Mokytojai

2020-2021 m.m. dirbantys mokytojai

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Dalykas

Kvalifikacinė kategorija

El. paštas

Pradinio ugdymo mokytojai

1.

Ingrida Batavičienė

Pradinis ugdymas

Mokytojas metodininkas

ingrida.bataviciene@borisevicius.lt

2.

Kristina Būtienė

Pradinis ugdymas

Mokytojas metodininkas

kristina.butiene@borisevicius.lt

3.

Rasa Kasparavičienė

Pradinis ugdymas

Vyresnysis mokytojas

rasa.kasparaviciene@borisevicius.lt

4.

Aistė Mileikienė

Pradinis ugdymas

Vyresnysis mokytojas

aiste.mileikiene@borisevicius.lt

5.

Birutė Narmontienė

Pradinis ugdymas

Mokytojas metodininkas

birute.narmontiene@borisevicius.lt

6.

Lina Narvydienė

Pradinis ugdymas

Vyresnysis mokytojas

lina.narvydiene@borisevicius.lt

7.

Ona Staigienė

Pradinis ugdymas

Vyresnysis mokytojas

ona.staigiene@borisevicius.lt

8.

Ramunė Šemetienė

Pradinis ugdymas

Vyresnysis mokytojas

ramune.semetiene@borisevicius.lt

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

9.

Kristina Ežerskienė

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokytojas metodininkas

kristina.ezerskiene@borisevicius.lt

10.

Gaiva Gustienė

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokytojas metodininkas

gaiva.gustiene@borisevicius.lt

11.

Gražina Jankauskaitė

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokytojas metodininkas

gimnazija@borisevicius.lt

12.

Sonata Krasauskienė

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokytojas metodininkas

sonata.krasauskiene@borisevicius.lt

13.

Gražina Narmontienė

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokytojas metodininkas

grazina.narmontiene@borisevicius.lt

Užsienio kalbų mokytojai

14.

Jūratė Damanskienė

Anglų kalba

Mokytojas metodininkas

gimnazija@borisevicius.lt

15.

Lina Mickevičienė

Anglų kalba

Mokytojas metodininkas

lina.mickeviciene@borisevicius.lt

16.

Jūratė Normantienė

Anglų kalba

Vyresnysis mokytojas

jurate.normantiene@borisevicius.lt

17.

Jurgita Raudytė

Anglų kalba

Vyresnysis mokytojas

jurgita.raudyte@borisevicius.lt

18.

Laima Šimulienė

Anglų kalba

Mokytojas metodininkas

laima.simuliene@borisevicius.lt

19. Lina Garbaliauskaitė Anglų kalba Vyr. mokytoja lina.garbaliauskaite@borisevicius.lt 

20.

Vilija Juknevičienė

Vokiečių kalba

Mokytojas metodininkas

vilija.jukneviciene@borisevicius.lt

21..

Marytė Beinorienė

Rusų kalba

Vyresnysis mokytojas

gimnazija@borisevicius.lt

22..

Asta Daukantienė

Rusų kalba

Mokytojas metodininkas

gimnazija@borisevicius.lt

23.

Lena Miltenienė

Rusų kalba

Vyresnysis mokytojas

lena.milteniene@borisevicius.lt

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

24.

Jurgita Daukšaitė

Matematika

Vyresnysis mokytojas

jurgita.dauksaite@borisevicius.lt

25.

Danutė Kungienė

Matematika

Vyresnysis mokytojas

danute.kungiene@borisevicius.lt 

26.

Aurelija Ubartienė

Matematika

Mokytojas metodininkas

aurelija.ubartiene@borisevicius.lt

27.

Liana Liubienė

Matematika 

Mokytojas metodininkas

liana.liubiene@borisevicius.lt

28.

Steponas Eirošius

Informacinės technologijos

Vyresnysis mokytojas

steponas.eirosius@borisevicius.lt

Gamtos mokslų mokytojai

29.

Živilė Gureckienė

Biologija, gamta ir žmogus

Vyresnysis mokytojas

zivile.gureckiene@borisevicius.lt

30.

Daiva Kėrienė

Biologija

Vyresnysis mokytojas

daiva.keriene@borisevicius.lt

31.

Daiva Matuzienė

Chemija

Mokytojas metodininkas

daiva.matuziene@borisevicius.lt

32.

Vaidotas Aloyzas Žvirblis

Fizika

Vyresnysis mokytojas

vaidotas.zvirblis@borisevicius.lt

Socialinių mokslų mokytojai

33.

Regina Kumžienė

Tikyba

Vyresnysis mokytojas

regina.kumziene@borisevicius.lt

34.

Asta Nagienė

Tikyba

Vyresnysis mokytojas

gimnazija@borisevicius.lt

35.

Janina Bucevičė

Istorija

Mokytojas metodininkas

janina.buceviciute@borisevicius.lt

36.

Irena Kunšteinienė

Istorija

Mokytojas metodininkas

kunsteiniene@gmail.com

37.

Ilona Ivoškienė

Istorija

Vyresnysis mokytojas

gimnazija@borisevicius.lt

38.

Laima Uosytė

Geografija

Mokytojas ekspertas

laima.uosyte@borisevicius.lt

39.

Simonas Baliutavičius

Geografija

Mokytojas metodininkas

simonas.baliutavicius@borisevicius.lt

Menų ir sporto mokytojai

40.

Aušra Šlajienė

Muzika

Mokytojas metodininkas

ausraslajien@gmail.com

41.

Saulius Damanskis

Technologijos

Vyresnysis mokytojas

saulius.damanskis@borisevicius.lt

42.

Ligita Kaziukonė

Dailė, fotografija, braižyba

Mokytojas metodininkas

ligita.kumziene@borisevicius.lt

43.

Marija Krajinskienė

Dailė ir technologijos

Mokytojas metodininkas

marija.krajinskiene@borisevicius.lt

44.

Tomas Gaurylius

Kūno kultūra

Vyresnysis mokytojas

tomas.gaurylius@borisevicius.lt

45.

Laima Norvilienė

Kūno kultūra

Vyresnysis mokytojas

laima.norviliene@borisevicius.lt

46.

Jūratė Valatkienė

Sportinis šokis

Mokytojas metodininkas

jurate.valatkiene@borisevicius.lt

Mokinio pagalbos specialistai

47.

  -

Logopedas

Logopedas

 

48.

Valdas Dargužis

Socialinis pedagogas ir žmogaus sauga

Socialinis pedagogas

valdas.darguzis@borisevicius.lt

49.

Daiva Jurgaitytė

Specialioji pedagogė

Vyr. spec. pedagogas

daiva.jurgaityte@borisevicius.lt

50.

Jadvyga Ignotienė

Psichologija

Vyr. psichologijos mokytoja

gimnazija@borisevicius.lt

51.

Ramutė Urnėžienė

Mokytojo padėjėja ir prailginta grupė

Mokytojas

gimnazija@borisevicius.lt

52.

Ramunė Zeniauskienė

Bibliotekininkė

Bibliotekininkė

ramune.zeniauskiene@borisevicius.lt

Klasės vadovai

Klasė

Vadovas

1a

Lina Narvydienė

1b

Ramunė Šemetienė

2a

Aistė Mileikienė

2b

Ona Staigienė

3a

Kristina Būtienė

3b

Rasa Kasparavičienė

4a

Ingrida Batavičienė

4b

Birutė Narmontienė

5a

Jurgita Daukšaitė

5b

Živilė Gureckienė

6a

Irena Kunšteinienė

6b

Sonata Krasauskienė

7a

Ligita Kaziukonė

7b

Lina Garbaliauskaitė

8a

Liana Liubienė

8b

Danutė Kungienė

Ia

Daiva Matuzienė

Ib

Gaiva Gustienė

IIa

Saulius Damanskis

IIb

Kristina Ežerskienė

IIIa

Gražina Narmontienė 

IIIb

Lina Mickevičienė

IVa

Regina Kumžienė

IVb

Daiva Jurgaitytė

Atnaujinta: 2023-06-05
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.55 - 10.40
  • 4. 11.00 - 11.45
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.45 - 14.30
  • 8. 14.35 - 15.20