• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas

 

PATVIRTINTA
Telšių Vincento Borisevičiaus
gimnazijos direktoriaus
2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-258
Koreguota gimnazijos VGK
2019 m. balandžio 4 d. protokolo Nr. 8

 

TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJOS
MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas nustato mokinių uniformos dėvėjimo tvarką.
2. Mokinio uniforma – pagarbos gimnazijai, mokinių vienybės, pasididžiavimo simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.

II. GIMNAZIJOS MOKINIŲ UNIFORMA

3. Mokinio uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro:

Mergaitėms

Berniukams

 • tamsiai mėlynas švarkas / megztukas / liemenė;
 • tamsiai mėlynas / sijonas /suknelė;
 • sarafanas tamsiai mėlynas;
 • tamsiai mėlynos kelnės;
 • balta palaidinė (šventėms), vienspalvė šviesi palaidinė kasdienai;
 • tamsiai mėlynas švarkas / megztukas / liemenė;
 • tamsiai mėlynos kelnės;
 • balti marškiniai (šventėms), vienspalviai šviesūs marškiniai kasdienai;

III. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMAS

4. Uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus, išskyrus paskutinį mėnesio penktadienį.
5. Pilną uniformą būtina dėvėti per šventes, konkursus, viktorinas ir kitus renginius, egzaminus, įskaitas bei atstovaujant mokyklai už jos ribų kitose įstaigose, oficialiuose renginiuose ir pan.
6. Be uniformos mokinys į gimnaziją gali atvykti akcijų, išvykų, ekskursijų ar kitu su mokytojais suderintu laiku.

 IV. MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS

7. Mokinio uniforma įsigyjama tėvų lėšomis.

 V. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA

8. Uniformų dėvėjimo priežiūrą vykdo dalykų mokytojai ir informuoja klasių vadovus.
9. Klasių vadovai išsiaiškina situaciją ir taiko poveikio priemones (pokalbis su mokiniu, jo tėvais / globėjais du kartus);
10
. Klasės auklėtoja informuoja socialinį pedagogą (drausmės pažeidimo pažyma priedas Nr.1) apie pasikartojantį uniformos nedėvėjimo atvejį. Socialinis pedagogas informuoja tėvus.
11. Jei mokinys toliau nedėvi uniformos yra svarstomas gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje.