• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Neformalusis ugdymas

PATVIRTINTA
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos
2016-09-07 direktoriaus įsakymu V-254

TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJA
NEFORMALAUS UGDYMO VEIKLOS BŪRELIAI
2016-2017 m. m.

 

Eil. Nr.

Būrelio pavadinimas

Vadovas

Veiklos
kryptis

Valandų
skaičius

 
 

1

Dainavimo studija „Pupa“

Kristina Būtienė

Meninė

3

 

2

„Krepšinio pasaulyje“

Tomas Gaurylius

Sportinė

3

 

3

„Mažasis futbolas“

Tomas Gaurylius

Sportinė

3

 

4

 „Giesmė –gyvenime, tikėjime“

Regina Kumžienė

Krikščioniška

1

 

5

„Muzikavimo studija“

Ernesta Dargužienė

Meninė

4

 

6

 „Būgnų gaudesys“

Elena Martinkienė

Meninė

1

 

7

„Pasirokoukiam žemaitišką“

Birutė Narmontienė

Meninė

2

 

8

 „Žaidžiame tinklinį“

Laima Norvilienė

Sportinė

2

 

9

 „Mažieji greitukai“

Laima Norvilienė

Sportinė

1

 

10

Radistų klubas

 Ramunė Šemetienė

Meninė

1

 

11

Ritminiai, tautiniai šokiai                                                                                            

Jūratė Valatkienė        

Meninė

12

 

Direktoriaus pavaduotoja                                                 Elena Martinkienė