• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Biblioteka

GIMNAZIJOS BIBLIOTEKA-SKAITYKLA

Gimnazijos biblioteka-skaitykla - tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta. Kiekvienas čia gali rasti tai, ko jam labiausiai reikia. Ji visapusiškai tenkina bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauja ugdymo procese, sudarydama sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti.

Bibliotekos fondą sudaro grožinė, pedagoginė, informacinė literatūra, mokomosios kompiuterinės programos (CD). Bibliotekoje ir skaitykloje yra 5 kompiuteriai, kopijavimo aparatas. Skaitykloje teikiamos interneto ir spausdinimo paslaugas. Bibliotekoje ir skaitykloje dirba bibliotekos vedėja Ramunė Zeniauskienė. Bibliotekos fondą sudaro virš 6000 egzempliorių knygų. Kasmet biblioteka aptarnauja daugiau kaip 400 moksleivių.

Bibliotekos tikslai :

 • visapusiškai tenkinti mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese bei sudaryti sąlygas asmenybės savarankiškam tobulėjimui;
 • plėtoti bibliotekos kaip informacinio centro veiklą.

Bibliotekos uždaviniai :

 • tobulinti informacinių, komunikacinių paslaugų teikimą, naudojant šiuolaikines informacines technologijas;
 • ugdyti moksleivių informacinius ir komunikacinius gebėjimus;
 • kaupti ir saugoti ugdymo procesui reikalingą bibliotekos dokumentų fondą;
 • padėti ugdyti moksleivių asmeninius, komunikacinius, informacinius ir kritinio mąstymo gebėjimus;
 • skatinti skaitymą, populiarinti gimnazijos bibliotekos fondus ir paslaugas visai gimnazijos bendruomenei .

Bibliotekos veiklos sritys:

 • Bibliotekos fondo tvarkymas.
 • Vadovėlių fondo tvarkymas.
 • Administracinis darbas.

Paslaugos:

 • knygų išdavimas į namus;
 • informacijos teikimas apie bibliotekoje naujai gautas knygas ir vadovėlius;
 • reikalingos literatūros ir informacijos paieška;
 • individuali pagalba renkantis literatūrą.

Bibliotekos darbo laikas:

Pirmadienį - penktadienį 7.45 – 15.45 val.