• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Struktūra ir kontaktai

Darbo vietos

užimtos

Skelbimai

 Laisvų darbo vietų nėra.

Mokinių taryba

Prezidentūros nuostatai pdf_jpg

Gimnazijos prezidentas - Saulė Akavickytė

Sekretorė - Justė Balevičiūtė

Pavaduotojas - Karina Keinytė

Nariai:

     
Augustė Mileikytė,
Liepa Sofija Akavickytė,
Gabrielė Kniūkštaitė,
Melita Končiūtė,
Emilija Venckutė,
Viltė Kazlauskaitė,
Simona Juškevičiūtė,
Eimantas Bumblauskas,
Karina Keinytė,
Justė Balevičiūtė,

Modestas Tamošauskas,
Martynas Kužinskis,
Samanta Dagytė.

 

 

 

Susirinkimai:

Prezidentūros - trečiadienį po 7 pamokų 215 kab.MOKINIŲ TARYBOS 2018-2019 M.M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

TIKSLAI:

1. Atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus Vincento Borisevičiaus gimnazijoje;
2. Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir ugdyti kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus;
3. Skatinti aktyvios , demokratiškos tolerantiškos, mąstančios, kūrybiškos asmenybės ugdymą;
4. Bendradarbiauti su kitomis miesto ir respublikos mokinių savivaldomis bei jaunimo organizacijomis.

UŽDAVINIAI

1. Seniūnų sueigose aptarti pasiekimus, lankomumą, drausmės klausimus;
2. Rengti pilietines bei prevencines akcijas bei renginius;
3. Bendradarbiauti su gimnazijos administracija;
4. Organizuoti seminarus ir projektus, kuriuose galima būtų pasidalinti sukaupta patirtimi.

Vadovo darbotvarkė

Darbo laikas 8.00-17.00 val.