Logopedas

Logopede gimnazijoje dirba

- Logopedė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Užsiėmimai Konsultacijos

Pietūs

Pirmadienis

11.00 – 15.00

15.00 – 16.00

12.00 – 12.30

Antradienis

10.00 – 11.00
12.00 – 16.00

11.00 – 12.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

 

 

 

Ketvirtadienis

9.00 – 12.00
13.00 – 15.00
12.00 – 13.00
15.00 – 16.00

12.00 – 12.30

Penktadienis 9.00 – 13.00 13.00 – 14.00 12.00 – 12.30

Logopedės darbo funkcijos

 • įvertina mokinių kalbos, kalbėjimo, komunikacijos sutrikimų pobūdį ir priežastis;
 • numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus, siekdama užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms;
 • dirba individualiai ir grupėmis, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo, komunikacijos trūkumams koreguoti;
 • dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbe;
 • konsultuoja mokytojus ir mokinių tėvus vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų klausimais;
 • darbe taiko logopedijos naujoves.
Atnaujinta: 2022-04-06
Pamokų laikas
2. 08.55 - 09.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.45 - 14.30
 • 8. 14.35 - 15.20