Darbo užmokestis

Nr. Pareigybės 2019 m. 2020 m. 2020 m. 2020 m. 2020 m. 2020 m. 2021 m.
Metinė I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. Metinė  I ketv.
1 Direktorius 2316,83 2463,3 2614,04 2538,38 2979,03 2630,94 2697,87
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1808,55 1965,92 1996,21 1815,91 2043,81 1975,72 2113,76
3 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 813,74 1053,96 1070,95 1021,53 1078,43 1055,88 1171,16
4 Vyr. buhalteris 1072 1203,37 1233,69 1166,81 1210,85 1203,66 1257,94
5 Raštinės Administratorius 696,11 778,09 790,64 750,5 778,09 775,56 925,6
6 Psichologas 1267,94 1307,76 1324,77 1256,65 1637,38 1401,88 1345,43
7 Logopedas 1007,4 1061,03 1078,14 1018,59 1214,7 1106,48 1096,82
8 Specialusis pedagogas 1257,52 1324,71 1348,37 1231,53 1305,8 1313,64 1179,08
9 Socialinis pedagogas 753,15 802,14 815,08 927,54 1147,89 923,14 1036,5
10 Kapelionas 1129,22 1220,18 1239,86 1188,9 1216,05 1219,09 1371,4
11 Prailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 779,62 799,31 812,2 768,44 799,31 800,18 968,86
12 Mokytojo padėjėjas 643,04 758,65 757,44 745,58 865,03 782,68 847,24
13 Mokytojas 990,23 1033,71 985,4 1071,89 1144,75 1140,94 1526,47
14 Bibliotekininkas 909,55 1000,19 1019,94 984,08 1140,98 1042,33 1036,5
15 Specialistas techninėms priemonėms 673,57 857,14 855,22 808,1 841,65 843,58 949,48
16 Budintysis 563 609,89 617,79 590,88 607,71 606,47 663,05
17 Valytojas 655,57 715,96 721,97 645,27 609,25 658,01 663,05
18 Kiemsargis 601,89 696 619,73 592,75 614,36 633 676,66
19 Sargas 726,99 822,98 825,33     824,79 0
20 Darbininkas 555,65 609,89 619,73 594,65 609,89 609,89 663,05
Atnaujinta: 2021-04-21
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.55 - 10.40
  • 4. 11.00 - 11.45
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.45 - 14.30
  • 8. 14.35 - 15.20