Pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Mokslo metų trukmė

1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.

2. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos ir nustatoma tokia pusmečių trukmė:

2021-2022 mokslo metai

Klasės

5

6

7

8

I

II

III

IV

Ugdymo proceso pradžia

09-01

Pusmečių trukmė

 

I pusmetis:  09-01 – 01-21

II pusmetis: 01-24 – 06-23

I pusmetis:

09-01 – 01-21

II pusmetis:

01-24 – 05-26

Rudens atostogos

11-03 – 11-05

Žiemos (Kalėdų atostogos)

12-27 – 01-07

Žiemos atostogos

02-14 – 02-18

Pavasario (Velykų) atostogos

04-19 – 04-22

Ugdymo proceso pabaiga

 

06-23

 

05-26

Ugdymo proceso trukmė

185 ugdymo dienos

165 ugdymo dienos

Pamokų laikas

Eil. Nr.

Pamokos pradžia

Pamokos pabaiga

Pertrauka

Pastabos

1.

8.00

8.45

10

 

2.

8.55

9.40

15

Pietauja I a. ir priestate esančių kl. mokiniai

3.

9.55

10.40

20

Pietauja II a. esančių kl. mokiniai

4.

11.00

11.45

15

Pietauja III a. esančių kl. mokiniai

5.

12.00

12.45

10

 

6.

12.55

13.40

5

 

7.

13.45

14.30

5

 

8.

14.35

15.20

 

 

 

 

Atnaujinta: 2022-04-06
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.55 - 10.40
  • 4. 11.00 - 11.45
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.45 - 14.30
  • 8. 14.35 - 15.20