• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Atributika

Mokyklos himnas Mokyklos herbas Mokyklos vėliava
Palaimink, Dieve, mūs mokyklą šviesią
Antruosius laimę nešančius namus
Tik į tave rankas mes savo tiesiam
Tik prie tavęs palinkę širdys mūs.
mokyklos_herbas mokyklos_veliava
Priedainis
Palaimink, Dieve, prašom, mūs Tėvynę,-
Tegul per amžius bus jinai laisva -
Viltim šviesiausia plazdanti krūtinėj,
Įaugus net į kraują - Lietuva
Palaimink, Dieve, mokytojus mielus
Ir vargstančius dėl mūsų tėvelius.
Tu būk šaltinis jiems ramus ir gėlas
Praskaidrinęs gyvenimo kelius.
Priedainis
Palaimink, Dieve, prašom, mūs Tėvynę,-
Tegul per amžius bus jinai laisva -
Viltim šviesiausia plazdanti krūtinėj,
Įaugus net į kraują - Lietuva