• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Neformalusis ugdymas

PATVIRTINTA
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos
direktoriaus 2019-09-18
įsakymu Nr. V-269

 

TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJA

NEFORMALAUS ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS

2019-2020 m. m.

Eil
Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Būrelio pavadinimas

Klasių grupės

Valandų skaičius

Užsiėmimo laikas
( savaitės diena, val.)

Užsiėmimų vieta

1.

Liana Liubienė

Robotikos būrelis

1-4

2

Antradienis 12.00-13.30

Pradinė mokykla

2.

Jūratė Valatkienė

Tautinių šokių būrelis

1-4

4

Pirmadienis 12.00-13.30
Trečiadienis 12.00-12.45
Ketvirtadienis 12.55-13.40

Gimnazijos aktų salė
Pradinės mokyklos salė
Gimnazijos aktų salė

3.

Jūratė Valatkienė

Ritminiai, tautiniai šokiai

5-8

4

Antradienis 13.45-15.20
Ketvirtadienis 13.45-15.20

Gimnazijos aktų salė

4.

Jūratė Valatkienė

Šiuolaikinės mados ir tautinių šokių

I-IV

4

Pirmadienis 15.20-16.10

Trečiadienis 15.20-16.10

Gimnazijos aktų salė

5.

Daiva Matuzienė

Būrelis „Mes – eksperimentatoriai“

5-6

2

Pirmadienis 13.45-14.30
Trečiadienis 13.45-14.30

303 kabinetas

6.

Gitana Piktužytė

Būrelis „Samogitia

7-8, I-IV

2

Antradienis 14.30-16.00

310 kabinetas

7.

Piercarlo Manzo

Gitaros būrelis

1-4

1

Ketvirtadienis 12.55-13.40

111 kabinetas

8.

Piercarlo Manzo

Gitaros studija

5-8, I-IV

3

Antradienis 15.20-16.10
Trečiadienis 13.45-15.10

P-303

9.

Piercarlo Manzo

,,Aš kūrybingas“

5-8

1

Antradienis 13.45-14.30

P-303

10.

Piercarlo Manzo

Būrelis ,,Vienu balsu“

5-8, I-IV

1

Penktadienis 12.55-15.20*

P-303

13.

Aušra Šlajienė

Dainavimo studija

1-4

1

Trečiadienis 12.55-13.40

Pradinės mokyklos salė

14.

Aušra Šlajienė

Dainavimo studija „Muzikos garsai“

5-8, I-IV

4

Trečiadienis 13.45-15.10
Penktadienis 13.45-15.10

Gimnazijos aktų salė

15.

Ingrida Batavičienė

Kūrybiškumo studija „Meno erdvė“

1-4

1

Pirmadienis 12.55-13.40

204 kabinetas

 

16.

Ligita Kaziukonė

Dailės studija „Kūrybinė laisvė“

5-8, I-III

2

Penktadienis 12.55-13.40
Penktadienis 14.35-15.20

P-205 kabinetas

17.

Ligita Kaziukonė

Fotografijos būrelis

5-8, I-III

1

Penktadienis 13.45-14.40

P-205 kabinetas

18.

Tomas Gaurylius

Mini futbolas

5-8

3

Trečiadienis 14.35-15.20
Penktadienis 13.45-15.15

Sporto salė, lauko aikštelė.

19.

Laima Norvilienė

Žaidžiame judruosius žaidimus

5-8

2

Pirmadienis 13.45 -15.20

Sporto salė

20.

Laima Norvilienė

Žaidžiame tinklinį

8

1

Ketvirtadienis 14.35-15.20

Sporto salė

21.

Marija Krajinskienė

Technologijų būrelis „Tekstilės laboratorija“

5-8, I-IV
I-III

1

Pirmadienis 14.30-15.15

107 kabinetas

22.

Jurgita Raudytė

Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus ateitininkai

5-8, I-IV

1

Penktadienis 16.15 - 17.00

Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros
katechezės klasėje

 *Paskutinis mėnesio penktadienis