Darbo užmokestis

Nr.

Pareigybės

2019 m.

2019 m.

2019 m.

2019 m.

2020 m.

2020 m.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

I ketv.

II ketv.

1

Direktorius

1623,13

2189,89

2331,18

2331,18

2486,15

2560,36

2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 1298,76

 1731,4

1749,22

1749,22

1835,06

1857,24

3

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

600,81 

805,22

799,26

799,26

1048,96

1048,96

4

Vyr. buhalteris

 786,52

 1047,71

1089,28

1089,28

1190,23

1205,11

 

Raštinės Administratorius

 

 

692

692

774,4

774,4

5

Raštinės vedėjas

492,5 

 670,89

 

 

 

 

6

Psichologas

810,9 

1259,44

1259,44

1259,44

1295,3

1295,36

7

Logopedas

610,83 

987,83

987,83

987,83

1056

1056

8

Specialusis pedagogas

712,85 

 1079,52

1079,52

1079,52

1135,2

1135,2

9

Socialinis pedagogas

 634,24

1004,55

1004,55

1004,55

1054,24

1054,24

10

Neformaliojo (papildomo) ugdymo organizatorius

 

 

 

 

 

 

11

Kapelionas

400,15

 555,33

555,33

555,33

607,2

607,2

12

Prailgintos darbo dienos grupės auklėtojas

 290,84

379,74

379,74

379,74

397,76

397,76

13

Mokytojo padėjėjas

 450,37

610,02

635,4

635,4

752,67

757,43

14

Mokytojas

872,15 

 1164,17

1367,7

1367,7

1402,42

1402,42

15

Bibliotekos vedėjas

331,11 

433,75

 

 

 

 

16

Bibliotekininkas

 675,22

887,26

890,09

890,09

990

990

17

Specialistas techninėms priemonėms

 228,75

 323,24

336,97

336,97

416,2

418,83

18

Rūbininkas

400 

555

555

555

607

607

19

Budintysis

 400

555

555

555

607

607

20

Valytojas

 400

 555

555

555

607

607

21

Kiemsargis

 400

 555

555

555

607

607

22

Sargas

400 

 555

555

555

607

607

23

Darbininkas

400 

555

555

555

607

607

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių.

Atnaujinta: 2020-12-28
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 13.45 - 14.30
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 12.50 - 13.35
 • 7. 13.45 - 14.30
 • 8. 14.35 - 15.20