Laisvos darbo vietos

SKELBIAMAS KONKURSAS LAISVAI BUHALTERIO DARBO VIETAI UŽIMTI


1. Pareigybės pavadinimas: buhalteris.
2. Darbo sutarties rūšis: nuolatiniam darbui.
3. Darbo krūvis: 1 etatas.
4. Darbo užmokestis: pastovios dalies koeficientas 6,8; 
5. Darbo pradžia: nuo 2021 m. lapkričio 3 d.
6. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: ne žemesnis kaip aukštasis finansinis, buhalterinis arba ekonominis išsilavinimas, pageidautina darbo patirtis.
7. Darbo pobūdis:
    - Tvarkyti ilgalaikio turto ir materialinių vertybių apskaitą, registruoti buhalterijos registruose;
    - Vesti gimnazijoje vykdomų projektų lėšų apskaitą ir kontrolę;
    - Vykdyti apskaitos dokumentavimą (darbuotojų algalapius, parengti įvairias formas, prašymus, ataskaitų lenteles ir t.t.);
    - Vykdyti kvitų blankų saugojimą, apskaitą ir išdavimą atskaitingiems asmenims;
    - Atlikti buhalterinių bylų apyrašus, parengti ir priduoti bylas į gimnazijos archyvą;
    - Kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją;
   - Dirbti kompiuteriu – naudotis pagrindinėmis biuro programomis (LABIS), kitomis, su tiesioginiu darbu susijusiomis, programomis. Gebėti tvarkyti apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).
8. Pateikiami šie dokumentai:
    – Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
    – Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
    – Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
    – Gyvenimo aprašymas.
9.  Dokumentai pateikiami iki spalio mėn. 20 d., 16 val. vienu iš būdų:
    9.1. skenuoti ir atsiųsti el. paštu, adresu: gimnazija@borisevicius.lt 
    9.2. atnešti į gimnazijos raštinę, darbo laikas 7.45-16.15 val. (pirmadienis-penktadienis)
10. Informacija teikiama tel.:  8 600 66454, el. p. robertas.ezerskis@borisevicius.lt 
Pokalbiai vyks 2021-10-22 10.00 val. gimnazijoje, Džiugo g. 8, Telšiai


 

Atnaujinta: 2021-10-07
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.55 - 10.40
  • 4. 11.00 - 11.45
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.45 - 14.30
  • 8. 14.35 - 15.20