• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Struktūra ir kontaktai

Darbo vietos

užimtos

Skelbimai

 Laisvų darbo vietų nėra.

Mokinių taryba

Prezidentūros nuostatai pdf_jpg

Gimnazijos prezidentas - Gabija Zebleckytė

Sekretorė - Samanta Dagytė

Pavaduotojas - Samanta Dagytė

Nariai:

     
Paulius Mikuckis,
Martynas Kučinskis,
Ugnė Dudarytė,
Emilja Barsytė,
Sima Genytė,
Modestas Tamašauskas
Deivydas Lengvinas,
Claes Aleksas Elmegren,
Karina Keinytė,
Gabrielė Dobrovolskytė,
Samanta Dagytė,
Audronė Keinytė,
Viltė Dudarytė,
Lukas Praspaliauskas,
Emilija Gedraitė,
Eimantas Bumblauskas,
 

 

Susirinkimai:

Prezidentūros - trečiadienį po 7 pamokų 215 kab.MOKINIŲ TARYBOS 2018-2019 M.M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

TIKSLAI:

1. Atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus Vincento Borisevičiaus gimnazijoje;
2. Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir ugdyti kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus;
3. Skatinti aktyvios , demokratiškos tolerantiškos, mąstančios, kūrybiškos asmenybės ugdymą;
4. Bendradarbiauti su kitomis miesto ir respublikos mokinių savivaldomis bei jaunimo organizacijomis.

UŽDAVINIAI

1. Seniūnų sueigose aptarti pasiekimus, lankomumą, drausmės klausimus;
2. Rengti pilietines bei prevencines akcijas bei renginius;
3. Bendradarbiauti su gimnazijos administracija;
4. Organizuoti seminarus ir projektus, kuriuose galima būtų pasidalinti sukaupta patirtimi.

Vadovo darbotvarkė

Darbo laikas 8.00-17.00 val.