• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Darbo užmokestis

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių.

Eil. Nr. Pareigybės 2018m. 2018m. 2018m. 2018m. 2019m. 2019m. 2019m. 2019m. 2020m.
I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv.
1 Direktorius 1598,2 1623,13 1623,13  1623,13 1623,13 2189,89 2331,18 2331,18 2486,15
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1346,85 1325,11 1332,62 1321,34  1298,76  1731,4 1749,22 1749,22 1835,06
3 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 568,9 593,11 600,81  600.81 600,81  805,22 799,26 799,26 1048,96
4 Vyr. buhalteris 723,15 771,68 786,52  786,52  786,52  1047,71 1089,28 1089,28 1190,23
  Raštinės Administratorius             692 692 774,4
5 Raštinės vedėjas 456,02 484,68 492,5 492,50  492,5   670,89      
6 Psichologas 735,56 777,78 777,78 777,78  810,9  1259,44 1259,44 1259,44 1295,3
7 Logopedas 602,84 610,83 610,83  610,83 610,83  987,83 987,83 987,83 1056
8 Specialusis pedagogas 698,35 713,96 760,85 760,85  712,85   1079,52 1079,52 1079,52 1135,2
9 Socialinis pedagogas 696,27 711,53 711,53  685,77  634,24 1004,55 1004,55 1004,55 1581,36
10 Neformaliojo (papildomo) ugdymo organizatorius 307,29 312,04 312,04 341,41          
11 Kapelionas         400,15  555,33 555,33 555,33 607,2
12 Prailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 287,62 289,51 289,51  290,84  290,84 379,74 379,74 379,74 397,76
13 Mokytojo padėjėjas 412,47 446 450,37 450,37   450,37 610,02 635,4 635,4 752,67
14 Mokytojas 778,96 744,07 738,05  782,75 872,15   1164,17 1367,7 1367,7 1402,42
15 Bibliotekos vedėjas 319,71 328,95 331,11 331,11  331,11  433,75      
16 Bibliotekininkas 639,41 666,56 675,22 675,22   675,22 887,26 890,09 890,09 997,92
17 Specialistas techninėms priemonėms 207,82 225,82 228,75 228,75   228,75  323,24 336,97 336,97 416,2
18 Rūbininkas 380 400 400  400 400  555 555 555 607
19 Budintysis 380 400 400  400  400 555 555 555 607
20 Valytojas 380 400 400  400  400  555 555 555 607
21 Kiemsargis 380 400 400  400  400  555 555 555 607
22 Sargas 380 400 400  400 400   555 555 555 607
23 Darbininkas 380 400 400 400  400  555 555 555 607