• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Renginiai

PATVIRTINTA

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos
direktoriaus 2016-09-07
įsakymu  Nr. V - 254

                     

 RENGINIŲ PLANAS
2016-2017 m. m.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Data

Vieta

Atsakingas

1.       

Mokslo ir žinių dienai skirtas renginys.

2016-09-01

Katedra
Katedros aikštė
Gimnazija

Elena Martinkienė

 

2.       

Padėkos diena Šiluvoje (IVab kl.).

2016-09-07

Šiluva Tytuvėnai

Robertas Ežerskis

3.       

Europos kalbų diena.
(„Spellig Bee“) konkursas

2016-09-26

Klasėse

Vilija Juknevičienė

4.       

Tarptautinė mokytojo diena

2016-10-05

Aktų salė

Kristina Ežerskienė
Živilė Gureckienė

5.       

Vėlinių minėjimas „Tarp nebūties ir būties“

2016-10-28

Aktų salė

Elena Martinkienė

6.       

Švč. Mergelės Marijos rožinio pagerbimas.

Spalio mėnuo

II a. fojė

Regina  Kumžienė

7.       

Konstitucijos egzaminas.

2016-10-27

Gimnazija

Janina Bucevičė

8.       

Konferencija „Nepriklausomybės akto signatarui vyskupui Juliui Staugaičiui 150“ (I-IVkl.)

2016-11-21

Aktų salė

Janina Bucevičė

9.       

Etnografinė popietė ,,Po lietuviška pastoge“(1-4 kl.)

2016-11-23

Aktų salė

Jūratė Valatkienė

10.   

Advento renginys „Beatliejaus lik“ 1-4kl., 5-IVkl.

2016-11-29

Aktų salė

Regina Kumžienė

11.   

Advento vainiko pynimas

2016-12-19

IIa foje

Vaidotas-Aloyzas Žvirblis

12.   

Protų mūšis (5-6, 7-8, I- IV kl.).

2016-12- 03/17

Aktų salė

Laima Uosytė

13.   

Advento rekolekcijos

2016-12-19

Mažoji bažnyčia

Elena Martinkienė

14.   

Lietuvių kalbos metodinės grupės savaitė
Dailyraščio konkursas

2016-01-30/03

Klasėse

Sonata Krasauskienė

15.   

Etnografinė vakaronė „Po lietuviška pastoge“ (5-IV) kl.

2017-02-15

Aktų salė

Jūratė Valatkienė

16.   

Šimtadienis

2017-02-24

Gimnazija

Daiva Matuzienė
Saulius Damanskis

17.   

Pamokos kitaip.  „Telšių krašto amatai“ 5 -IV kl.

2017-03-03

Gimnazija

Organizacinė grupė

 

18.   

Gavėnios rekolekcijos:
5-8  kl. I-IV kl.

Renginys „Gavėnios keliu“ (mokytojams). 1-4 kl.

2017-03-18

2017-03-17

Mažoji bažnyčia

 Koplyčia
Aktų salė

Elena Martinkienė

  Regina Kumžienė

 

19.   

Gamtos ir tiksliųjų mokslų diena „Pi diena gimnazijoje“

2017-03-14

Aktų salė

 Aurelija Ubartienė

20.   

Žemės savaitė

2017-03-16/20

Gimnazija

Živilė Gureckienė

21.   

Kryžiaus kelio apmąstymas

2017 -04-14

Telšių miestas
Katedra

Elena Martinkienė

22.   

Renginys „Mūsų pagarba Motinoms“, skirtas Motinos dienai.

2017-05-07

Mažoji bažnyčia

Elena  Martinkienė

23.   

Giedama Švč. Mergelės Marijos litanija.

Gegužės mėnuo

IIa. Fojė

Regina Kumžienė

24.   

Viktorina „Europa ir ES“, skirta Europos dienai  ( 8 kl.).

2017-05-06

Aktų salė

Laima Uosytė

25.   

ES  egzaminas.

2017-05-09

Geografijos kab.

Laima Uosytė

26.   

Padėkos diena „Tau dėkoju“

2017-05-18

Katedra Aktų salė

Organizacinis komitetas

27.   

Paskutinio skambučio šventė.

2017-05-25

Koplyčia
Aktų salė

Daiva Matuzienė
Ligita Kaziukonė

28.   

Renginys ,,Ar obuolys geriau nei cigaretė?“, skirtas Pasaulinei dienai be tabako

2017-05-30

Aktų salė

Aurelija Danupaitė
Jadvyga Ignotienė

29.   

Sporto šventė (Diena be pamokų).

2017-06-01

Masčio ežero pakrantė

Tomas Gaurylius
Laima Norvilienė

30.   

Kelionės, turistiniai žygiai.

2017-06-03

Lietuva

Klasių auklėtojai

31.   

Mokslo metų pabaigos renginys  „Citrinos 2017“ .
1-5 kl.
IV kl.
6-III kl.
II kl.

 

2017-05-30
2017-05-25
2017-06-02
2017-06-02

 

 Katedra
Koplyčia
Gimnazija
Gimnazija

Mokinių taryba
Elena Martinkienė

32.   

Brandos atestatų įteikimo šventė.

2017-07-14

Katedra

Administracija

33.   

Žemaičių Kalvarijos atlaidai.

2017-07-04

Žemaičių Kalvarija

Administracija

 

Direktoriaus pavaduotoja                                                                        Elena Martinkienė