pristatė po keletą fotonuotraukų. Komisijos nuomone, Rimantės Navardauskaitės darbai geriausi. Ji paskelbta šio konkurso laureate, nominuota už ekspresyvų kompozicinį sprendimą. Kitoms dalyvėms įteikti padėkos raštai ir atminimo dovanos.