Mokytojai

2020-2021 m.m. dirbantys mokytojai

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Dalykas

Kvalifikacinė kategorija

El. paštas

Pradinio ugdymo mokytojai

1.

Ingrida Batavičienė

Pradinis ugdymas

Mokytojas metodininkas

ingrida.bataviciene@borisevicius.lt

2.

Kristina Būtienė

Pradinis ugdymas

Mokytojas metodininkas

kristina.butiene@borisevicius.lt

3.

Rasa Kasparavičienė

Pradinis ugdymas

Vyresnysis mokytojas

rasa.kasparaviciene@borisevicius.lt

4.

Aistė Mileikienė

Pradinis ugdymas

Vyresnysis mokytojas

aiste.mileikiene@borisevicius.lt

5.

Birutė Narmontienė

Pradinis ugdymas

Mokytojas metodininkas

birute.narmontiene@borisevicius.lt

6.

Lina Narvydienė

Pradinis ugdymas

Vyresnysis mokytojas

lina.narvydiene@borisevicius.lt

7.

Ona Staigienė

Pradinis ugdymas

Vyresnysis mokytojas

ona.staigiene@borisevicius.lt

8.

Ramunė Šemetienė

Pradinis ugdymas

Vyresnysis mokytojas

ramune.semetiene@borisevicius.lt

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

9.

Kristina Ežerskienė

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokytojas metodininkas

kristina.ezerskiene@borisevicius.lt

10.

Gaiva Gustienė

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokytojas metodininkas

gaiva.gustiene@borisevicius.lt

11.

Gražina Jankauskaitė

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokytojas metodininkas

gimnazija@borisevicius.lt

12.

Sonata Krasauskienė

Lietuvių kalba ir literatūra

Vyresnysis mokytojas

sonata.krasauskiene@borisevicius.lt

13.

Gražina Narmontienė

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokytojas metodininkas

grazina.narmontiene@borisevicius.lt

Užsienio kalbų mokytojai

14.

Jūratė Damanskienė

Anglų kalba

Mokytojas metodininkas

gimnazija@borisevicius.lt

15.

Lina Mickevičienė

Anglų kalba

Mokytojas metodininkas

lina.mickeviciene@borisevicius.lt

16.

Jūratė Normantienė

Anglų kalba

Vyresnysis mokytojas

jurate.normantiene@borisevicius.lt

17.

Jurgita Raudytė

Anglų kalba

Vyresnysis mokytojas

jurgita.raudyte@borisevicius.lt

18.

Laima Šimulienė

Anglų kalba

Mokytojas metodininkas

laima.simuliene@borisevicius.lt

19. Lina Garbaliauskaitė Anglų kalba Vyr. mokytoja lina.garbaliauskaite@borisevicius.lt 

20.

Vilija Juknevičienė

Vokiečių kalba

Mokytojas metodininkas

vilija.jukneviciene@borisevicius.lt

21..

Marytė Beinorienė

Rusų kalba

Vyresnysis mokytojas

gimnazija@borisevicius.lt

22..

Asta Daukantienė

Rusų kalba

Mokytojas metodininkas

gimnazija@borisevicius.lt

23.

Lena Miltenienė

Rusų kalba

Vyresnysis mokytojas

lena.milteniene@borisevicius.lt

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

24.

Jurgita Daukšaitė

Matematika

Vyresnysis mokytojas

jurgita.dauksaite@borisevicius.lt

25.

Danutė Kungienė

Matematika

Vyresnysis mokytojas

danute.kungiene@borisevicius.lt 

26.

Aurelija Ubartienė

Matematika

Mokytojas metodininkas

aurelija.ubartiene@borisevicius.lt

27.

Liana Liubienė

Matematika ir ekonomika

Mokytojas metodininkas

liana.liubiene@borisevicius.lt

28.

Steponas Eirošius

Informacinės technologijos

Vyresnysis mokytojas

steponas.eirosius@borisevicius.lt

Gamtos mokslų mokytojai

29.

Živilė Gureckienė

Biologija

Vyresnysis mokytojas

zivile.gureckiene@borisevicius.lt

30.

Daiva Kėrienė

Gamta ir žmogus

Vyresnysis mokytojas

daiva.keriene@borisevicius.lt

31.

Daiva Matuzienė

Chemija

Mokytojas metodininkas

daiva.matuziene@borisevicius.lt

32.

Vaidotas Aloyzas Žvirblis

Fizika

Vyresnysis mokytojas

vaidotas.zvirblis@borisevicius.lt

Socialinių mokslų mokytojai

33.

Regina Kumžienė

Tikyba

Vyresnysis mokytojas

regina.kumziene@borisevicius.lt

34.

Asta Nagienė

Tikyba

Vyresnysis mokytojas

gimnazija@borisevicius.lt

35.

Janina Bucevičė

Istorija

Mokytojas metodininkas

janina.buceviciute@borisevicius.lt

36.

Irena Kunšteinienė

Istorija

Mokytojas metodininkas

kunsteiniene@gmail.com

37.

Gitana Ramoškienė

Istorija

Mokytojas metodininkas

gitana.piktuzyte@borisevicius.lt

38.

Laima Uosytė

Geografija

Mokytojas ekspertas

laima.uosyte@borisevicius.lt

39.

Simonas Baliutavičius

Geografija

Mokytojas metodininkas

simonas.baliutavicius@borisevicius.lt

Menų ir sporto mokytojai

40.

Aušra Šlajienė

Muzika

Mokytojas metodininkas

ausraslajien@gmail.com

41.

Saulius Damanskis

Technologijos

Vyresnysis mokytojas

saulius.damanskis@borisevicius.lt

42.

Ligita Kaziukonė

Dailė, fotografija, braižyba

Mokytojas metodininkas

ligita.kumziene@borisevicius.lt

43.

Marija Krajinskienė

Dailė ir technologijos

Mokytojas metodininkas

marija.krajinskiene@borisevicius.lt

44.

Tomas Gaurylius

Kūno kultūra

Vyresnysis mokytojas

tomas.gaurylius@borisevicius.lt

45.

Laima Norvilienė

Kūno kultūra

Vyresnysis mokytojas

laima.norviliene@borisevicius.lt

46.

Jūratė Valatkienė

Sportinis šokis

Mokytojas metodininkas

jurate.valatkiene@borisevicius.lt

Mokinio pagalbos specialistai

47.

Irena Banienė

Logopedas

Logopedas

gimnazija@borisevicius.lt

48.

Valdas Dargužis

Socialinis pedagogas ir žmogaus sauga

Socialinis pedagogas

valdas.darguzis@borisevicius.lt

49.

Daiva Jurgaitytė

Specialioji pedagogė

Vyr. spec. pedagogas

daiva.jurgaityte@borisevicius.lt

50.

Jadvyga Ignotienė

Psichologija

Vyr. psichologijos mokytoja

gimnazija@borisevicius.lt

51.

Ramutė Urnėžienė

Mokytojo padėjėja ir prailginta grupė

Mokytojas

gimnazija@borisevicius.lt

52.

Ramunė Zeniauskienė

Bibliotekininkė

Bibliotekininkė

ramune.zeniauskiene@borisevicius.lt

Klasės vadovai

Klasė

Vadovas

1a

Kristina Būtienė

1b

Rasa Kasparavičienė

2a

Ingrida Batavičienė

2b

Birutė Narmontienė

3a

Lina Narvydienė

3b

Ramunė Šemetienė

4a

Aistė Mileikienė

4b

Ona Staigienė

5a

Ligita Kaziukonė

5b

Lina Garbaliauskaitė

6a

Liana Liubienė

6b

Danutė Kungienė

7a

Daiva Matuzienė

7b

Gaiva Gustienė

8a

Gitana Ramoškienė

8b

Kristina Ežerskienė

Ia

Gražina Narmontienė 

Ib

Lina Mickevičienė

IIa

Regina Kumžienė

IIb

Daiva Jurgaitytė 

IIIa

Laima Šimulienė

IIIb

Jūratė Normantienė

IVa

Aurelija Ubartienė

IVb

Sonata Krasauskienė

Atnaujinta: 2021-03-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 12.50 - 13.35
 • 7. 13.45 - 14.30
 • 8. 14.35 - 15.20