Veiklos sritys

Veiklos sritys

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

1. Kitos švietimo veiklos rūšys:

1.1. Pradinis ugdymas, kodas 85.20;

1.2.. Pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

1.3 Vidurinis ugdymas 85.3;

1.3 Kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

1.4. Sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

1.5. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

1.6.. Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

2. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

2.1. Kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

2.2. Bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.

Atnaujinta: 2024-06-14
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.55 - 10.40
  • 4. 11.00 - 11.45
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.45 - 14.30
  • 8. 14.35 - 15.20