Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos įstatai 2021-02-02 17:24:58 9.55 MB
Mokinių savivaldos nuostatai 2021-02-02 17:24:58 51.5 KB
Elektroninio dienyno pildymo nuostatai 159.16 KB
Tvarkos
Pradinių klasių mokinių vertinimo tvarkos aprašas 2021-02-02 17:25:34 24.04 KB
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021-02-02 17:25:34 238.12 KB
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos lankomumo tvarka 2021-02-02 17:25:34 27.61 KB
Neformaliojo ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-02-02 17:25:34 133 KB
Uniformos dėvėjimo tvarka 2021-02-02 17:25:34 16.43 KB
Priėmimas į gimnaziją
Prašymo forma 2021-02-25 18:32:16 15.63 KB
Mokinių priėmimo į Telšių Vincento Borisevičiaus gimnaziją tvarkos aprašas 2021-02-25 18:32:16 110.88 KB
Įsakymas dėl mokinių priėmimo į gimnaziją tvarkos tvirtinimo 2021-02-25 18:32:16 281.75 KB
Į gimnaziją priimtų mokinių skirstymo į klases tvarkos aprašas 2021-02-25 18:32:17 95.78 KB
Strateginiai planai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2019 - 2021 m. 2021-01-23 16:28:23 221.78 KB
Strateginis planas 2016 - 2018 m 2021-01-23 16:28:23 197.8 KB
Veiklos planai Atnaujinta Dydis
Veiklos planas 2020 m. 2021-01-23 16:34:24 181.23 KB
Veiklos planas 2019 m. 2021-01-23 16:34:25 191.89 KB
Veiklos planas 2018 m. 2021-01-23 16:34:25 228.07 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2019 m. veiklos ataskaita 250.03 KB
2018 m. veikos ataskaita 385.78 KB
2017 m. veiklos ataskaita 262.77 KB
Direktoriaus veikla Atnaujinta Dydis
Gimnazijos direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita ir 2019 m. veikos uždaviniai 2021-01-20 11:36:48 527.47 KB
Gimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita ir 2020 m. veiklos uždaviniai 2021-01-20 11:37:35 1.61 MB
Gimnazijos direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaitos projektas 2021-01-25 17:06:22 203.93 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2020-10-29 18:22:48 6.81 MB
2020 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2020-10-29 18:22:48 6.36 MB
2020 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2020-10-29 18:22:48 1.99 MB
2019 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2020-10-29 18:22:49 3.85 MB
2019 m. metinė finansinė ataskaita  2020-10-29 18:22:49 6.06 MB
2019 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2020-10-29 18:22:49 17.51 MB
2019 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2020-10-29 18:22:49 5.73 MB
2019 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos  2020-10-29 18:22:49 5.34 MB
2018 m. metinė finansinė ataskaita  2020-10-29 18:22:49 9.68 MB
2018 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2020-10-29 18:22:49 5.39 MB
2018 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2020-10-29 18:22:49 5.04 MB
2018 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2020-10-29 18:22:49 5.44 MB
2017 m. metinė finansinė ataskaita 2020-10-29 18:22:49 9.87 MB
2017 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2020-10-29 18:22:49 5.37 MB
2017 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2020-10-29 18:22:49 5.59 MB
2017 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2020-10-29 18:22:49 4 MB
2016 m. metinė finansinė ataskaita 2020-10-29 18:22:49 4.98 MB
2016 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2020-10-29 18:22:49 5.01 MB
2016 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2020-10-29 18:22:49 5.3 MB
2016 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2020-10-29 18:22:49 8.44 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 m. III ketvirčio biudžetinė ataskaita 2020-10-29 18:22:31 11.07 MB
2020 II ketvirčio biudžetinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2020-10-29 18:22:31 4.1 MB
2020 m. II ketvirčio biudžetinė ataskaita 2020-10-29 18:22:31 4.1 MB
2020 m. I ketvirčio biudžetinė ataskaita 2020-10-29 18:22:31 4.76 MB
2019 m. metinė biudžetinė ataskaita 2020-10-29 18:22:31 0.97 MB
2019 m. III ketvirčio biudžetinė ataskaita 2020-10-29 18:22:31 0.98 MB
2019 m. II ketvirčio biudžetinė ataskaita 2020-10-29 18:22:31 7.19 MB
2019 m. I ketvirčio biudžetinė ataskaita 2020-10-29 18:22:31 6.66 MB
2018 m. metinė biudžetinė ataskaita 2020-10-29 18:22:31 14.84 MB
2018 m. III ketvirčio biudžetinė ataskaita 2020-10-29 18:22:31 6.85 MB
2018 m. II ketvirčio biudžetinė ataskaita 2020-10-29 18:22:31 8.65 MB
2018 m. I ketvirčio biudžetinė ataskaita 2020-10-29 18:22:31 6.92 MB
2017 m. metinė biudžetinė ataskaita 2020-10-29 18:22:31 9.42 MB
2017 m. III ketvirčio biudžetinė ataskaita 2020-10-29 18:22:31 6.68 MB
2017 m. II ketvirčio biudžetinė ataskaita 2020-10-29 18:22:31 7.23 MB
2016 m. metinė biudžetinė ataskaita 2020-10-29 18:22:31 3.63 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas 2019 m. 2020-10-28 09:16:27 101.3 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. 2020-10-28 09:16:28 127.43 KB
Ugdymo planai Atnaujinta Dydis
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo planas 2020 - 2021 m. m. 2021-02-25 18:05:01 783.31 KB
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo planas 2019 - 2020 m. m. 2021-02-25 18:05:02 805.87 KB
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo planas 2018 - 2019 m. m. 2021-02-25 18:05:02 704.86 KB
Pradinio ugdymo planas 2020 - 2021 m. m. 2021-02-25 18:05:02 356 KB
Pradinio ugdymo planas 2019 - 2020 m. m. 329.41 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro 2021-01-08 18:57:42 58.29 KB
Vaikų maitinimo organizavimo Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose ir vaikų vasaros stovyklose tvarkos aprašas 2021-01-08 18:58:55 43.96 KB
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo pakeitimo nuo 2020 m. lapkričio 6 d. 2021-01-20 14:14:44 1.28 MB
Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo nuo 2020 m. lapkričio 30 d. 2021-01-20 14:14:44 101.88 KB
Sprendimas dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų 2021-01-20 14:14:44 32.28 KB
Įsakymas dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo 2021-01-20 14:14:44 97.8 KB
Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo nuo 2021 m. sausio 4 d. 2021-01-20 14:14:44 391.99 KB
Informacija mokiniams ir tėvams 2021-01-20 14:14:44 124.47 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
VGK sudėtis 2021-02-04 16:00:29 38.62 KB
Patyčių prevencijos tvarka 2021-02-04 16:00:29 231.23 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2021-02-04 16:00:29 128.25 KB
VGK veiklos planas 2021 m. 2021-02-04 16:00:29 131.72 KB
VGK veiklos planas 2020 m. 2021-02-04 16:01:27 114.14 KB