Apie gimnaziją

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos istorija

Gimnazijos direktoriai:


1990 m. rugsėjo 1 d. įkurta pirmoji Lietuvoje katalikiška mokykla (direktorė Angelė Raudienė, kapelionas kun. Jonas Kauneckas (dabartinis Panevėžio vyskupas), pavaduotojai Janina Bucevičiūtė ir Vaclovas Vaičekauskas);

1993 m. gegužę kapeliono Jono Kaunecko ir tėvų komiteto pirmininkės Reginos Chmieliauskienės iniciatyva mokyklos kieme pastatyta ir pašventinta šv. Mergelės Marijos skulptūra;

1995 m. pastatytas mokyklos priestatas. Mokyklai suteiktas vyskupo Vincento Borisevičiaus vardas;

1996 m. mokyklos kapelionu skiriamas kun. Julius Meškauskas;

1997 m. Vincento Borisevičiaus vidurinės mokyklos kapelionu skiriamas kun. Rimantas Gudlinkis;

1998 m. Telšių Vincento Borisevičiaus vidurinės mokyklos direktoriumi skiriamas Vaclovas Vaičekauskas;

1998 m. mokyklos kapelionu skiriamas kun. Rimantas Adomavičius;

1998 m. mokyklos kapelionu skiriamas kun. Stasys Toleikis;

1999 m. Telšių Vincento Borisevičiaus vidurinės mokyklos direktore skiriama Jurgita Venclovienė;

2000 m. mokyklos kapelionu skiriamas kun. Virginijus Poškus;

2001 m. mokyklos kapelionu skiriamas kun. Vilius Viktoravičius;

2001 m. Telšių Vincento Borisevičiaus vidurinės mokyklos direktore skiriama Janina Bucevičiūtė;

2002 m. kovą įrengta internetinė skaitykla;

2002 m. gegužę Švietimo ir Mokslo ministerijos nutarimu mokyklai suteiktas Vincento Borisevičiaus katalikiškosios gimnazijos statusas;

2002 m. gimnazijos kapelionu tapo kun. Vytautas Šiaudvytis;

2004 m. gimnazijoje įrengta valgykla.

2005 m. Telšių Vincento Borisevičiaus katalikiškosios gimnazijos direktoriumi skiriamas Robertas Ežerskis;

2005 m. spalį įrengta mini futbolo aikštė.

2008 m. gimnazija tapo Viešąja įstaiga Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija.

2009 m. gimnazijos kapelionu skiriamas prel. dr. Juozas Šiurys.

2010 m. švenčiama Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos įkūrimo 20 metų sukaktis.

2013 m. pakeistas mokyklos pavadinimas: "Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija". Pradėta gimnazijos pastato renovacija.

1990 metais pirmuosius mokslo metus pradėjo 368 moksleiviai ir 30 mokytojų;

Šiuo metu gimnazijoje mokosi 630 mokiniai ir dirba 53 pedagogai.

Gimnazijos laidos:

Atnaujinta: 2024-06-14
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.55 - 10.40
  • 4. 11.00 - 11.45
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.45 - 14.30
  • 8. 14.35 - 15.20