• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Renginiai

PATVIRTINTA
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos
direktoriaus 2018-10-11
įsakymu Nr. V-283

 RENGINIŲ PLANAS 2018-2019 M.M.

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Data

Vieta

Atsakingas

1.

Mokslo ir žinių dienai skirtas renginys

2018-09-03

Arena, Gimnazija

Ramunė Šemetienė

2.

Padėkos diena Šiluvoje (IVab kl. mokiniai ir mokytojai)

2018-09-13

Šiluva

Direktorius Robertas Ežerskis, kapelionas kun. Pranciškus SDB

3.

Švč. Mergelės Marijos rožinio pagerbimas

2018-10 mėn.

Gimnazija (aktų salė)

Kapelionas kun. Pranciškus SDB

4.

Mokytojų dienai skirtas renginys

2018-10-05

Gimnazija

Vilija Juknevičienė,
Laima Norvilienė

5.

Renginys, skirtas vėlinėms paminėti „Kol dega Vėlinių žvakutė“

2018-10-26

Gimnazija (aktų salė)

Regina Kumžienė

6.

Etnografinė vakaronė „Skrynios paslaptys: 5-8, I-IV

2018-11-15-16

Gimnazija

Jūratė Valatkienė

7.

Adventinis rytmetys „Kelias prie prakartėlės“

2018-12 -04 (5-IV kl)
2018-12-05 (1-4kl)

Gimnazija (aktų salė)

Regina Kumžienė

8.

Laisvės gynėjų dienos minėjimas

2019-01-

Gimnazija

Piercarlo Manzo

9.

Lietuvos Valstybės atkūrimo diena

2019-02-15

Gimnazija

Gitana Piktužytė

10.

IV kl. gimnazistų šimtadienis

2019-02 mėn.

Gimnazija

Jurgita Daukšaitė,
Lena Miltenienė

11.

Gimnazijos protų mūšis 5-8, I-IV

2019-02 mėn.

Gimnazija

Laima Uosytė

12.

Gimtosios kalbos puoselėjimo diena      

2018-02 mėn.

Gimnazija

Gražina Jankauskaitė

13.

Etnografinė vakaronė „Skrynios paslaptys“ 1-2, 3-4

2019-02-03 mėn.

Gimnazija

Jūratė Valatkienė

14.

Nepriklausomybės atkūrimo diena

2019-03-11

Gimnazija

Simonas Baliutavičius

15.

Gamtos mokslų diena ir žemės savaitė (diena be pamokų)

2019-03 mėn.             

Gimnazija

Živilė Gureckienė

16.

Gavėnios rekolekcijų diena                    

2019-04-

Gimnazija

Asta Nagienė

17.

Popietė „Ant Šventų Velykų slenksčio“

(1-4kl.)

2019-04-12

Gimnazija

Regina Kumžienė

18.

Gimnazijos bendruomenės šeimų ,,Velykinis”  stalo teniso, šaškių,  smiginio turnyras

2019-04 mėn.

Gimnazija

Tomas Gaurylius

19.

Patyriminio ugdymo (STEAM) diena    

2019-04 mėn.

 

Lijana

20.

Giedama Švč. Mergelės Marijos litanija

2019-05 mėn.

Gimnazija

Kapelionas kun. Pranciškus SDB

21.

Paskutinio skambučio šventė ketvirtokams

2019-05 mėn.

Gimnazija

Jurgita Daukšaitė,
Lena Miltenienė

22.

Ugdymo karjerai diena

2019-05 mėn.

 

Valdas Dargužis

23.

Sporto šventė ,,Sportuokime kartu” su kaimyninių rajonų  katalikiškų mokyklų moksleiviais.

2019  gegužės mėn.

Gimnazija

Tomas Gaurylius

24.

Padėkos diena

2019-05-31

Gimnazija

Simonas Baliutavičius

25.

Sporto ir sveikatingumo diena ,,Sportas – sveikata“

2019- 06 mėn.

Centrinis miesto stadionas

Laima Norvilienė

26.

Patyriminis mokymas  5-8; I-III klasių mokiniams

2018-2019 m.m.

Lietuva

Klasių vadovai

27.

Telšių krašto pažinimo diena

2019-06 mėn.

Telšių rajonas

Klasių vadovai

28.

Mokslo metų užbaigimo šventė „Citrinos“

2019-06-21

Gimnazija

Simonas Baliutavičius

29.

Brandos atestatų įteikimo šventė.

2019-07

 

Direktorius Robertas Ežerskis

 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui                                                                        Simonas Baliutavičius