• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Neformalusis ugdymas

PATVIRTINTA
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos
2017-09-12 direktoriaus įsakymu V-210

TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJA
NEFORMALAUS UGDYMO VEIKLOS BŪRELIAI
2017-2018 m. m.

Eil. Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Būrelio pavadinimas

Klasių grupė

Užsiėmimų laikas

(savaitės diena, val.)

Užsiėmimų vieta

1.

Ernesta Dargužienė

Choro būrelis

3-IV kl.

Antradienis 12.55-15.20 val.

104  kabinetas

2.

Piercarlo Manzo

 

Gitaros studija

5- IV kl.

Trečiadienis 13.45-14..30 val.

Ketvirtadienis 13.45 – 14.30 val.

 

210  kabinetas

3.

Elena Martinkienė

 

 

Dainavimo studija ,,Svajokliai”

 

5-I kl.

Pirmadienis 14.35-15.20 val.

Antradienis 13.45-14.30 val.

Ketvirtadienis 13.45-14.30 val.

P-204 kabinetas

 

4.

Elena Martinkienė

 

 

Jaunieji miškininkai

6-I kl.

Penktadienis 15.00-16.00 val.

 

P-204, Miškų urėdija (Miškininkų g. 4, aktų  salė), Ryškėnai (Užgirių miškas)

5.

Ligita Kaziukonė

 

 

Dailės studija ,,Kūrybinė laisvė”

5-III kl.

 

 

Pirmadienis 14.35-15.20 val.

Trečiadienis 14.35-15.20 val.

Ketvirtadienis 13.45-14.30 val.

P-205 kabinetas

6.

Marija Krajinskienė

 

Technologijų būrelis ,,Tekstilės laboratorija”

5-III kl.

Pirmadienis 14.35-16.20 val.

107 kabinetas

7.

Laima Norvilienė

 

,,Žaidžiame judriuosius žaidimus”

,,Žaidžiame tinklinį”

5-6 kl.

8-IV kl.

 

Penktadienis 12.50-14.30 val.

Ketvirtadienis 14.35-15.20 val.

Sporto salė

 

8.

Tomas Gaurylius

 

Mini futbolas

4-8 kl.

Trečiadienis 13.45-15.15 val.

 

Sporto salė, dirbtinės dangos futbolo aikštelė

9.

Tomas Gaurylius

 

Krepšinio lyga

I-IV kl.

Pirmadienis 14.35-16.05 val.

Antradienis 14.35-16.05 val.

Sporto salė

10.

Jūratė Valatkienė

Ritminiai, tautiniai šokiai

1-4 kl.

Pirmadieniais 12.50-14.30 val.

Trečiadieniais 12.50-14.30 val.

Aktų salė

11.

Jūratė Valatkienė

Ritminiai, tautiniai šokiai

5-8 kl.

Antradienis 14.35-16.10 val.

Ketvirtadienis 13.45-15.20 val.

Aktų salė

12.

Jūratė Valatkienė

Ritminiai, tautiniai šokiai

I-IV kl.

Pirmadienis 14.35-16.10 val.

Trečiadienis 14.35- 16.10 val.

Aktų salė

13.

Ingrida Batavičienė

Kūrybiškumo studija ,,Meno erdvė”

1-4 kl.

Pirmadienis 12.50-13.35 val.

3a klasė (pradinių kl. skyrius)

14.

Kristina Būtienė

Dainavimo studija ,,Pupa”

1-4 kl.

Trečiadienis 12.50-13.35 val.

Penktadienis 12.50-13.35 val.

2a klasė (pradinių kl. skyrius)

15.

Birutė Narmontienė

Etnokultūros būrelis ,,Pasirokoukem žemaitiška”

1-4 kl.

Antradienis 12.50-13.35 val.

3b klasė (pradinių kl. skyrius)