• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Neformalusis ugdymas

PATVIRTINTA

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos
direktoriaus 2018-09-24
įsakymu Nr. V-226

TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJA
NEFORMALAUS UGDYMO VEIKLOS BŪRELIAI
2018-2019 m. m.

Eil.
Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Būrelio pavadinimas

Klasių grupės

Valandų skaičius

Užsiėmimo laikas
(savaitės diena, val.)

Užsiėmimų vieta

1.

Kristina Būtienė

„Pupa“

1-4

2

Antradienis 12.50-13.35
Trečiadienis 12.50-13.35

3a klasė 105 kabinetas

2.

Jūratė Valatkienė

Ritminiai, tautiniai šokiai

1-4

4

Pirmadienis 12.50-14.30
Trečiadienis 12.50-14.30

Aktų salė

3.

Jūratė Valatkienė

Ritminiai, tautiniai šokiai

5-8

4

Antradienis 14.35-16.10
Ketvirtadienis 14.35-16.10

Aktų salė

4.

Jūratė Valatkienė

Ritminiai, tautiniai šokiai

I-V

4

Pirmadienis 14.35-16.10
Trečiadienis 14.30-16.10

Aktų salė

5.

Elena Martinkienė

Dainavimo studija „Svajokliai“

5-I

4

Pirmadienis 10.55-11.40, 14.35-15.20
Antradienis 13.45-15.20

Koplyčia, P.204

P.204

6.

Ona Staigienė

Dramos būrelis

1-4

2

Pirmadienis  12.50-13.35
Antradienis   12.50-13.35

2b klasė, aktų salė

7.

Piercarlo Manzo

Gitaros studija

8-III

2

Trečiadienis  13.45-14.30
Ketvirtadienis 14.35-15.20

111 kabinetas

8.

Ingrida Batavičienė

Kūrybiškumo studija „Meno erdvė“

1-4

1

Pirmadienis  12.50-13.35

4a klasė 204 kabinetas

9.

Ligita Kaziukonė

Dailės studija „Kūrybinė laisvė“

2-II

3

Penktadienis 12.50-15.20

P.205 kabinetas

10.

Tomas Gaurylius

Krepšinio lyga

7-IV

4

Pirmadienis  14.35-16.05 
Trečiadienis 14.35-16.05

Sporto salė

11.

Tomas Gaurylius

Mini futbolas

4-7

2

Penktadienis 12.50-14.20

Sporto salė, lauko aikštelė.

12.

Laima Norvilienė

Žaidžiame judruosius žaidimus

5-8

2

Antradienis  13.45-15.20

Sporto salė

13.

Laima Norvilienė

Žaidžiame tinklinį

8

1

Ketvirtadienis 14.35-15.20

Sporto salė

14.

Elena Martinkienė

Jaunieji miškininkai

7-8

1

Penktadienis 15.00-16.00

Užgirio miškas, Lieplaukės miškas

15.

Marija Krajinskienė

 Technologijų būrelis „Tekstilės laboratorija“

5-8
I-III

2

Antradienis 14.35-15.20

107 kabinetas