Laisvos darbo vietos

TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJA SKELBIA PRETENDENTŲ ATRANKĄ LOGOPEDO PAREIGOMS EITI PAGAL NETERMINUOTĄ DARBO SUTARTĮ           

   Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680. Darbo krūvis – 1 etatas.
   Darbo sutartis – neterminuota.
   Darbo apmokėjimas  pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą Nr. XIII-2606 ir jo pakeitimus.
   Darbo užmokestis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą nuo 5,2 iki 7,7, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.
   Logopedas turi atitikti šiuos reikalavimus:
•  Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija;
•  Gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, vaikų specialiuosius poreikius;
• Vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti;
•  Geri bendravimo įgūdžiai su ugdytiniais ir tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais; 
•  Gebėjimas naudotis IKT;
•  Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.
   Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
   Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
   Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
   Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
   Kvalifikaciją, darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
   Gyvenimo aprašymą;
   Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
  Dokumentus iki 2021-07-15 13.00 val. pateikti adresu: Džiugo g. 8, LT-87116, Telšiai, arba siųsti el. paštu gimnazija@borisevicius.lt, arba registruotu laišku.
    Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
    Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu 2021-07-16 ir kviečiami pokalbio.
    Asmuo priimamas dirbti logopedu atrankos būdu (pokalbis).
    Informacija telefonu 8 600 66454.
    Konkursas vyks 2021 m. liepos 19  d.
 

Atnaujinta: 2021-07-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 12.50 - 13.35
 • 7. 13.45 - 14.30
 • 8. 14.35 - 15.20