• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ugdymas

Pasiekimai

TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJA

2017-2018 MOKSLO METŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ, SPORTINIŲ VARŽYBŲ PASIEKIMAI

 

Eil. Nr.

Veiklos pobūdis

Klasė

Dalyviai

Užimta vieta

Ruošęs mokytojas

1

Telšių rajono anglų kalbos olimpiada

7a

Julius Zaveckis

3

Jurgita Raudytė

2

Telšių rajono rusų kalbos olimpiada

IIb

Paulius Narmontas

3

Vilija Juknevičienė

3

Telšių rajono matematikos  olimpiada

7a

Aistis Kavaliauskas

2

Aurelija Ubartienė

8a

Akavickytė Saulė

1

Aurelija Ubartienė

4

Telšių rajono fizikos  olimpiada

8a

Akavickytė Saulė

2

Vaidotas Aloyzas Žvirblis

 

5

 

Telšių rajono biologijos  olimpiada

8a

Gytis Kumža

3

Živilė Gureckienė

8b

Gintarė Kėraitė

3

Živilė Gureckienė

Ia

Aistė Brazlauskaitė

3

Živilė Gureckienė

IIIb

Edikas Vyšniauskas

3

Živilė Gureckienė

IIIb

Rokas Sušinskis

3

Daiva Kėrienė

IVa

Ieva Labanauskytė

3

Živilė Gureckienė

6

Telšių rajono geografijos  olimpiada „Mano gaublys“

7a

Aistis Kavaliauskas

1

Laima Uosytė

Ia

Aistė Brazlauskaitė

1

Laima Uosytė

IIa

Jovita Gečaitė

1

Laima Uosytė

Ib

Ūla Mikalčiutė

2

Laima Uosytė

Ia

Gintarė Gintalaitė

2

Laima Uosytė

IIa

Gabrielė Vaičiukaitė

2

Laima Uosytė

IVb

Laura Bagočiūtė

2

Laima Uosytė

Ib

Modestas Tamošauskas

3

Laima Uosytė

IIa

Akvilė Monstytė

3

Laima Uosytė

IIb

Šarūnas Karpuchinas

3

Laima Uosytė

IIIa

Gabija Kasparavičiutė

3

Laima Uosytė

7

Telšių rajono geografijos olimpiada 

Ia

Aistė Brazlauskaitė

1

Laima Uosytė

Ia

Gintarė Gintalaitė

3

Laima Uosytė

8

Telšių rajono technologijų  olimpiada

Ib

Bernadeta Valiutė

1

Marija Krajinskienė

8b

Gabija Tamošauskaitė

2

Marija Krajinskienė

Ia

Ugnė Dudarytė

2

Marija Krajinskienė

Ib

Žemyna Špakauskaitė

3

Marija Krajinskienė

IIb

Valentinas Kazlauskas

3

Saulius Damanskis

9

Rajono mokinių meninio skaitymo konkursas

6a

Dominykas Vaitiekus

1

Gaiva Gustienė

10

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada

IIIa

Gabija Kasparavičiūtė

2

Gražina Jankauskaitė

11

5-8 kl. Konkursas „Raštingiausias mokinys“

6a

Rokas Bomblauskas

2

Gaiva Gustienė

5a

Gabrielius Jurkus

3

Kristina Ežerskienė

8b

Greta Rupeikytė

2

Gražina Narmontienė

12

Greitojo teksto rinkimo konkursas

7b

Fausta Bielskytė

3

Steponas Eirošius

13

Telšių rajono chemijos olimpiada

IVa

Ieva Labanauskytė

3

Daiva Matuzienė

IVa

Vytautas Petrikas

1

Daiva Matuzienė

14

Telšių rajono istorijos olimpiada

IIIa

Gabija Kasparavičiutė

1

Gitana Piktužytė

Ib

Modestas Tamošauskas

2

Gitana Piktužytė

IIb

Paulius Narmontas

2

Gitana Piktužytė

15

Rajoninis Euroscolos konkursas

 

Mokinių komanda

1

Laima Uosytė

16

3-4 kl. olimpiada „Mąstyk, rašyk, pažink“ (rašymas)

4b

 

3

Ramunė Šemetienė

17

3-4 kl. olimpiada „Mąstyk, rašyk, pažink“ (matematika)

4a

Rapolas Mušinskas

1

Lina Narvydienė

3b

Joris Budginas

3

Birutė Narmontienė

 

Projektai

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

1. 2000-2003 m. SOCRATES COMENIUS projektas „ŽINGSNIS Į TARPKULTŪRINIO PAŽINIMO VISUMĄ“.
Koordinatorė Laima Šimulienė

2. 2001-2003 m. SOCRATES COMENIUS mokyklos tobulinimo projektas „MOKYKLA, KURIOJE GERA MOKYTI IR MOKYTIS“.
Koordinatorė Vilija Juknevičienė

3. 2004-2007 m. SOCRATES COMENIUS PROJEKTAS „SUSIKIBKIME RANKOMIS, PAŽINKIME VIENAS KITĄ GERIAU“.
Koordinatorės Laima Šimulienė, Laima Uosytė

4. 2005- 2006 m. ŠVEDIJOS-LIETUVOS PROJEKTAS „DEMOKRATIJA“.
Koordinatorė Elena Martinkienė, Rita Gricienė

5. 2005-2006 m. SOCRATES COMENIUS projektas „KALBOS IR MENAS“.
Koordinatorė Vilija Juknevičienė

6. 2007 m. Tarptautinė mokinių mainų programa „GLOBAL OUTREACH“.
Koordinatorė Zita Vitkuvienė

7. 2008 m. LENKIJOS-LIETUVOS projektas „ATVIRA SAVIVALDA“.
Koordinatorė Elena Martinkienė

8. 1994-2013 m. Partnerystė su AUSTRIJOS ZALCBURGO BOROMĖJAUS IR ŠVACO PAULIAUS gimnazijomis.

9. 2012-2015 m. LIONS QUEST programa "Paauglystės kryžkelės".
Koordinatorius Vaidotas Aloyzas Žvirblis.

10. 2013-2015 m. COMENIUS daugiašalės partnerystės projektas „Tėvynė Europoje ar be Tėvynės Europoje?“.
Koordinatorė Vilija Juknevičienė.

 

LIETUVOS IR TELŠIŲ RAJONO PROJEKTAI

1. 2008 m. „SLIBINAI Į MŪSŲ ŽEMĘ ATSIGRĮŽO“.
Koordinatorė Janina Bucevičiūtė

2. 2004-2005 m. „SVEIKŲ GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMO JAUNIMO MOKYKLA‘‘ ir tęstinis projektas ‚KITOKS PASAULIS“(dvejus metus).
Koordinatorė Jadvyga Ignotienė, Aurelija Danupaitė

3. 2007 m. „SVEIKA MOKYKLA“.
Koordinatorės Jadvyga Ignotienė, Aurelija Danupaitė

4. 2005-2008 m. „KITOKS GYVENIMAS“.
Koordinatorės Jadvyga Ignotienė, Aurelija Danupaitė

5. 2010-2011 m. ESF Akademijos I kurso nariai.
Koordinatorė Elena Martinkienė

6. 2010-2011 m. „KITOKS PASAULIS “.
Koordinatorės Jadvyga Ignotienė, Aurelija Danupaitė

7. 2010-2011 m. „UŽ SAVANORYSTĘ IR LYDERYSTĘ“.
Koordinatorė Elena Martinkienė

8. 2010-2011 m. „IŠ PRAEITIES SUGRĮŽTANTYS VAIZDAI“.
Koordinatorė Janina Bucevičiūtė

9. 2009-11-11 Dalyvavimas akcijoje „Pasaulyje be diržo – daugiau spalvų ir fantazijos“.
Koordinatorė Elena Martinkienė

10. 2009-12-10 Dalyvavimas akcijoje „Dešimt dienų po 10 centų“.
Koordinatorė Elena Martinkienė

11. 2010-04-16 Dalyvavimas akcijoje „Darom“.
Koordinatoriai ŽIVILĖ GURECKIENĖ, prezidentas PAULIUS MIEČIUS.

12. 2011-04-16 Dalyvavimas akcijoje „Darom“.
Koordinatorius Paulius Miečius

Renginiai

PATVIRTINTA
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos
direktoriaus 2018-10-11
įsakymu Nr. V-283

 RENGINIŲ PLANAS 2018-2019 M.M.

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Data

Vieta

Atsakingas

1.

Mokslo ir žinių dienai skirtas renginys

2018-09-03

Arena, Gimnazija

Ramunė Šemetienė

2.

Padėkos diena Šiluvoje (IVab kl. mokiniai ir mokytojai)

2018-09-13

Šiluva

Direktorius Robertas Ežerskis, kapelionas kun. Pranciškus SDB

3.

Švč. Mergelės Marijos rožinio pagerbimas

2018-10 mėn.

Gimnazija (aktų salė)

Kapelionas kun. Pranciškus SDB

4.

Mokytojų dienai skirtas renginys

2018-10-05

Gimnazija

Vilija Juknevičienė,
Laima Norvilienė

5.

Renginys, skirtas vėlinėms paminėti „Kol dega Vėlinių žvakutė“

2018-10-26

Gimnazija (aktų salė)

Regina Kumžienė

6.

Etnografinė vakaronė „Skrynios paslaptys: 5-8, I-IV

2018-11-15-16

Gimnazija

Jūratė Valatkienė

7.

Adventinis rytmetys „Kelias prie prakartėlės“

2018-12 -04 (5-IV kl)
2018-12-05 (1-4kl)

Gimnazija (aktų salė)

Regina Kumžienė

8.

Laisvės gynėjų dienos minėjimas

2019-01-

Gimnazija

Piercarlo Manzo

9.

Lietuvos Valstybės atkūrimo diena

2019-02-15

Gimnazija

Gitana Piktužytė

10.

IV kl. gimnazistų šimtadienis

2019-02 mėn.

Gimnazija

Jurgita Daukšaitė,
Lena Miltenienė

11.

Gimnazijos protų mūšis 5-8, I-IV

2019-02 mėn.

Gimnazija

Laima Uosytė

12.

Gimtosios kalbos puoselėjimo diena      

2018-02 mėn.

Gimnazija

Gražina Jankauskaitė

13.

Etnografinė vakaronė „Skrynios paslaptys“ 1-2, 3-4

2019-02-03 mėn.

Gimnazija

Jūratė Valatkienė

14.

Nepriklausomybės atkūrimo diena

2019-03-11

Gimnazija

Simonas Baliutavičius

15.

Gamtos mokslų diena ir žemės savaitė (diena be pamokų)

2019-03 mėn.             

Gimnazija

Živilė Gureckienė

16.

Gavėnios rekolekcijų diena                    

2019-04-

Gimnazija

Asta Nagienė

17.

Popietė „Ant Šventų Velykų slenksčio“

(1-4kl.)

2019-04-12

Gimnazija

Regina Kumžienė

18.

Gimnazijos bendruomenės šeimų ,,Velykinis”  stalo teniso, šaškių,  smiginio turnyras

2019-04 mėn.

Gimnazija

Tomas Gaurylius

19.

Patyriminio ugdymo (STEAM) diena    

2019-04 mėn.

 

Lijana

20.

Giedama Švč. Mergelės Marijos litanija

2019-05 mėn.

Gimnazija

Kapelionas kun. Pranciškus SDB

21.

Paskutinio skambučio šventė ketvirtokams

2019-05 mėn.

Gimnazija

Jurgita Daukšaitė,
Lena Miltenienė

22.

Ugdymo karjerai diena

2019-05 mėn.

 

Valdas Dargužis

23.

Sporto šventė ,,Sportuokime kartu” su kaimyninių rajonų  katalikiškų mokyklų moksleiviais.

2019  gegužės mėn.

Gimnazija

Tomas Gaurylius

24.

Padėkos diena

2019-05-31

Gimnazija

Simonas Baliutavičius

25.

Sporto ir sveikatingumo diena ,,Sportas – sveikata“

2019- 06 mėn.

Centrinis miesto stadionas

Laima Norvilienė

26.

Patyriminis mokymas  5-8; I-III klasių mokiniams

2018-2019 m.m.

Lietuva

Klasių vadovai

27.

Telšių krašto pažinimo diena

2019-06 mėn.

Telšių rajonas

Klasių vadovai

28.

Mokslo metų užbaigimo šventė „Citrinos“

2019-06-21

Gimnazija

Simonas Baliutavičius

29.

Brandos atestatų įteikimo šventė.

2019-07

 

Direktorius Robertas Ežerskis

 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui                                                                        Simonas Baliutavičius

Neformalusis ugdymas

PATVIRTINTA

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos
direktoriaus 2018-09-24
įsakymu Nr. V-226

TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJA
NEFORMALAUS UGDYMO VEIKLOS BŪRELIAI
2018-2019 m. m.

Eil.
Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Būrelio pavadinimas

Klasių grupės

Valandų skaičius

Užsiėmimo laikas
(savaitės diena, val.)

Užsiėmimų vieta

1.

Kristina Būtienė

„Pupa“

1-4

2

Antradienis 12.50-13.35
Trečiadienis 12.50-13.35

3a klasė 105 kabinetas

2.

Jūratė Valatkienė

Ritminiai, tautiniai šokiai

1-4

4

Pirmadienis 12.50-14.30
Trečiadienis 12.50-14.30

Aktų salė

3.

Jūratė Valatkienė

Ritminiai, tautiniai šokiai

5-8

4

Antradienis 14.35-16.10
Ketvirtadienis 14.35-16.10

Aktų salė

4.

Jūratė Valatkienė

Ritminiai, tautiniai šokiai

I-V

4

Pirmadienis 14.35-16.10
Trečiadienis 14.30-16.10

Aktų salė

5.

Elena Martinkienė

Dainavimo studija „Svajokliai“

5-I

4

Pirmadienis 10.55-11.40, 14.35-15.20
Antradienis 13.45-15.20

Koplyčia, P.204

P.204

6.

Ona Staigienė

Dramos būrelis

1-4

2

Pirmadienis  12.50-13.35
Antradienis   12.50-13.35

2b klasė, aktų salė

7.

Piercarlo Manzo

Gitaros studija

8-III

2

Trečiadienis  13.45-14.30
Ketvirtadienis 14.35-15.20

111 kabinetas

8.

Ingrida Batavičienė

Kūrybiškumo studija „Meno erdvė“

1-4

1

Pirmadienis  12.50-13.35

4a klasė 204 kabinetas

9.

Ligita Kaziukonė

Dailės studija „Kūrybinė laisvė“

2-II

3

Penktadienis 12.50-15.20

P.205 kabinetas

10.

Tomas Gaurylius

Krepšinio lyga

7-IV

4

Pirmadienis  14.35-16.05 
Trečiadienis 14.35-16.05

Sporto salė

11.

Tomas Gaurylius

Mini futbolas

4-7

2

Penktadienis 12.50-14.20

Sporto salė, lauko aikštelė.

12.

Laima Norvilienė

Žaidžiame judruosius žaidimus

5-8

2

Antradienis  13.45-15.20

Sporto salė

13.

Laima Norvilienė

Žaidžiame tinklinį

8

1

Ketvirtadienis 14.35-15.20

Sporto salė

14.

Elena Martinkienė

Jaunieji miškininkai

7-8

1

Penktadienis 15.00-16.00

Užgirio miškas, Lieplaukės miškas

15.

Marija Krajinskienė

 Technologijų būrelis „Tekstilės laboratorija“

5-8
I-III

2

Antradienis 14.35-15.20

107 kabinetas

Mokslo metai

MOKSLO METŲ TRUKMĖ.  UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

2018-2019 mokslo metai

Klasės

5

6

7

8

I gimn.

II gimn.

III gimn.

IV gimn.

Ugdymo proceso pradžia

09-03

Pusmečių trukmė

 

I pusmetis:  09-03 – 01-25

II pusmetis: 01-25 – 06-21

I pusmetis:  09-03 -  01-25

II pusmetis: 01-25 – 05-24

Rudens atostogos

10-29 – 11-02

Žiemos (Kalėdų atostogos)

12-27 – 01-02

Žiemos atostogos

02-18 – 02-22

Pavasario (Velykų) atostogos

04-23 – 04-26

Ugdymo proceso pabaiga

 

06-21

 

05-24

Ugdymo proceso trukmė

185 ugdymo dienos

165 ugdymo dienos

 

Pamokų laikas

 

Pamoka

Pertrauka

1.

8.00 – 8.45

10 min.

2.

8.55 – 9.40

10 min.

3.

9.50 – 10.35

30 min.

4.

11.05 – 11.50

10 min.

5.

12.00 – 12.45

10 min.

6.

12.55 – 13.40

5 min.

7.

13.45 – 14.30

5 min.

8.

14.35 – 15.20

 

  Jeigu gimnazijos klasės IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

 KONSULTACIJOS

Dalykas

Val. sk.

Mokytojas

Klasės

Laikas

Lietuvių kalba

2

K. Ežerskienė

6, 8

Pirmadienis 7 pamoka

Ketvirtadienis 7 pamoka

Lietuvių kalba

1

G. Narmontienė

Ig

Trečiadienis 7 pamoka

Lietuvių kalba

1

S. Krasauskienė

5

 

Vokiečių kalba

1

V. Juknevičienė

Ig

Pirmadienis 7 pamoka

Rusų kalba

2

L. Miltenienė

7

Antradienis 7 pamoka

Matematika

2

D. Kungienė

5, 6, 7

 

Istorija

1

G. Piktužytė

IVg