• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Renginiai

PATVIRTINTA
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos
direktoriaus 2019-09-18
įsakymu Nr. V-268

RENGINIŲ PLANAS 2019-2020 M.M.

 

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Data

Vieta

Atsakingas

1

Mokslo ir žinių dienai skirtas renginys

2019-09-02

Arena,
Gimnazija

Simonas Baliutavičius

2

Sveikatingumo žygis prie Germanto ežero

2019-09-06

Ilgės – Germanto
ežerai

Laima Norvilienė,
Tomas Gaurylius

3

Padėkos diena Šiluvoje
(IVab kl. mokiniai ir mokytojai)

2019-09-12

Šiluva

Direktorius Robertas Ežerskis,
Simonas Baliutavičius,
Kapelionas Piercarlo Manzo SDB

4

Užsienio kalbų diena

2019-09-26

Gimnazija

Užsienio kalbų metodinė grupė

5

Švč. Mergelės Marijos Rožinio malda

2019-10 mėn.

Gimnazija
(aktų salė)

Kapelionas Piercarlo Manzo SDB

6

Mokytojų dienai skirtas renginys

2019-10-04

Gimnazija

Lena Miltenienė,
Jurgita Daukšaitė

7

Renginys „Kol dega Vėlinių žvakutė“.
Visų šventųjų diena

2019-10-25

Gimnazija
(aktų salė)

Regina Kumžienė

 

8

Etnografinė vakaronė „Po žemaitiška
pastoge“ I-IVTelšių rajono gimnazistams

2019-11-28

Gimnazija

Jūratė Valatkienė

9

Etnografinė vakaronė „Po žemaitiška pastoge“
5-8 klasių mokiniams

2019-11-29

Gimnazija

Jūratė Valatkienė

10

Meninio skaitymo konkursas

2019-12 mėn.

Gimnazija

Gaiva Gustienė,
Gražina Narmontienė

11

Adventinis rytmetys gimnazijos mokytojams

2019-12-03

Gimnazija

Asta Nagienė,
Regina Kumžienė

12

Adventinis rytmetys „Kelias prie prakartėlės

 

2019-12 mėn. (5-8, I-IV kl.)
2019-12 mėn. (1-4kl.)

Gimnazija (aktų salė)

Regina Kumžienė

 

13

Laisvės gynėjų dienos minėjimas

2020-01-13

Gimnazija

Janina Bucevičė

14

Lietuvos Valstybės atkūrimo diena

2020-02-14

Gimnazija

Gitana Piktužytė

15

IV kl. gimnazistų šimtadienis

2020-02 mėn.

Gimnazija

Aurelija Ubartienė,
Sonata Krasauskienė

16

Nacionalinis diktantas

2020-02 mėn.

Gimnazija

Kristina Ežerskienė,
Sonata Krasauskienė

17

Etnografinė vakaronė „Kiaušinis ar višta?“
1-2 klasių mokiniams

2020-03-04 mėn.

Gimnazija

Jūratė Valatkienė

18

Etnografinė vakaronė „Kiaušinis ar višta?“
3-4 klasių mokiniams

2020-03-04 mėn.

Gimnazija

Jūratė Valatkienė

19

Nepriklausomybės atkūrimo diena

2020-03-10

Gimnazija

Irena Kunšteinienė

20

Gavėnios rekolekcijų diena

2020-04-

Gimnazija

Asta Nagienė

21

Giedama Švč. Mergelės Marijos litanija

2020-05 mėn.

Gimnazija

Kapelionas Piercarlo
Manzo SDB

22

Paskutinio skambučio šventė

2020-05 mėn.

Gimnazija

Aurelija Ubartienė,
Sonata Krasauskienė

23

Padėkos diena

2020-05

Gimnazija

Simonas Baliutavičius,
Metodinių grupių pirmininkai

24

Karjeros ugdymo diena

2020-05 mėn.

 

Valdas Dargužis

25

Patyriminio ugdymo (STEAM) diena

2020-06 mėn.

Gimnazija

Liana Liubienė,
Živilė Gureckienė

26

Sporto ir sveikatingumo diena
,,Sportas – sveikata“

2020- 06 mėn.

Centrinis miesto stadionas

Laima Norvilienė

27

Patyriminis mokymas 5-8, I-IV
klasių mokiniams

2019-2020 m.m.

Išvykos Lietuvoje.

Klasių vadovai

28

Projektinė veikla

2020-06 mėn.

Gimnazija

Klasių vadovai,
dalykų mokytojai

29

Mokslo metų užbaigimo šventė „Citrinos“

2020-06-23

Gimnazija

Simonas Baliutavičius

30

Brandos atestatų įteikimo šventė

2020-07

 

Direktorius Robertas Ežerskis

 

Parengė
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Simonas Baliutavičius