Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Mokslo metų trukmė

1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.

2. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos ir nustatoma tokia pusmečių trukmė:

2020-2021 mokslo metai

Klasės

5

6

7

8

I

II

III

IV

Ugdymo proceso pradžia

09-01

Pusmečių trukmė

 

I pusmetis:  09-01 – 01-29

II pusmetis: 02-01 – 06-25

I pusmetis:

09-01 – 01-29

II pusmetis:

02-01 – 05-25

Rudens atostogos

10-26 – 10-30

Žiemos (Kalėdų atostogos)

12-23 – 01-05

Žiemos atostogos

02-15 – 02-19

Pavasario (Velykų) atostogos

04-06 – 04-09

Ugdymo proceso pabaiga

 

06-23

 

05-24

Ugdymo proceso trukmė

185 ugdymo dienos

163 ugdymo dienos

3. Vasaros atostogos prasideda birželio 25 d. ir  trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d.

4. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

5. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą (-us) ar įskaitą (-as) pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Pamokų laikas

Eil. Nr.

Pamokos pradžia

Pamokos pabaiga

Pertrauka

Pastabos

1.

8.00

8.45

10

 

2.

8.55

9.40

15

Pietauja I a. ir priestate esančių kl. mokiniai

3.

9.55

10.40

15

Pietauja II a. esančių kl. mokiniai

4.

10.55

11.40

15

Pietauja III a. esančių kl. mokiniai

5.

11.55

12.40

10

 

6.

12.50

13.35

10

 

7.

13.45

14.30

5

 

8.

14.35

15.20

 

 

 

 

Atnaujinta: 2021-03-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 12.50 - 13.35
 • 7. 13.45 - 14.30
 • 8. 14.35 - 15.20