• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Personalas

ADMINISTRACINIS-APTARNAUJANTIS PERSONALAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Telefonas
1. Aurelija Danupaitė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas (8 444) 60211
2. Dovilė Domkienė Vyr. buhalterė (8 444) 60211
3. Steponas Eirošius Specialistas techninėms priemonėms (8 444) 60211
4. Artūras Ganys Sargas (8 444) 60211
5. Arūnas Gricius Sargas (8 444) 60211
6. Laima Jurkevičienė Valytoja (8 444) 60211
7. Elena Jonušienė Raštinės vedėja (8 444) 60211
8. Zita Jonušienė Rūbininkė (8 444) 60211
9. Alvyra Marčukaitienė Valytoja (8 444) 60211
10. Monika Perminienė Mokytojo padėjėjas (8 444) 60211
11. Lina Semenkavičienė Valytoja (8 444) 60211
12. Nerijus Stanislovaitis Darbininkas (8 444) 60211
13. Anastazija Stonienė Valytoja (8 444) 60211
14. Juozas Šiurys Neformaliojo (papildomo) ugdymo organizatorius (8 444) 60211
15. Sauliutas Šulcas Kiemsargis (8 444) 60211
16. Bronius Tenys Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (8 444) 60211
17. Vanda Valskienė Valytoja (8 444) 60211
18. Vilma Žilevičienė Valytoja (8 444) 60211
19. Algirdas Varkalis Sargas (8 444) 60211
20. Nijolė Puškorienė Valytoja (8 444) 60211
21 Saulius Damanskis Sargas (8 444) 60211