• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Parama gimnazijai

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie padeda atnaujinti mokyklą, stiprinti mūsų materialinę bazę. Už Jūsų pervestas lėšas remontuojamos mokyklos patalpos, atnaujinami mokykliniai baldai, perkamos mokymo priemonės, kompiuteriai.

Jūsų geranoriškumo dėka 2016 metais gimnazijos sąskaita buvo papildyta 2088,57 eurų. Už šiuos pinigus gimnazija įsigijo naują garso aparatūrą.

Tikimės Jūsų paramos ir 2017-aisiais metais. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas leidžia iki 2% Jūsų pajamų mokesčio pervesti į mokyklos labdaros ir paramos fondą ir finansiškai paremti mokyklą. Tai nepareikalaus iš Jūsų jokių papildomų sąnaudų, ta dalis bus pervesta iš jau atskaičiuoto fizinių asmenų pajamų mokesčio.

Apsisprendę paremti mūsų mokyklą, Jūs turite užpildyti prašymo formą FR0512versija02 internetu arba ranka. Raidės ir skaičiai turi būti tiksliai įrašyti į langelius didžiosiomis spausdintomis raidėmis ir apačioje pasirašyta.

Užpildytus prašymus atneškite į mokyklos buhalteriją patys arba perduokite per klasių auklėtojus arba nusiųskite (nuneškite) valstybinei mokesčių inspekcijai.

Pateikiame prašymo užpildymo duomenis, kurių Jūs galite nežinoti:

5. Mokestinis laikotarpis – 2016
6S. Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą - x
E1. Gavėjo tipas - 2
E2. Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190556414
E3. Laukeliai nepildomi
E4. Mokesčio dalies dydis (procentais) - 2.00
E5. Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio - 2018

Paraginkite ir savo artimuosius, kolegas, draugus, paremti Vincento Borisevičiaus gimnaziją – juk tai nieko nekainuoja!
Ačiū už Jūsų gerumą!

Informaciją teikia mokyklos buhalterė Dovilė Domkienė telefonu 8444 60273.

Gimnazijos tarybos pirmininkė Salomėja Antanavičienė

Direktorius Robertas Ežerskis