Karjeros koordinatorius

Ar šiandien jums kyla klausimai: Kas yra profesinė karjera? Nuo ko pradėti planuoti profesinę karjerą? Kas galėtų padėti geriau pažinti save, profesijų pasaulį? Kur ieškoti informacijos apie profesinę karjerą?
Į šiuos ir kitus su profesine karjera susijusius klausimus jums padės atsakyti mokyklos karjeros koordinatorė Eglė Karpavičienė  

Karjeros koordinatoriumi gimnazijoje dirba

Eglė Karpavičienė Karjeros specialistas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės valados

Nekontaktinės valandos

(nuotoliniu būdu)

Pirmadienis

8.15 - 14.00 14.30 - 19.18

Antradienis

   

Trečiadienis

8.30 - 14.00 14.30 - 18.30

Ketvirtadienis

8.30 - 13.28 13.45 - 15.45
Penktadienis    

Kontaktai

El. paštas Rašyti

 

   Mielas Gimnaziste,

   Karjeros konsultacijų metu padėsiu:

 • išsiaiškinti su karjera susijusias problemas ir atrasti tinkamiausius sprendimo būdus;
 • pažinti savo stipriąsias savybes, karjeros galimybes, išsikelti tikslus ir sukurti planą, kaip jų siekti;
 • atsakyti į klausimus, susijusius su studijomis Lietuvoje ir užsienyje.

 

   Gerbiami Tėveliai (globėjai, rūpintojai),

   Konsultacijų metu pasitarsime šiomis temomis:

 • apie tėvų įtaką ir vaidmenį vaiko karjeros planavimui;
 • profesijos ir studijų programos pasirinkimus;
 • individualaus karjeros plano sudarymą;
 • studijų sričių ir ugdymo turinio derinimą vidurinio ugdymo programoje;
 • stojimo sąlygas ir priėmimo tvarką į profesines ir aukštąsias mokyklas.

 

Ugdymas karjerai gimnazijoje

     Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

   PASKIRTIS

     Teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas, padėti asmeniui rinktis jam tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą.

   TIKSLAS

      Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos, darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

 

   UŽDAVINIAI

·     Siekti, kad mokiniai pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, juos kritiškai vertintų ir taikytų planuodami ir įgyvendindami savo karjerą;

·       Kurti metodinę-informacinę bazę bei mokyti mokyklos bendruomenę ja naudotis, vykdant ugdymą karjerai, karjeros konsultavimą ir informavimą bei profesinį veiklinimą;

·     Padėti mokiniams įvertinti darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėti koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.

 

   Naudingos nuorodos:

 

Atnaujinta: 2023-04-01
Pamokų laikas
2. 08.55 - 09.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.45 - 14.30
 • 8. 14.35 - 15.20