• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Darbo užmokestis

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių.

Nr. Pareigybės 2019 m. 2019 m. 2019 m. 2019 m. 2020 m. 2020 m.
I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv.
1 Direktorius 1623,13 2189,89 2331,18 2331,18 2486,15 2560,36
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  1298,76  1731,4 1749,22 1749,22 1835,06 1857,24
3 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 600,81  805,22 799,26 799,26 1048,96 1048,96
4 Vyr. buhalteris  786,52  1047,71 1089,28 1089,28 1190,23 1205,11
  Raštinės Administratorius     692 692 774,4 774,4
5 Raštinės vedėjas 492,5   670,89        
6 Psichologas 810,9  1259,44 1259,44 1259,44 1295,3 1295,36
7 Logopedas 610,83  987,83 987,83 987,83 1056 1056
8 Specialusis pedagogas 712,85   1079,52 1079,52 1079,52 1135,2 1135,2
9 Socialinis pedagogas  634,24 1004,55 1004,55 1004,55 1054,24 1054,24
10 Neformaliojo (papildomo) ugdymo organizatorius            
11 Kapelionas 400,15  555,33 555,33 555,33 607,2 607,2
12 Prailgintos darbo dienos grupės auklėtojas  290,84 379,74 379,74 379,74 397,76 397,76
13 Mokytojo padėjėjas  450,37 610,02 635,4 635,4 752,67 757,43
14 Mokytojas 872,15   1164,17 1367,7 1367,7 1402,42 1402,42
15 Bibliotekos vedėjas 331,11  433,75        
16 Bibliotekininkas  675,22 887,26 890,09 890,09 990 990
17 Specialistas techninėms priemonėms  228,75  323,24 336,97 336,97 416,2 418,83
18 Rūbininkas 400  555 555 555 607 607
19 Budintysis  400 555 555 555 607 607
20 Valytojas  400  555 555 555 607 607
21 Kiemsargis  400  555 555 555 607 607
22 Sargas 400   555 555 555 607 607
23 Darbininkas 400  555 555 555 607 607