• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Piligriminė abiturientų išvyka į Šiluvą

 
image

Mūsų gimnazijos dvyliktokai, jų auklėtojos Laima Norvilienė, Vilija Juknevičienė ir tikybos mokytoja Regina Kumžienė rugsėjo 13 d., ketvirtadienį, dalyvavo Šiluvoje vykusiame Lietuvos Katalikiškų mokyklų ir bendruomenių festivalyje. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų metu vykusiame festivalyje dalyvavo apie 1200 dalyvių, kuriems buvo parengta speciali programa pagal amžiaus grupes. Po šv. Mišių Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio batalionas visus dalyvius vaišino grikių koše, arbata. Šiluvos gimnazijoje abiturientai ir jų vadovės klausėsi liudijimų, dalyvavo diskusijose.
Šiemet Šilinės atlaiduose buvo minima 410 metų Mergelės Marijos pasirodymų Šiluvoje sukaktis, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis.