• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Darbo užmokestis

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių.

Nr.

Pareigybės

2018m.

2018m.

2018m.

2018m.

2019m.

2019m.

2019m.

2019m.

ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

1

Direktorius

1598,2

1623,13

1623,13

 1623,13

1623,13

2189,89

2331,18

2331,18

2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1346,85

1325,11

1332,62

1321,34

 1298,76

 1731,4

1749,22

1749,22

3

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

568,9

593,11

600,81

 600.81

600,81 

805,22

799,26

799,26

4

Vyr. buhalteris

723,15

771,68

786,52

 786,52

 786,52

 1047,71

1089,28

1089,28

 

Raštinės Administratorius

 

 

 

 

 

 

692

692

5

Raštinės vedėjas

456,02

484,68

492,5

492,50 

492,5 

 670,89

 

 

6

Psichologas

735,56

777,78

777,78

777,78 

810,9 

1259,44

1259,44

1259,44

7

Logopedas

602,84

610,83

610,83

 610,83

610,83 

987,83

987,83

987,83

8

Specialusis pedagogas

698,35

713,96

760,85

760,85 

712,85 

 1079,52

1079,52

1079,52

9

Socialinis pedagogas

696,27

711,53

711,53

 685,77

 634,24

1004,55

1004,55

1004,55

10

Neformaliojo (papildomo) ugdymo organizatorius

307,29

312,04

312,04

341,41

 

 

 

 

11

Kapelionas

 

 

 

 

400,15

 555,33

555,33

555,33

12

Prailgintos darbo dienos grupės auklėtojas

287,62

289,51

289,51

 290,84

 290,84

379,74

379,74

379,74

13

Mokytojo padėjėjas

412,47

446

450,37

450,37 

 450,37

610,02

635,4

635,4

14

Mokytojas

778,96

744,07

738,05

 782,75

872,15 

 1164,17

1367,7

1367,7

15

Bibliotekos vedėjas

319,71

328,95

331,11

331,11 

331,11 

433,75

434,46

434,46

16

Bibliotekininkas

639,41

666,56

675,22

675,22 

 675,22

887,26

890,09

890,09

17

Specialistas techninėms priemonėms

207,82

225,82

228,75

228,75 

 228,75

 323,24

336,97

336,97

18

Rūbininkas

380

400

400

 400

400 

555

555

555

19

Budintysis

380

400

400

 400

 400

555

555

555

20

Valytojas

380

400

400

 400

 400

 555

555

555

21

Kiemsargis

380

400

400

 400

 400

 555

555

555

22

Sargas

380

400

400

 400

400 

 555

55

55

23

Darbininkas

380

400

400

400 

400 

555

555

555