• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Renginiai

PATVIRTINTA

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos
direktoriaus 2017-09-12
įsakymu  Nr. V - 210

                     

 RENGINIŲ PLANAS
2017-2018 m. m.

 

Eil.Nr.

Pavadinimas

Data

Vieta

Atsakingas

1.      

Mokslo ir žinių dienai skirtas renginys.

2017-09-01

Katedra
Amfiteatras
Gimnazija

Ramunė Šemetienė, kapelionas Pranciškus SDB

2.      

Padėkos diena Šiluvoje (IVab kl. mokiniai ir mokytojai).

2017-09-07

Šiluva  

Direktorius Robertas Ežerskis

3.      

,,Visa Lietuva šoka 2017“.

2017-09-15

Turgaus aikštė

Jūratė Valatkienė

4.      

# BEACTIVE – judėk Zumbos ritmu.

2017-09-22/30

Gimnazija

Jūratė Valatkienė

5.      

Europos kalbų diena.

2017-09-26

Klasėse

Zita Vitkuvienė

6.      

Tarptautinė turizmo diena.

2017-09-27

Aktų salė

Laima Uosytė

7.      

Pažintinė ekskursija 1-4, 5-8, I-IV kl. (diena be pamokų).

2017-09/10 mėn.

Lietuva

Klasių vadovai

8.      

Švč. Mergelės Marijos rožinio pagerbimas.

2017-10 mėn.

Aktų salė

Regina  Kumžienė, kapelionas  Pranciškus SDB

9.      

Tarptautinė mokytojo diena.

2017-10-05

Aktų salė

Ramunė Šemetienė

10.    

Vokiečių kalbos dienų renginys ,,O kaip vokiškai? O kaip angliškai?" 7ab klasių mokiniai, besimokantys vokiečių k. ir 5 klasių mokiniai (renginys vyks etapais, grupėmis).

2017-10-20

Skaitykla

Vilija Juknevičienė

11.    

Konstitucijos egzaminas.

2017-10-25

Istorijos kabinetas

Istorijos mokytojai

12.    

Vėlinių minėjimas „Tarp nebūties ir būties“.

2017-10-27

Aktų salė

Regina Kumžienė, kapelionas  Pranciškus SDB

13.    

Konferencija vysk. Vincento Borisevičiaus 130 gimimo metinėms paminėti.
1-4 kl., 5-8 kl., I-IV kl.

2017-11 mėn.

Aktų salė

Rasa Kasparavičienė,  Gražina Jankauskaitė

14.    

Etnografinė popietė ,,Po lietuviška pastoge“.
1 srautas – 5-8 kl.
2 srautas – I-IV kl.

2017-11 mėn.

Aktų salė

Jūratė Valatkienė, klasių vadovai

15.    

Advento vainiko pynimas.

2017-11 mėn.

Aktų salė

Marytė Krajinskienė

16.    

Advento žvakės uždegimas.

2017-12-04

II a. fojė

(7.45-7. 55 val.)

Kapelionas  Pranciškus SDB, Piercarlo Manzo

2017-12-11

2017-12-18

17.    

Advento renginys „Betliejaus link“ 1-4 kl., 5-IV kl.

2017-12-06

Aktų salė

Regina Kumžienė

18.    

Protų mūšis (5-6, 7-8, I- IV kl.).

2017-12- 03/17

Aktų salė

Laima Uosytė  

19.    

Advento rekolekcijos.

1-3 ir 4-5 kl.

2017-12-19

Katedra

Kapelionas  Pranciškus SDB

6-8 kl.

2017-12-20

I-IV kl.

2017-12-21

Mokytojams

2017-12-22

Koplyčia

20.    

Meninio skaitymo konkursas.

2017-12 mėn.

Gimnazija

Gaiva Gustienė

21.    

Nacionalinis Vinco Kudirkos dailyraščio konkursas 2018.

2018-01/02 mėn.

Gimnazija

Sonata Krasauskienė

22.    

Nacionalinis diktantas 2018
Raštingiausio mokinio konkursas (5-8 kl.)

2018-02 mėn.

Gimnazija

Kristina Ežerskienė, Gražina Narmontienė

23.    

Lietuvių kalbos dienos.

2018-02-15
2018-03-09

Klasėse

Gražina Jankauskaitė

24.    

Pelenų trečiadienis - atsivertimo kelias. (šventina pelenus, užberia pelenų)

2018-02-14
7.45 – 8.00 val.
10.40 – 10.55 val.
14.35-15.00 val.

Koplyčia

Kapelionas Pranciškus SDB

 

25.    

Etnografinė popietė ,,Po lietuviška pastoge“(1-4 kl.)
(diena be pamokų, popietė skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui).

2017-02-12

Aktų salė

Jūratė Valatkienė, pradinių klasių mokytojos

26.    

IV kl. gimnazistų šimtadienis.

2018-02-09

Gimnazija

Vilija Juknevičienė, Laima Norvilienė

27.    

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio diena (diena be pamokų).

2018-02-15

Aktų salė

Socialinių mokslų metodinis būrelis.

28.    

Kaziuko mugė
1-4 kl. (diena be pamokų)
5-8 kl., I-IV kl. (2 pamokos)

 2018-03-02

 Gimnazija

 Klasių vadovai

29.    

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.

2018-03-09

Aktų salė

Istorijos mokytojai

30.  

Žemės savaitė.

2017-03-20

Aktų salė

Laima Uosytė, Živilė Gureckienė

31.    

Renginys „Gavėnios keliu“ mokytojams ir 1-4 kl. mokiniams.

2018-03-29

Aktų salė

Regina Kumžienė

32.    

Gavėnios rekolekcijos.

1-3 ir 4-5 kl.

2018-03-27

Katedra

Kapelionas  Pranciškus SDB

6-8 kl.

2018-03-28

I-IV kl.

2018-03-29

33.    

Kryžiaus kelio apmąstymas.

2018-03-30

Telšių miestas, Katedra

Kapelionas Pranciškus SDB, klasių vadovai

34.    

Socialinė – pilietinė diena
(diena be pamokų, akcija ,,Darom“).

2018-04 mėn.

Telšiai

Klasių vadovai

35.    

Giedama Švč. Mergelės Marijos litanija.

2018-05 mėn.

Aktų salė

Regina Kumžienė, kapelionas Pranciškus SDB

36.    

Europos Sąjungos egzaminas.

2018-05-09

Geografijos kabinetas

Laima Uosytė

37.    

Konkursas ,,Europa ir Europos Sąjunga“.

2018-05

Geografijos kabinetas

Laima Uosytė

38.    

Padėkos diena.

2018-05 mėn.

Aktų salė

Ramunė Šemetienė

39.    

Paskutinio skambučio šventė (IV kl.)

2018-05-25

Koplyčia
Aktų salė

Vilija Juknevičienė, Laima Norvilienė

40.    

Renginys ,,Ar obuolys geriau nei cigaretė?“, skirtas Pasaulinei dienai be tabako (7 kl.)

2018 -05-30

Aktų salė

Aurelija Danupaitė, Jadvyga Ignotienė

41.    

Telšių krašto pažinimo diena.
1-5 kl.
6-8 k., I-III kl.

 2018-05-21
2018-06 mėn.

 Telšiai

 Klasių vadovai

42.    

Sveikatos stiprinimo diena (diena be pamokų).
1-5 kl.
6-8 k., I-III kl.

 2018-05-11
2018-06 mėn.

 Masčio ežero pakrantė

 Klasių vadovai, Tomas Gaurylius

43.    

Karjeros diena (atvirų durų diena tėvų darbovietėse, diena be pamokų)
1-5 kl.
6-8, I-III kl.

 2018-05 mėn.
2018-06 mėn.

  Telšiai

  Valdas Dargužis, klasių vadovai

44.    

Pažintinės ekskursijos 6-8; I-III klasių mokiniams pagal geografijos mokytojos sudarytą planą.

2018-06 mėn.

Lietuva

Laima Uosytė, klasių auklėtojai

45.    

Mokslo metų pabaigos renginys  ,,Citrinos 2018“ .

4 kl.

2018-05-31

Koplyčia

Aktų salė

Ramunė Šemetienė

 

46.    

5-III kl.

2018-06-15

47.    

Brandos atestatų įteikimo šventė.

 

2018-07 mėn.

Katedra

Administracija, kapelionas  Pranciškus SDB

 

ŠV. MIŠIŲ TVARKA MOKYTOJAMS

 

14 val. mokyklos koplyčioje (penktadieniais)

10 val. Mažojoje bažnyčioje (sekmadieniais)

Rugsėjo

1

24

Spalio

6

29

Lapkričio

7d. 14.30 val.
(Šv. Mišios už  mirusius mokytojų artimuosius ir už  mirusius mokyklos  geradarius).

26

Gruodžio

22

-

Sausio

5

28

Vasario

2

25

Kovo

2

25

Balandžio

-

29

Gegužės

4

27

Parengė  mokytoja Ramunė Šemetienė