• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Archyvas

Pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“

Sausio 13-osios rytą mokiniai kartu su dalykų mokytojais klasėse uždegė žvakeles, taip skelbdami, kad jie kartu su visais prisimena skaudžius 1991 metų įvykius. Po to visa gimnazijos bendruomenė rinkosi antrojo aukšto fojė, kur IVa klasės mokinys Antanas Noreika perskaitė Šventojo Rašto ištrauką. Po to kalbėjo prel. J. Šiurys. Jis linkėjo būti laisviems ir laimingiems savo tėvų žemėje. Priminė, kad vyskupas Vincentas Borisevičius irgi atidavė gyvybę už tikėjimo laisvę. Visi kartu pasimeldė taip, kaip mokė Kristus: ,,Tėve, mūsų...“
Mokytoja Janina Bucevičiūtė kvietė ne liūdėti, o džiaugtis, būti oriems ir drąsiems, didžiuotis tėvelių ir senelių karta, kuri apgynė Nepriklausomybę. Sausio įvykių dalyvė mokytoja Jurgita Raudytė irgi pasidalijo įžvalgomis, teigdama, kad kuo toliau, tuo labiau ji suvokianti, jog tada Lietuva buvo pasaulio centras. Beginkliai žmonės stoję prieš galingus tankus nugalėjo nenužudydami nė vieno, nugalėjo savo gėriu, vienybe ir malda.
Skambėjo Žemaitijos dainininko Mariaus Petrausko atliekamos dainos.
Pabaigoje direktorius nuoširdžiai padėkojo visai bendruomenei ir pakvietė vakare dalyvauti prie Savivaldybės renginyje, kuriame bus pagerbti Lietuvos Laisvės gynėjai, ir šv. Mišiose.

Šventiniai renginiai

Gruodžio 22-23 dienomis geografijos mokytoja Laima Uosytė Ia ir Ib klasių mokiniams vedė netradicines pamokas. Vaikai jose susipažino, kaip lietuviai nuo seniausių laikų švenčia Kūčias. Jie žaidė žaidimus, būrėsi, vaišinosi tradiciniais valgiais.
Mokytojos Ramunė Šemetienė ir Rasa Kasparavičienė surengė šventinę Kūčių popietę, kurioje dalyvavo 2b bei 4b klasių mokiniai, jų tėveliai, seneliai, prel. J. Šiurys. Vaikai deklamavo eilėraščius, grojo dūdelėmis, žaidė, kalbėjosi apie papročius, tradicijas. Visi dalyviai ragavo Kūčių vakarienės valgių, vieni kitiems linkėjo sveikatos, ramybės ir Dievo palaimos.
Gruodžio 28 dieną mokykloje vyko naujametiniai renginiai. 12 valandą aktų salėje rinkosi 5-8 klasių mokiniai. Jie dalyvavo renginyje ,,Avangardinis šou“, kurį organizavo 8a klasė (auklėtoja G. Narmontienė). Į šventę dalyviai atėjo paruošę namų darbą – sukūrę drabužių kolekciją iš antrinių žaliavų. Garbi komisija (direktoriaus pavaduotoja E. Martinkienė, bibliotekininkė R. Zeniauskienė, technologijų mokytojas S. Damanskis) atsakingai vertino kiekvienos klasės pasirodymą. Po to mokiniai atliko kitas užduotis – kūrė drabužius, juos pristatė, perkūrė eilėraštį, pavartodami kuo daugiau aprangos pavadinimų, draugui iš dešinės sakė komplimentus, pasakojo anekdotus apie madą, drabužius. Gerai pasirodė visos klasės. Šauniausi apdovanoti tortu (6a klasė, jų auklėtoja D. Matuzienė), garbės paukščiais.
Vakare Naujųjų Metų švęsti rinkosi I-IV gimnazijos klasių mokiniai.

Gerumo akcijos

Kiekvienais metais prieš šv. Kalėdas mūsų gimnazija vykdo Gerumo akcijas.
Gruodžio 23 dieną direktoriaus pavaduotoja Elena Martinkienė, mokinių tarybos prezidentė Eglė Mockevičiutė kartu su penktokais lankėsi Telšių Carite. Jie pasveikino likimo nuskriaustus žmones, kuriems labai trūksta artimo šilumos, nuoširdaus žodžio, ir įteikė visų klasių paruoštas dovanas.
6a klasės mokiniai (auklėtoja Daiva Matuzienė) aplankė Telšių rajono senelių globos namų gyventojus. Parodyta kalėdinė programa, nupintas stilizuotas advento vainikas. Vaikus sužavėjo senelių aktyvumas. Jie noriai minė mįsles, pasakojo apie šv. Kalėdų laukimą tais laikais, kai patys buvo jauni. Atmintyje ypač įstrigo vienos močiutės pasakojimas apie ,,vergovę“ ūkininkui net per didžiausią metų šventę. Šeštokų dovana seneliams – mamų ir pačių kepti pyragai ir sausainiai. Naminiai gardėsiai labai pradžiugino senolius, leido jiems vėl pajusti namų šilumą, jaukumą. Visi džiaugėsi padarę gerą darbą, suteikę meilės.

Prasmingas laukimas

Lapkričio 27 dieną (sekmadienį) katalikų bažnyčia paskelbė Advento pradžią. Liko keturios savaitės iki šv. Kalėdų, kai Betliejaus prakartėlėje gims kūdikėlis Jėzus. Šios džiugios šventės laukia visi. Laukiame, jai ruošiamės ir mes, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos bendruomenė. Kiekvieną pirmadienio rytą renkamės 7.50 val. antrojo aukšto fojė, kur Advento vainike uždegama vis nauja žvakė, skaitomas Šventasis Raštas. Visų klasių mokiniai yra nupynę po adventinį vainiką, jį papuošę keturiomis žvakelėmis. Jos po vieną klasėse irgi yra uždegamos kiekvieną savaitę. Neseniai pas mus svečiavosi kunigas Astijus. Jis visus kvietė pasidėti tvirtą dvasinį pamatą, kad galėtume, ištikus nelaimei, būti tvirti, gyventi su Dievo palaima.
Gyvendami Advento laiką, stengiamės būti geri, užjausti, nesipykti, padėti vargšams. Gimnazijoje organizuojama akcija „Dešimt dienų po dešimt centų“. Už surinktus pinigus perkamos kalėdinės dovanėlės CARITO valgyklos lankytojams.
Gruodžio 21 dieną mokykloje visiems mokiniams ir mokytojams vyks Rekolekcijos. Vakare, 17.30 val., Katedroje – adventinė išpažintis, o 18 val. bus aukojamos šv. Mišios.

Varžybos Varniuose

Gimnazijos mokinių komanda, treniruojama kūno kultūros mokytojo Tomo Gauryliaus, dalyvavo Lietuvos kariuomenės dienai paminėti karinėse – sportinėse varžybose, kurios vyko Varniuose, profesinio mokymo centre. Į varžybas susirinko gausus būrys jaunųjų šaulių, sportininkų, garbingų svečių ne tik iš Telšių, bet ir Kelmės rajono. Varžybų dalyvius sveikino Telšių rajono meras V. Kleiva, Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas V. Žymančius, Žemaitijos rinktinės šaulių vadas V. Ringys ir kiti.
Mūsų gimnazijai atstovavo 9 sportininkai. Stalo tenisą žaidė Jonas Kniuras (IIb kl.), Paulius Keinys (IIIb kl.), Ieva Labanauskytė (6a kl.). Jie komandinėje rungtyje laimėjo I vietą. Jaunieji krepšininkai Andrius Laucius, Gerardas Dainauskis, Kristijonas Budnikas (visi IVb kl. mokiniai) iškovojo II vietą. II vietą laimėjo ir šaškininkai: Tomas Laucius (7b kl.), Dainius Mažeika (IIa kl.) ir Ernesta Beržanskytė (8b kl.).
Daugelis mūsų sportininkų tapo nugalėtojais ir asmeninėje įskaitoje.

Paminėtos vyskupo V. Borisevičiaus 65-osios mirties metinės

Prieš 65 metus, 1946 m. lapkričio 18 d., Vilniaus saugumo kalėjime sušaudytas Telšių vyskupas Vincentas Borisevičius. Ilgai buvo nežinomas jo kapas. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, paaiškėjo, kad tikėjimo kankinys užkastas Tuskulėnuose. 1999 m. rugsėjo 27 d. jo palaikai iškilmingai perlaidoti Telšių katedros vyskupų kriptoje.
Lapkričio 18 dieną Vincento Borisevičiaus gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis, pavaduotojos Daiva Mizgerienė ir Elena Martinkienė, mokytojų ir mokinių atstovai pagerbė vyskupo Vincento Borisevičiaus šviesų atminimą. Istorikė Janina Bucevičiūtė susirinkusiems priminė apie vyskupo tvirtą poziciją, ginant tikėjimą ir tautinį identitetą, jo meilę Tėvynei ir žmonėms. Prie vyskupo karsto gimnazistai padėjo gėlių, uždegė žvakutes, pasimeldė.
Visi dalyviai kartu su gimnazijos kapelionu prel. Juozu Šiuriu dalyvavo iškilmingose šv. Mišiose, kurias aukojo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir gausus kunigų būrys.