Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokinių savivaldos nuostatai 2021-02-02 17:24:58 51.5 KB
Elektroninio dienyno pildymo nuostatai 159.16 KB
Tvarkos
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos lankomumo tvarka 2023-09-30 12:04:28 132.19 KB
Telšių rajono savivaldybės potvarkis dėl mokinių pamokų lankomumo 2023-09-30 12:03:25 267.31 KB
LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl mokinių mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos 2023-09-30 12:03:25 32.3 KB
Pradinių klasių mokinių vertinimo tvarkos aprašas 2023-09-30 12:03:25 151.95 KB
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2024-04-26 16:10:51 346.95 KB
Neformaliojo ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-09-30 12:03:25 133 KB
Situacijos valdymo algoritmas, kai mokinys turi su savimi cigarečių, elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių arba (ir) rūko cigaretes, elektronines cigaretes mokyklos teritorijoje 231.06 KB
Gimnazijos vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas 313.15 KB
Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto gimnazijoje prevencijos taisyklės 350.71 KB
Gimnazijos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojant psichoaktyvias medžiagas, disponuojant jomis ir/arba platinant gimnazijos teritorijoje, tvarkos aprašas 275.48 KB
Priėmimas į gimnaziją
Priėmimo į švietimo įstaigas tvarkos aprašas 1.45 MB
Skirstymo į klases tvarkos aprašas 2024-06-10 12:37:02 478.8 KB
Mokiniams Atnaujinta Dydis
2024–2026 m. m. individualus ugdymo(si) planas (III–IV kl.) 2024-04-26 16:21:29 35.44 KB
Individualaus ugdymo(si) plano keitimo tvarka 2022-04-04 11:30:01 27 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
VGK sudėtis 2024-03-07 09:30:29 93.69 KB
Smurto ir patyčių prevencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-03-07 09:30:29 200.86 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2024-05-20 19:18:58 271.53 KB
Uniformos dėvėjimo tvarka 2024-03-07 09:30:29 16.43 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2024-03-07 09:30:29 161.82 KB
VGK veiklos planas 2024 m. 2024-03-07 09:30:29 206 KB
VGK veiklos planas 2023 m. 2024-03-07 09:30:29 112.8 KB
VGK veiklos planas 2021 m. 2024-03-07 09:30:29 131.72 KB
VGK veiklos planas 2020 m. 2024-03-07 09:30:29 114.14 KB
Strateginiai planai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2022 - 2024 m. 2022-04-11 13:14:06 205.66 KB
Strateginis planas 2019 - 2021 m. 2022-04-11 13:14:06 221.78 KB
Strateginis planas 2016 - 2018 m. 2022-04-11 13:14:27 197.8 KB
Veiklos planai Atnaujinta Dydis
Veiklos planas 2024 m. 2024-03-05 18:14:15 220.17 KB
Veiklos planas 2023 m. 2024-03-05 18:14:15 263.56 KB
Veiklos planas 2022 m. 2024-03-05 18:14:15 193.7 KB
Veiklos planas 2021 m. 2024-03-05 18:14:15 6.84 MB
Veiklos planas 2020 m. 2024-03-05 18:14:15 181.23 KB
Veiklos planas 2019 m. 2024-03-05 18:14:15 191.89 KB
Veiklos planas 2018 m. 2024-03-05 18:14:15 228.07 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 m. veiklos ataskaita 2023-05-07 09:20:34 10.96 MB
2019 m. veiklos ataskaita 2023-05-07 09:20:34 250.03 KB
2018 m. veikos ataskaita 2023-05-07 09:20:34 385.78 KB
2017 m. veiklos ataskaita 2023-05-07 09:20:34 262.77 KB
Direktoriaus veikla Atnaujinta Dydis
Gimnazijos direktoriaus 2023 m. veiklos ataskaitos projektas 2024-01-24 16:16:01 180.23 KB
Gimnazijos direktoriaus 2022 m. veiklos ataskaita 2024-01-24 16:16:01 4.11 MB
Gimnazijos direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaita 2024-01-24 16:16:01 4.96 MB
Gimnazijos direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita ir 2021 m. veiklos uždaviniai 2024-01-24 16:16:01 4.95 MB
Gimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita ir 2020 m. veiklos uždaviniai 2024-01-24 16:16:01 1.61 MB
Gimnazijos direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita ir 2019 m. veikos uždaviniai 2024-01-24 16:16:01 527.47 KB
Ugdymo planai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2023-10-17 16:53:37 836.3 KB
Ugdymo planas 2022-2023 m. m. 2023-09-30 11:56:20 663.06 KB
Ugdymo planas 2021-2022 m. m. 2023-09-30 11:56:20 797.88 KB
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo planas 2020 - 2021 m. m. 2023-09-30 11:56:20 783.31 KB
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo planas 2019 - 2020 m. m. 2023-09-30 11:56:20 805.87 KB
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo planas 2018 - 2019 m. m. 2023-09-30 11:56:20 704.86 KB
Pradinio ugdymo planas 2020 - 2021 m. m. 2023-09-30 11:56:20 356 KB
Pradinio ugdymo planas 2019 - 2020 m. m. 2023-09-30 11:56:20 329.41 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro 2023-11-07 19:42:25 78.73 KB
Vaikų maitinimo organizavimo Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose ir vaikų vasaros stovyklose tvarkos aprašas 2021-01-08 18:58:55 43.96 KB
TVBG mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 111.24 KB
Valgiaraštis 11 metų ir vyresnių mokinių 2024-04-28 20:57:36 3.3 MB
6-10 metų vaikų valgiaraštis 2023-09-25 19:50:58 5.66 MB
Valgiaraštis su kainomis 2024-04-25 17:22:01 7.48 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos programa 2022-10-22 18:06:37 167.9 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2022-10-22 18:06:37 2.48 MB
Vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2022-10-22 18:06:37 160.13 KB
Direktoriaus įsakymas dėl darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo 2024-01-03 12:13:24 483.62 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitos Atnaujinta Dydis
2024 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2024-04-11 21:24:32 6.37 MB
2023 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2024-04-11 21:24:32 2.76 MB
2023 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2024-04-11 21:24:32 3.03 MB
2023 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2024-04-11 21:24:32 2.6 MB
2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2024-04-11 21:24:32 4.1 MB
2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-04-11 21:24:32 3.42 MB
2022 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2024-04-11 21:24:32 3.48 MB
2022 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2024-04-11 21:24:32 2.06 MB
2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2024-04-11 21:24:32 1.91 MB
2021 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2024-04-11 21:24:32 2.6 MB
2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2024-04-11 21:24:32 7.21 MB
2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2024-04-11 21:24:32 2.38 MB
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-04-11 21:24:32 9.4 MB
2020 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2024-04-11 21:24:32 11.07 MB
2020 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-04-11 21:24:32 4.1 MB
2020 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2024-04-11 21:24:32 4.1 MB
2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2024-04-11 21:24:32 4.76 MB
2019 m. metinė biudžetinė ataskaita 2024-04-11 21:24:32 0.97 MB
2019 m. III ketvirčio biudžetinė ataskaita 2024-04-11 21:24:32 0.98 MB
2019 m. II ketvirčio biudžetinė ataskaita 2024-04-11 21:24:32 7.19 MB
2019 m. I ketvirčio biudžetinė ataskaita 2024-04-11 21:24:32 6.66 MB
2018 m. metinė biudžetinė ataskaita 2024-04-11 21:24:32 14.84 MB
2018 m. III ketvirčio biudžetinė ataskaita 2024-04-11 21:24:32 6.85 MB
2018 m. II ketvirčio biudžetinė ataskaita 2024-04-11 21:24:32 8.65 MB
2018 m. I ketvirčio biudžetinė ataskaita 2024-04-11 21:24:32 6.92 MB
2017 m. metinė biudžetinė ataskaita 2024-04-11 21:24:32 9.42 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2024 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-05-05 20:15:29 4.07 MB
2023 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-05-05 20:15:29 8.56 MB
2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-05-05 20:15:29 2.75 MB
2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-05-05 20:15:29 2.6 MB
2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-05-05 20:15:29 3.05 MB
2022 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-05-05 20:15:29 19.39 MB
2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-05-05 20:15:29 3.26 MB
2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-05-05 20:15:29 3.2 MB
2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-05-05 20:15:29 3.3 MB
2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-05-05 20:15:29 5.55 MB
2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-05-05 20:15:29 4.13 MB
2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-05-05 20:15:29 9.63 MB
2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-05-05 20:15:29 3.54 MB
2020 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-05-05 20:15:29 15.27 MB
2020 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-05-05 20:15:29 6.81 MB
2020 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-05-05 20:15:29 6.36 MB
2020 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-05-05 20:15:29 1.99 MB
2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-05-05 20:15:29 3.85 MB
2019 m. metinė finansinė ataskaita  2024-05-05 20:15:29 6.06 MB
2019 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-05-05 20:15:29 17.51 MB
2019 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-05-05 20:15:29 5.73 MB
2019 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos  2024-05-05 20:15:29 5.34 MB
2018 m. metinė finansinė ataskaita  2024-05-05 20:15:29 9.68 MB
2018 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-05-05 20:15:29 5.39 MB
2018 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-05-05 20:15:29 5.04 MB
2018 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-05-05 20:15:29 5.44 MB
2017 m. metinė finansinė ataskaita 2024-05-05 20:15:29 9.87 MB
2017 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-05-05 20:15:29 5.37 MB
2017 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-05-05 20:15:29 5.59 MB
2017 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-05-05 20:15:29 4 MB
2016 m. metinė finansinė ataskaita 2024-05-05 20:15:29 4.98 MB
2016 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-05-05 20:15:29 5.01 MB
2016 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-05-05 20:15:29 5.3 MB
2016 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-05-05 20:15:29 8.44 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2022-10-22 18:16:13 8.17 MB
Viešųjų pirkimų planas 2019 m. 2022-10-22 18:16:13 101.3 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. 2022-10-22 18:16:13 127.43 KB
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 2022-10-02 13:54:21 830.59 KB
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 2022-10-02 13:54:21 538 KB
Teisinio reguliavimo stebėsenos pažyma 2022-10-03 21:37:46 216.35 KB
Mokinių vežiojimo Telšių rajone tėvų (globėjų) privačiu transportu tvarkos aprašas 2024-01-02 16:51:04 35.63 KB
Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ 2022-10-02 13:54:21 220.67 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2022-10-02 13:54:21 179.87 KB
Telšių rajono savivaldybės mokyklų mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas 20.78 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės 298.73 KB
Vidutinis darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Vidutinis darbo užmokestis 2024 m. I ketv. 2024-04-11 21:35:51 514.38 KB
Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. metinis 2024-04-11 21:35:51 337.76 KB
Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. IV ketv. 2024-04-11 21:35:51 338.77 KB
Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. III ketv. 2024-04-11 21:35:51 361.75 KB
Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. II ketv. 2024-04-11 21:35:51 302 KB
Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. I ketv. 2024-04-11 21:35:51 348.73 KB
Vidutinis darbo užmokestis 2019-2022 m. 2024-04-11 21:35:51 148.94 KB