Filosofija, misija, vizija

                                             

MISIJA

 

 

Gimnazija teikianti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ugdydama krikščioniškąsias vertybes, augina fiziškai ir dvasiškai stiprią, pilietišką asmenybę, gebančią pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti.

 

 

VIZIJA

 

 

Moderni, nuolat auganti, susitarimais ir bendradarbiavimu savo veiklą grindžianti gimnazija, siekianti ugdyti atsakingą, savarankišką, brandžią asmenybę, puoselėjančią veiklų tikėjimą, mokslą ir kultūrą.

 

 

GIMNAZIJOS NUOSTATOS IR VERTYBĖS

 

 

 • Mes pripažįstame Aukščiausiąją būtį, kuri įprasmina mūsų gyvenimą ir tikslus.
 • Kiekvienas žmogus yra vertybė.
 • Šeima yra pagrindinė orientuotoja į dorovines vertybes.
 • Kiekvienas žmogus yra savo ateities ir laisvės kūrėjas.
 • Kiekvienas turi mylėti ir būti mylimas, kiekvienas turi gerbti kitus ir būti gerbiamas.
 • Vertybės: dvasingumas, bendruomeniškumas, atsakingumas, veiklumas.

 

                                                    

PRIORITETAS

 

               

      Siekti, kad gimnazistai, mokydamiesi pagal gebėjimus ir pastangas, įsisavintų individualios saviugdos būtinybę ir naudą asmenybės pažangai ir brandai užtikrinti.

 

Atnaujinta: 2024-06-14
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.45 - 14.30
 • 8. 14.35 - 15.20