• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Darbo užmokestis

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių.

 

Eil. Nr.

Pareigybės

2016 m.

2017 m.

2017 m.

2017 m.

2017 m.

2017m.

2018m.

vidurkis

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

vidurkis

I ketv.

1

Direktorius

1606,38

1597,88

1598,63

1598,63

1598,63

1598,2

1623,13

2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1303,12

1313,95

1315,11

1318,59

1439,75

1346,85

1325,11

3

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

568

568,65

568,98

568,98

568,98

568,9

593,11

4

Vyr. buhalteris

639

700,2

730,80

730,8

730,8

723,15

771,68

5

Raštinės vedėjas

390,5

438,15

461,97

461,97

461,97

456,02

484,68

6

Psichologas

683,44

715,86

728,19

728,19

769,98

735,56

777,78

7

Logopedas

602,08

602,63

602,91

602,91

602,91

602,84

610,83

8

Specialusis pedagogas

683,61

691,03

695,57

695,57

711,23

698,35

713,96

9

Socialinis pedagogas

670,2

691,57

691,57

691,57

710,36

696,27

711,53

10

Neformaliojo (papildomo) ugdymo organizatorius

354,56

307,17

307,33

307,33

307,33

307,29

312,04

11

Prailgintos darbo dienos grupės auklėtojas

273,65

283,28

285,14

285,14

296,89

287,62

289,51

12

Mokytojo padėjėjas

392,63

408,8

413,69

413,69

413,69

412,47

446

13

Mokytojas

737,43

768,54

776,56

783,58

787,15

778,96

744,07

14

Bibliotekos vedėjas

319,5

319,65

319,73

319,73

319,73

319,71

328,95

15

Bibliotekininkas

639

639,3

639,45

639,45

639,45

639,41

666,56

16

Specialistas techninėms priemonėms

197,03

204,88

208,80

208,80

208,8

207,82

225,82

17

Rūbininkas

365

380

380

380

380

380

400

18

Budintysis

365

380

380

380

380

380

400

19

Valytojas

365

380

380

380

380

380

400

20

Kiemsargis

365

380

380

380

380

380

400

21

Sargas

365

380

380

380

380

380

400

22

Darbininkas

365

380

380

380

380

380

400