Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokinių savivaldos nuostatai 2021-02-02 17:24:58 51.5 KB
Elektroninio dienyno pildymo nuostatai 159.16 KB
Tvarkos
LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl mokinių mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos 2023-08-30 19:26:49 32.3 KB
Pradinių klasių mokinių vertinimo tvarkos aprašas 2023-08-30 19:26:49 151.95 KB
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-08-30 19:26:49 274.65 KB
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos lankomumo tvarka 2023-08-30 19:26:49 203.95 KB
Neformaliojo ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-08-30 19:26:49 133 KB
Priėmimas į gimnaziją
Į gimnaziją priimtų mokinių skirstymo į klases tvarkos aprašas 2022-01-28 12:29:09 95.78 KB
Priėmimo į švietimo įstaigas tvarkos aprašas 1.45 MB
Mokiniams Atnaujinta Dydis
2022–2024 m. m. individualus ugdymo(si) planas (III–IV kl.) 2022-04-04 11:30:01 43.7 KB
2021–2023 m. m. individualus ugdymo(si) planas (III–IV kl.) 2022-04-04 11:30:01 43.21 KB
Individualaus ugdymo(si) plano keitimo tvarka 2022-04-04 11:30:01 27 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
VGK sudėtis 2023-02-26 15:26:19 93.69 KB
Patyčių prevencijos tvarka 2023-02-26 15:26:19 231.23 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-02-26 15:26:19 128.25 KB
Uniformos dėvėjimo tvarka 2023-02-26 15:26:19 16.43 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2023-02-26 15:26:19 161.82 KB
VGK veiklos planas 2023 m. 2023-02-26 15:26:19 112.8 KB
VGK veiklos planas 2021 m. 2023-02-26 15:26:19 131.72 KB
VGK veiklos planas 2020 m. 2023-02-26 15:26:19 114.14 KB
Strateginiai planai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2022 - 2024 m. 2022-04-11 13:14:06 205.66 KB
Strateginis planas 2019 - 2021 m. 2022-04-11 13:14:06 221.78 KB
Strateginis planas 2016 - 2018 m. 2022-04-11 13:14:27 197.8 KB
Veiklos planai Atnaujinta Dydis
Veiklos planas 2023 m. 2023-03-25 11:55:46 263.56 KB
Veiklos planas 2022 m. 2023-03-25 11:55:46 193.7 KB
Veiklos planas 2021 m. 2023-03-25 11:55:46 6.84 MB
Veiklos planas 2020 m. 2023-03-25 11:55:46 181.23 KB
Veiklos planas 2019 m. 2023-03-25 11:55:46 191.89 KB
Veiklos planas 2018 m. 2023-03-25 11:55:46 228.07 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 m. veiklos ataskaita 2023-05-07 09:20:34 10.96 MB
2019 m. veiklos ataskaita 2023-05-07 09:20:34 250.03 KB
2018 m. veikos ataskaita 2023-05-07 09:20:34 385.78 KB
2017 m. veiklos ataskaita 2023-05-07 09:20:34 262.77 KB
Direktoriaus veikla Atnaujinta Dydis
Gimnazijos direktoriaus 2022 m. veiklos ataskaita 2023-04-10 22:23:12 4.11 MB
Gimnazijos direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaita 2023-04-10 22:23:12 4.96 MB
Gimnazijos direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita ir 2021 m. veiklos uždaviniai 2023-04-10 22:23:12 4.95 MB
Gimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita ir 2020 m. veiklos uždaviniai 2023-04-10 22:23:12 1.61 MB
Gimnazijos direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita ir 2019 m. veikos uždaviniai 2023-04-10 22:23:12 527.47 KB
Ugdymo planai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2022-2023 m. m. 2022-10-16 20:01:56 663.06 KB
Ugdymo planas 2021-2022 m. m. 2022-10-16 20:01:56 797.88 KB
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo planas 2020 - 2021 m. m. 2022-10-16 20:01:56 783.31 KB
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo planas 2019 - 2020 m. m. 2022-10-16 20:01:56 805.87 KB
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo planas 2018 - 2019 m. m. 2022-10-16 20:01:56 704.86 KB
Pradinio ugdymo planas 2020 - 2021 m. m. 2022-10-16 20:01:56 356 KB
Pradinio ugdymo planas 2019 - 2020 m. m. 2022-10-16 20:01:56 329.41 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro 2021-01-08 18:57:42 58.29 KB
Vaikų maitinimo organizavimo Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose ir vaikų vasaros stovyklose tvarkos aprašas 2021-01-08 18:58:55 43.96 KB
TVBG mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 111.24 KB
Valgiaraštis 11 metų ir vyresnių mokinių 2022-10-07 17:45:06 6.55 MB
6-10 metų vaikų valgiaraštis 2022-10-07 17:42:52 5.12 MB
Valgiaraštis su kainomis 5.7 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos programa 2022-10-22 18:06:37 167.9 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2022-10-22 18:06:37 2.48 MB
Vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2022-10-22 18:06:37 160.13 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-07-08 21:18:52 2.6 MB
2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-07-08 21:18:52 4.1 MB
2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2023-07-08 21:18:52 3.42 MB
2022 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-07-08 21:18:52 3.48 MB
2022 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-07-08 21:18:52 2.06 MB
2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-07-08 21:18:52 1.91 MB
2021 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-07-08 21:18:52 2.6 MB
2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-07-08 21:18:52 7.21 MB
2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-07-08 21:18:52 2.38 MB
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2023-07-08 21:18:52 9.4 MB
2020 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-07-08 21:18:52 11.07 MB
2020 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2023-07-08 21:18:52 4.1 MB
2020 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-07-08 21:18:52 4.1 MB
2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-07-08 21:18:52 4.76 MB
2019 m. metinė biudžetinė ataskaita 2023-07-08 21:18:52 0.97 MB
2019 m. III ketvirčio biudžetinė ataskaita 2023-07-08 21:18:52 0.98 MB
2019 m. II ketvirčio biudžetinė ataskaita 2023-07-08 21:18:52 7.19 MB
2019 m. I ketvirčio biudžetinė ataskaita 2023-07-08 21:18:52 6.66 MB
2018 m. metinė biudžetinė ataskaita 2023-07-08 21:18:52 14.84 MB
2018 m. III ketvirčio biudžetinė ataskaita 2023-07-08 21:18:52 6.85 MB
2018 m. II ketvirčio biudžetinė ataskaita 2023-07-08 21:18:52 8.65 MB
2018 m. I ketvirčio biudžetinė ataskaita 2023-07-08 21:18:52 6.92 MB
2017 m. metinė biudžetinė ataskaita 2023-07-08 21:18:52 9.42 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023-08-27 10:47:01 2.6 MB
2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023-08-27 10:47:01 3.05 MB
2022 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023-08-27 10:47:01 19.39 MB
2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023-08-27 10:47:01 3.26 MB
2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023-08-27 10:47:01 3.2 MB
2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023-08-27 10:47:01 3.3 MB
2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023-08-27 10:47:01 5.55 MB
2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023-08-27 10:47:01 4.13 MB
2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023-08-27 10:47:01 9.63 MB
2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023-08-27 10:47:01 3.54 MB
2020 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023-08-27 10:47:01 15.27 MB
2020 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-08-27 10:47:01 6.81 MB
2020 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-08-27 10:47:01 6.36 MB
2020 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-08-27 10:47:01 1.99 MB
2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023-08-27 10:47:01 3.85 MB
2019 m. metinė finansinė ataskaita  2023-08-27 10:47:01 6.06 MB
2019 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-08-27 10:47:01 17.51 MB
2019 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-08-27 10:47:01 5.73 MB
2019 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos  2023-08-27 10:47:01 5.34 MB
2018 m. metinė finansinė ataskaita  2023-08-27 10:47:01 9.68 MB
2018 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-08-27 10:47:01 5.39 MB
2018 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-08-27 10:47:01 5.04 MB
2018 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-08-27 10:47:01 5.44 MB
2017 m. metinė finansinė ataskaita 2023-08-27 10:47:01 9.87 MB
2017 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-08-27 10:47:01 5.37 MB
2017 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-08-27 10:47:01 5.59 MB
2017 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-08-27 10:47:01 4 MB
2016 m. metinė finansinė ataskaita 2023-08-27 10:47:01 4.98 MB
2016 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-08-27 10:47:01 5.01 MB
2016 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-08-27 10:47:01 5.3 MB
2016 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-08-27 10:47:01 8.44 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2022-10-22 18:16:13 8.17 MB
Viešųjų pirkimų planas 2019 m. 2022-10-22 18:16:13 101.3 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. 2022-10-22 18:16:13 127.43 KB
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 2022-10-02 13:54:21 830.59 KB
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 2022-10-02 13:54:21 538 KB
Teisinio reguliavimo stebėsenos pažyma 2022-10-03 21:37:46 216.35 KB
Mokinių vežiojimo Telšių rajone tėvų (globėjų) privačiu transportu tvarkos aprašas 2022-10-02 13:54:21 385.97 KB
Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ 2022-10-02 13:54:21 220.67 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2022-10-02 13:54:21 179.87 KB
Telšių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų ir mokinių pamokų lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 33.59 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės 298.73 KB
Vidutinis darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. II ketv. 2023-07-08 21:22:09 302 KB
Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. I ketv. 2023-07-08 21:22:09 348.73 KB
Vidutinis darbo užmokestis 2019-2022 m. 2023-07-08 21:22:09 148.94 KB