• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ugdymas

Pasiekimai

TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJA
KONKURSŲ, OLIMPIADŲ, SPORTO IR MENO PASIEKIMAI
2015 -2016 M.M.

Eil. Nr.

Konkursai, olimpiados, varžybos

Vieta

Mokytojas

1.

Chorų, ansamblių šventėje- konkurse „Betliejaus žvaigždė 1-4 klasių grupėje jaunučių choras „Pupa“

I

Kritina Būtienė

2.

Chorų, ansamblių šventėje –konkurse „Betliejaus žvaigždė“ I-IV klasių grupėje

I

Ernesta Dargužienė

3.

 IIIb klasės Robertą Sobutą  anglų kalbos rajoniniame etape užėmusį

I

Zita Vitkuvienė

4.

4a klasės Matą Dargužį, ir IIb klasės Jokūbą Juškevičių,  Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkurse „Dainų dainelė“ patekus į zoninį  turą

LR televizija

Kristina Būtienė

Ernesta Dargužienė

5.

Ig Rokas Sušinskas 49-osiosLietuvos mokinių biologijos olimpiados II etape

II

Živilė Gureckienė

6.

8 klasės Akvilė Monstytė Telšių rusų kalbos dailyraščio konkurse „Rašau: raidė, skiemuo, žodis“ 2016m.

III

Lena Miltenienė

7.

6b klasės Gabiją Tamašauskaitę Užgavėnių persirengėlių kaukių konkurse „Užgavieniu muona“

II

Marija Krajinskienė

8.

 6b klasės Gabrielę Pakalniškytę  Užgavėnių persirengėlių kaukių konkurse „Užgavienių muona“

III

Marija Krajinskienė

9.

IIIb klasės Laucių Tomą 2016 metų mokinių istorijos olimpiados „Mažoji Lietuva –istorinis Lietuvos regionas XVI-XIXa.“

III

Janina Bucevičė

10.

Ia klasės Gabiją Kasparavičiūtę 2016 metų mokinių istorijos olimpiados „Mažoji Lietuva  -istorinis Lietuvos regionas XVI-XIXa“.

II

Janina Bucevičė

11.

Ia klasės Roką Rusį 2016 metų mokinių istorijos olimpiados „Mažoji Lietuva –istorinis Lietuvos regionas XVI-XIX“.

III

Janina Bucevičė

12.

5a klasės Aistį Kavaliauską rajoninės matematikos olimpiadoje užėmusį

I

Aurelija Ubartienė

13.

8b  klasės  Gabiją Apūkaitę  rajoninės matematikos olimpiadoje užėmusią

I

Jurgita Daukšaitė

14.

6 klasės Gytį Kumžą rajoninėje technologijų olimpiadoje užėmusį

III

Saulius Damanskis

15.

7 klasės Bernadeta Valiutė rajoninėje technologijų olimpiadoje užėmusią

II

Marija Krajinskienė

16.

I klasės Gabija Sabeckytė rajoninėje technologijų olimpiadoje užėmusią

III

Marija Krajinskienė

17.

IV klasėsUgnė Žilevičiūtė rajoninėje technologijų olimpiadoje užėmusią

I

Marija Krajinskienė

18.

III klasės Julijonas Šileika rajoninėje technologijų olimpiadoje užėmusį

III

Marija Krajinskienė

20.

8a klasės Jovita Gečaitė  rajono rusų kalbos olimpiadoje užėmusią

III

Vilija Juknevičienė

21.

Ia klasės Gabija Kasparavičiūtė  rajoninėje geografijos  olimpiadoje užėmusią

III

Laima Uosytė

22.

IIb klasės Laura Bagočiūtė rajoninėje geografijos olimpiadoje užėmusią

I

Laima Uosytė

23.

Joniškio centras apdovanoja Lietuvos mokyklų žaidynių miesto vietovių mokyklų berniukų (gim. 2000m. ir jaunesni) tarpzoninėse stalo teniso varžybose iškovojus

II

Tomas Gaurylius

24.

7b klasės Ieva Šlentnerytė, rajono anglų kalbos olimpiadoje užėmusią

I

Zita Vitkuvienė

25.

5a klasės Augustė Mileikytė diktanto konkurse užėmusią

III

Kristina Ežerskienė

26.

Ia klasės Gabija Kasparavičiūtė rajoninėje dailės olimpiadoje užėmusią

III

Marija Krajinskienė

27.

6b klasės Gintarė Kėraitė rajono geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“

II

Laima Uosytė

28.

7b klasės Ūla Mikalčiūtė rajoninėje geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“

III

Laima Uosytė

29.

8a klasės Jovita Gečaitė rajoninėje geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“

II

Laima Uosytė

30.

Ib klasės Rokas Sušinskas rajoninėje geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“

I

Laima Uosytė

31.

Ia klasės Gabija Kasparavičiūtė rajoninėje geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“

III

Laima Uosytė

32.

IIb klasės Laura Bagočiūtė rajoninėje geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“

III

Laima Uosytė

33.

IIIb klasės Robertas Sobutas rajoninėje geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“

I

Laima Uosytė

34.

3a,5a7b,7a klasės Gabija Kniukštaitė, Neda Lukošiūtė, Eglė Ruškutė, Neda Jaraitė Jaruševičiūtė, Kornelija Zibartaitė, Gabrielė Dobrovolskytė, Dovilė Ledžiūtė, Aistė Brazlauskaitė, Eimantė Strazdauskaitė gavo teisę vykti į 2016m. Lietuvos moksleivių dainų šventės šokio dieną „Mano kraštas“ Vilniuje.

 

Jūratė Valatkienė

35.

8 klasės Jovita Gečaitė rajono chemijos olimpiadoje užėmusią

III

Daiva Matuzienė

36.

Konkursas „Europa ir mes“

I

Laima Uosytė

37.

Ia klasės Gabija Kasparavičiūtė Nacionaliniame mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkurse užėmusiai

II

Laima Uosytė

38.

Ib klasės Rokas Sušinskas Nacionaliniame mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkurse užėmusiam

III

Laima Uosytė

39.

Telšių rajono mokinių (2000m.g.irj.) stalo teniso varžybose iškovojusiai

II

Tomas Gaurylius

40.

Telšių rajono mokinių keturkovės varžybose iškovojusiai

I

Tomas Gaurylius

41.

Telšių Rajono mokinių keturkovės varžybose iškovojusiai

III

Laima Norvilienė

42.

Telšių rajono mokinių (2003m.g. ir j.) „GOLAS 2016 “ futbolo  žaidynių varžybose iškovojusiai

I

Tomas Gaurylius

43.

Telšių rajono mokinių (2000m. g. ir j. vaikinų) krepšinio varžybose iškovojusiai

II

Tomas Gaurylius

44.

Telšių rajono  1-4 klasių mokinių šaškių varžybose iškovojusiai

II

Tomas Gaurylius

45.

Telšių rajono  mokinių šachmatų varžybose iškovojusiai

I

Tomas Gaurylius

46.

Telšių rajono 5-12 klasių  mokinių šaškių varžybose  iškovojusiai

I

Tomas Gaurylius

47.

Telšių rajono mokinių (2002m.g. ir j.) mažojo futbolo varžybose iškovojusiai

II

Tomas Gaurylius

48.

Telšių rajono mokinių (2000m.g.ir j.) mažojo futbolo varžybose iškovojusiai

II

Laima Norvilienė

49.

Telšių rajono mokinių tinklinio varžybose iškovojusiai

III

Laima Norvilienė

50.

Telšių rajono mokinių (2003m. g. ir j.) kvadrato varžybose iškovojusiai

III

Laima Norvilienė

51.

12-osios Lietuvos mokyklų futbolo žaidynėse jaunesniųjų (gim.2003m. ir jaun.) amžiaus grupėje Telšių rajono savivaldybėje iškovojus

I

Tomas Gaurylius

 

Projektai

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

1. 2000-2003 m. SOCRATES COMENIUS projektas „ŽINGSNIS Į TARPKULTŪRINIO PAŽINIMO VISUMĄ“.
Koordinatorė Laima Šimulienė

2. 2001-2003 m. SOCRATES COMENIUS mokyklos tobulinimo projektas „MOKYKLA, KURIOJE GERA MOKYTI IR MOKYTIS“.
Koordinatorė Vilija Juknevičienė

3. 2004-2007 m. SOCRATES COMENIUS PROJEKTAS „SUSIKIBKIME RANKOMIS, PAŽINKIME VIENAS KITĄ GERIAU“.
Koordinatorės Laima Šimulienė, Laima Uosytė

4. 2005- 2006 m. ŠVEDIJOS-LIETUVOS PROJEKTAS „DEMOKRATIJA“.
Koordinatorė Elena Martinkienė, Rita Gricienė

5. 2005-2006 m. SOCRATES COMENIUS projektas „KALBOS IR MENAS“.
Koordinatorė Vilija Juknevičienė

6. 2007 m. Tarptautinė mokinių mainų programa „GLOBAL OUTREACH“.
Koordinatorė Zita Vitkuvienė

7. 2008 m. LENKIJOS-LIETUVOS projektas „ATVIRA SAVIVALDA“.
Koordinatorė Elena Martinkienė

8. 1994-2013 m. Partnerystė su AUSTRIJOS ZALCBURGO BOROMĖJAUS IR ŠVACO PAULIAUS gimnazijomis.

9. 2012-2015 m. LIONS QUEST programa "Paauglystės kryžkelės".
Koordinatorius Vaidotas Aloyzas Žvirblis.

10. 2013-2015 m. COMENIUS daugiašalės partnerystės projektas „Tėvynė Europoje ar be Tėvynės Europoje?“.
Koordinatorė Vilija Juknevičienė.

 

LIETUVOS IR TELŠIŲ RAJONO PROJEKTAI

1. 2008 m. „SLIBINAI Į MŪSŲ ŽEMĘ ATSIGRĮŽO“.
Koordinatorė Janina Bucevičiūtė

2. 2004-2005 m. „SVEIKŲ GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMO JAUNIMO MOKYKLA‘‘ ir tęstinis projektas ‚KITOKS PASAULIS“(dvejus metus).
Koordinatorė Jadvyga Ignotienė, Aurelija Danupaitė

3. 2007 m. „SVEIKA MOKYKLA“.
Koordinatorės Jadvyga Ignotienė, Aurelija Danupaitė

4. 2005-2008 m. „KITOKS GYVENIMAS“.
Koordinatorės Jadvyga Ignotienė, Aurelija Danupaitė

5. 2010-2011 m. ESF Akademijos I kurso nariai.
Koordinatorė Elena Martinkienė

6. 2010-2011 m. „KITOKS PASAULIS “.
Koordinatorės Jadvyga Ignotienė, Aurelija Danupaitė

7. 2010-2011 m. „UŽ SAVANORYSTĘ IR LYDERYSTĘ“.
Koordinatorė Elena Martinkienė

8. 2010-2011 m. „IŠ PRAEITIES SUGRĮŽTANTYS VAIZDAI“.
Koordinatorė Janina Bucevičiūtė

9. 2009-11-11 Dalyvavimas akcijoje „Pasaulyje be diržo – daugiau spalvų ir fantazijos“.
Koordinatorė Elena Martinkienė

10. 2009-12-10 Dalyvavimas akcijoje „Dešimt dienų po 10 centų“.
Koordinatorė Elena Martinkienė

11. 2010-04-16 Dalyvavimas akcijoje „Darom“.
Koordinatoriai ŽIVILĖ GURECKIENĖ, prezidentas PAULIUS MIEČIUS.

12. 2011-04-16 Dalyvavimas akcijoje „Darom“.
Koordinatorius Paulius Miečius

Renginiai

PATVIRTINTA

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos
direktoriaus 2016-09-07
įsakymu  Nr. V - 254

                     

 RENGINIŲ PLANAS
2016-2017 m. m.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Data

Vieta

Atsakingas

1.       

Mokslo ir žinių dienai skirtas renginys.

2016-09-01

Katedra
Katedros aikštė
Gimnazija

Elena Martinkienė

 

2.       

Padėkos diena Šiluvoje (IVab kl.).

2016-09-07

Šiluva Tytuvėnai

Robertas Ežerskis

3.       

Europos kalbų diena.
(„Spellig Bee“) konkursas

2016-09-26

Klasėse

Vilija Juknevičienė

4.       

Tarptautinė mokytojo diena

2016-10-05

Aktų salė

Kristina Ežerskienė
Živilė Gureckienė

5.       

Vėlinių minėjimas „Tarp nebūties ir būties“

2016-10-28

Aktų salė

Elena Martinkienė

6.       

Švč. Mergelės Marijos rožinio pagerbimas.

Spalio mėnuo

II a. fojė

Regina  Kumžienė

7.       

Konstitucijos egzaminas.

2016-10-27

Gimnazija

Janina Bucevičė

8.       

Konferencija „Nepriklausomybės akto signatarui vyskupui Juliui Staugaičiui 150“ (I-IVkl.)

2016-11-21

Aktų salė

Janina Bucevičė

9.       

Etnografinė popietė ,,Po lietuviška pastoge“(1-4 kl.)

2016-11-23

Aktų salė

Jūratė Valatkienė

10.   

Advento renginys „Beatliejaus lik“ 1-4kl., 5-IVkl.

2016-11-29

Aktų salė

Regina Kumžienė

11.   

Advento vainiko pynimas

2016-12-19

IIa foje

Vaidotas-Aloyzas Žvirblis

12.   

Protų mūšis (5-6, 7-8, I- IV kl.).

2016-12- 03/17

Aktų salė

Laima Uosytė

13.   

Advento rekolekcijos

2016-12-19

Mažoji bažnyčia

Elena Martinkienė

14.   

Lietuvių kalbos metodinės grupės savaitė
Dailyraščio konkursas

2016-01-30/03

Klasėse

Sonata Krasauskienė

15.   

Etnografinė vakaronė „Po lietuviška pastoge“ (5-IV) kl.

2017-02-15

Aktų salė

Jūratė Valatkienė

16.   

Šimtadienis

2017-02-24

Gimnazija

Daiva Matuzienė
Saulius Damanskis

17.   

Pamokos kitaip.  „Telšių krašto amatai“ 5 -IV kl.

2017-03-03

Gimnazija

Organizacinė grupė

 

18.   

Gavėnios rekolekcijos:
5-8  kl. I-IV kl.

Renginys „Gavėnios keliu“ (mokytojams). 1-4 kl.

2017-03-18

2017-03-17

Mažoji bažnyčia

 Koplyčia
Aktų salė

Elena Martinkienė

  Regina Kumžienė

 

19.   

Gamtos ir tiksliųjų mokslų diena „Pi diena gimnazijoje“

2017-03-14

Aktų salė

 Aurelija Ubartienė

20.   

Žemės savaitė

2017-03-16/20

Gimnazija

Živilė Gureckienė

21.   

Kryžiaus kelio apmąstymas

2017 -04-14

Telšių miestas
Katedra

Elena Martinkienė

22.   

Renginys „Mūsų pagarba Motinoms“, skirtas Motinos dienai.

2017-05-07

Mažoji bažnyčia

Elena  Martinkienė

23.   

Giedama Švč. Mergelės Marijos litanija.

Gegužės mėnuo

IIa. Fojė

Regina Kumžienė

24.   

Viktorina „Europa ir ES“, skirta Europos dienai  ( 8 kl.).

2017-05-06

Aktų salė

Laima Uosytė

25.   

ES  egzaminas.

2017-05-09

Geografijos kab.

Laima Uosytė

26.   

Padėkos diena „Tau dėkoju“

2017-05-18

Katedra Aktų salė

Organizacinis komitetas

27.   

Paskutinio skambučio šventė.

2017-05-25

Koplyčia
Aktų salė

Daiva Matuzienė
Ligita Kaziukonė

28.   

Renginys ,,Ar obuolys geriau nei cigaretė?“, skirtas Pasaulinei dienai be tabako

2017-05-30

Aktų salė

Aurelija Danupaitė
Jadvyga Ignotienė

29.   

Sporto šventė (Diena be pamokų).

2017-06-01

Masčio ežero pakrantė

Tomas Gaurylius
Laima Norvilienė

30.   

Kelionės, turistiniai žygiai.

2017-06-03

Lietuva

Klasių auklėtojai

31.   

Mokslo metų pabaigos renginys  „Citrinos 2017“ .
1-5 kl.
IV kl.
6-III kl.
II kl.

 

2017-05-30
2017-05-25
2017-06-02
2017-06-02

 

 Katedra
Koplyčia
Gimnazija
Gimnazija

Mokinių taryba
Elena Martinkienė

32.   

Brandos atestatų įteikimo šventė.

2017-07-14

Katedra

Administracija

33.   

Žemaičių Kalvarijos atlaidai.

2017-07-04

Žemaičių Kalvarija

Administracija

 

Direktoriaus pavaduotoja                                                                        Elena Martinkienė

Neformalusis ugdymas

PATVIRTINTA
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos
2016-09-07 direktoriaus įsakymu V-254

TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJA
NEFORMALAUS UGDYMO VEIKLOS BŪRELIAI
2016-2017 m. m.

 

Eil. Nr.

Būrelio pavadinimas

Vadovas

Veiklos
kryptis

Valandų
skaičius

 
 

1

Dainavimo studija „Pupa“

Kristina Būtienė

Meninė

3

 

2

„Krepšinio pasaulyje“

Tomas Gaurylius

Sportinė

3

 

3

„Mažasis futbolas“

Tomas Gaurylius

Sportinė

3

 

4

 „Giesmė –gyvenime, tikėjime“

Regina Kumžienė

Krikščioniška

1

 

5

„Muzikavimo studija“

Ernesta Dargužienė

Meninė

4

 

6

 „Būgnų gaudesys“

Elena Martinkienė

Meninė

1

 

7

„Pasirokoukiam žemaitišką“

Birutė Narmontienė

Meninė

2

 

8

 „Žaidžiame tinklinį“

Laima Norvilienė

Sportinė

2

 

9

 „Mažieji greitukai“

Laima Norvilienė

Sportinė

1

 

10

Radistų klubas

 Ramunė Šemetienė

Meninė

1

 

11

Ritminiai, tautiniai šokiai                                                                                            

Jūratė Valatkienė        

Meninė

12

 

Direktoriaus pavaduotoja                                                 Elena Martinkienė                                                                              

Mokslo metai

 

2017-2018 mokslo metai

Klasės

5

6

7

8

I gimn.

II gimn.

III gimn.

IV gimn.

Ugdymo proceso pradžia

09-01

Pusmečių trukmė

I pusmetis:  09-01 -  01-19

II pusmetis: 01-22 – 06-15

I pusmetis:
09-01 -  01-19

II pusmetis:
01-22 – 05-25

Rudens atostogos

10-30 – 11-03

Žiemos (Kalėdų atostogos)

12-27 – 01-03

Žiemos atostogos

                                        02-19 – 02-23

Pavasario (Velykų) atostogos

04-03 – 04-06

Ugdymo proceso pabaiga

06-15

05-25

Ugdymo proceso trukmė

181 ugdymo diena

166 ugdymo dienos

 

Jeigu gimnazijos klasės IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

 

Pamokų laikas

 

Pamoka

Pertrauka

1.    

8.00 – 8.45

10 min.

2.     

8.55 – 9.40

10 min.

3.     

9.50 – 10.35

20 min.

4.     

10.55 – 11.40

15 min.

5.     

11.55 – 12.40

10 min.

6.    

12.50 – 13.35

10 min.

7.     

13.45 – 14.30

5 min.

8.    

14.35 – 15.20

 

 

KONSULTACIJOS

 

Mokytojas

Dalykas

Klasėms

Laikas

Matematikos

Liana Liubienė

7-8

Antradienis – 7 pamoka

Matematikos

Jurgita Daukšaitė

5-6

Pirmadienis – 7 pamoka

Lietuvių kalba

Kristina Ežerskienė

5b

Pirmadienis – 6 pamoka
Penktadienis – 6 pamoka

Geografija

Laima Uosytė

6-8

Ketvirtadienis – 7 pamoka

Chemija

Daiva Matuzienė

IV

Pirmadienis – 8 pamok