Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2022-01-20 18:31 Dokumentas atnaujintas: Direktoriaus įsakymas dėl IPRR režimo paskelbimo 5b ir IIIa klasėse
2. 2022-01-20 18:31 Dokumentas atnaujintas: Direktoriaus įsakymas dėl IPRR režimo paskelbimo 7b ir Ib ir Ia
3. 2022-01-20 18:29 Dokumentas sukurtas: Direktoriaus įsakymas dėl IPRR režimo paskelbimo 5b ir IIIA
4. 2022-01-18 18:17 Dokumentas sukurtas: Direktoriaus įsakymas dėl IPRR rėžimo paskelbimo
5. 2022-01-11 18:59 Puslapis atnaujintas: COVID - 19
6. 2022-01-05 20:56 Puslapis atnaujintas: Mokytojai
7. 2022-01-05 20:51 Puslapis išstrintas: Patalpų nuoma
8. 2022-01-05 20:50 Puslapis atnaujintas: Laisvos darbo vietos
9. 2022-01-05 20:48 Puslapis atnaujintas: Darbuotojai
10. 2021-12-28 18:26 Naujiena sukurta: Autorinio šokio konkursas
11. 2021-12-22 19:40 Naujiena sukurta: Sveikiname informatikos olimpiados prizininkę!
12. 2021-12-22 19:31 Naujiena atnaujinta: Ar pažįsti Telšius?
13. 2021-12-22 19:30 Naujiena sukurta: Žemaičių kūrybos konkursas
14. 2021-12-22 19:17 Naujiena sukurta: Ar pažįsti Telšius?
15. 2021-12-22 19:05 Puslapis atnaujintas: Pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas
16. 2021-12-22 19:02 Puslapis išstrintas: Pradinis ugdymas
17. 2021-12-22 19:00 Dokumentas atnaujintas: Pradinio ugdymo planas 2019 - 2020 m. m.
18. 2021-12-22 19:00 Dokumentas sukurtas: Ugdymo planas 2021-2022 m. m.
19. 2021-12-01 20:26 Naujiena sukurta: Stebuklingi Advento rytmečiai
20. 2021-11-29 17:33 Puslapis atnaujintas: Rašymo įgūdžių gerinimas diegiant virtualias aplinkas trijose veiklą tobulinančiose mokyklose
21. 2021-11-21 12:23 Naujiena sukurta: Trisdešimt metų su rožinio malda
22. 2021-11-20 20:48 Naujiena sukurta: Mes, nors ir maži, jau kuriame bendruomenę
23. 2021-11-20 20:05 Naujiena sukurta: Vertybių diena ketvirtokams
24. 2021-11-20 19:53 Dokumentas atnaujintas: Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
25. 2021-11-08 18:55 Naujiena atnaujinta: Susipažinkime su kun. Vincentu, saleziečiu
26. 2021-11-08 18:51 Puslapis atnaujintas: Darbo užmokestis
27. 2021-11-08 18:19 Dokumentas sukurtas: 2021 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita
28. 2021-11-08 18:15 Dokumentas sukurtas: 2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
29. 2021-11-05 14:03 Naujiena sukurta: Septintokų edukacinė išvyka
30. 2021-11-04 19:23 Puslapis sukurtas: Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
31. 2021-11-04 11:46 Puslapis sukurtas: Uniformos dėvėjimo tvarka
32. 2021-10-25 19:43 Dokumentas sukurtas: Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka
33. 2021-10-12 13:38 Dokumentas atnaujintas: Pradinių klasių mokinių vertinimo tvarkos aprašas
34. 2021-10-12 13:37 Dokumentas atnaujintas: VGK sudėtis
35. 2021-10-08 20:37 Dokumentas sukurtas: Didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas
36. 2021-10-07 18:28 Puslapis atnaujintas: Laisvos darbo vietos
37. 2021-10-07 18:19 Dokumentas išstrintas: Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo pakeitimo nuo 2020 m. lapkričio 6 d.
38. 2021-10-07 18:19 Dokumentas išstrintas: Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo nuo 2020 m. lapkričio 30 d.
39. 2021-10-07 18:19 Dokumentas išstrintas: Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo nuo 2021 m. sausio 4 d.
40. 2021-10-07 18:19 Dokumentas išstrintas: Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo pradinėse klasėse nuo 2021 m. kovo 22 d.
41. 2021-10-07 18:19 Dokumentas išstrintas: Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo pradinėse klasėse nuo 2021 m. balandžio 12 d.
42. 2021-10-07 18:19 Dokumentas išstrintas: Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo pradinėse klasėse nuo 2021 m. gegužės 3 d.
43. 2021-10-07 18:19 Dokumentas išstrintas: Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo baigiamųjų klasių moksleiviams nuo 2021 m. gegužės 3 d.
44. 2021-10-07 18:16 Naujiena sukurta: Išvykų mėnuo 2a klasėje
45. 2021-10-04 19:16 Naujiena sukurta: Naudingas pamokų ciklas
46. 2021-10-04 18:21 Puslapis išstrintas: Tvarkaraščiai
47. 2021-10-04 18:21 Puslapis išstrintas: Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis
48. 2021-10-04 18:21 Puslapis išstrintas: Konsultacijų teikimo tvarkaraštis
49. 2021-10-04 18:20 Puslapis atnaujintas: Tvarkaraščiai
50. 2021-10-04 18:19 Puslapis atnaujintas: Neformalus švietimas

Atnaujinta: 2021-03-02
Pamokų laikas
8. 14.35 - 15.20
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.55 - 10.40
  • 4. 11.00 - 11.45
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.45 - 14.30
  • 8. 14.35 - 15.20