• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Mokslo metai

MOKSLO METŲ TRUKMĖ.  UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

2018-2019 mokslo metai

Klasės

5

6

7

8

I gimn.

II gimn.

III gimn.

IV gimn.

Ugdymo proceso pradžia

09-03

Pusmečių trukmė

 

I pusmetis:  09-03 – 01-25

II pusmetis: 01-25 – 06-21

I pusmetis:  09-03 -  01-25

II pusmetis: 01-25 – 05-24

Rudens atostogos

10-29 – 11-02

Žiemos (Kalėdų atostogos)

12-27 – 01-02

Žiemos atostogos

02-18 – 02-22

Pavasario (Velykų) atostogos

04-23 – 04-26

Ugdymo proceso pabaiga

 

06-21

 

05-24

Ugdymo proceso trukmė

185 ugdymo dienos

165 ugdymo dienos

 

Pamokų laikas

 

Pamoka

Pertrauka

1.

8.00 – 8.45

10 min.

2.

8.55 – 9.40

10 min.

3.

9.50 – 10.35

30 min.

4.

11.05 – 11.50

10 min.

5.

12.00 – 12.45

10 min.

6.

12.55 – 13.40

5 min.

7.

13.45 – 14.30

5 min.

8.

14.35 – 15.20

 

  Jeigu gimnazijos klasės IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

 KONSULTACIJOS

Dalykas

Val. sk.

Mokytojas

Klasės

Laikas

Lietuvių kalba

2

K. Ežerskienė

6, 8

Pirmadienis 7 pamoka

Ketvirtadienis 7 pamoka

Lietuvių kalba

1

G. Narmontienė

Ig

Trečiadienis 7 pamoka

Lietuvių kalba

1

S. Krasauskienė

5

 

Vokiečių kalba

1

V. Juknevičienė

Ig

Pirmadienis 7 pamoka

Rusų kalba

2

L. Miltenienė

7

Antradienis 7 pamoka

Matematika

2

D. Kungienė

5, 6, 7

 

Istorija

1

G. Piktužytė

IVg