Visuomenės sveikatos specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Gimnazijoje pamokų metu dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos pecialiste gimnazijoje dirba

Aurelija Danupaitė Sveikatos priežiūros specialistė

Dirba 109 kabinete

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.45 – 16.15

12.00 – 12.30

Antradienis

7.45 – 16.15

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.45 – 16.15

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.45 – 16.15

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.45 – 16.15 12.00 – 12.30

Pagrindinis sveikatos priežiūros tikslas - saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą.

Visuomenės sveikatos specialistas – pirmas žmogus mokykloje į kurį galite kreiptis dėl patarimo ar informacijos, kaip išsaugoti ir stiprinti vaikų sveikatą. Jis – tarsi tarpininkas sveikatos klausimais tarp tėvų ir įstaigos administracijos, taip pat jis gali patarti, kur ieškoti pagalbos rimtesniais atvejais.

Visuomenės sveikatos  specialistė organizuoja ir įgyvendina priemones, kurios užtikrina mokinių sveikatos saugumą ir profilaktiką. Numato ir šalina rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas, teikia sveikatingumo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, tėvams. Ugdo vaikų asmens higienos įgūdžius. Tvarko medicininius dokumentus.                    

Pagrindiniai sveikatos priežiūros gimnazijoje uždaviniai:

 1. Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
 2. Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
 3. Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.
 4. Suteikti pirmąją pagalbą pavojingos būklės, traumų, nelaimingų atsitikimų.

 

Atnaujinta: 2023-04-01
Pamokų laikas
2. 08.55 - 09.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.45 - 14.30
 • 8. 14.35 - 15.20