Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos įstatai 2021-02-02 17:24:58 9.55 MB
Mokinių savivaldos nuostatai 2021-02-02 17:24:58 51.5 KB
Elektroninio dienyno pildymo nuostatai 159.16 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2021-03-18 12:23:59 179.87 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021-09-20 17:56:00 2.48 MB
Tvarkos
Pradinių klasių mokinių vertinimo tvarkos aprašas 2021-10-12 13:38:40 151.95 KB
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021-09-27 13:30:24 279.64 KB
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos lankomumo tvarka 2021-02-02 17:25:34 27.61 KB
Neformaliojo ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-02-02 17:25:34 133 KB
Uniformos dėvėjimo tvarka 2021-02-02 17:25:34 16.43 KB
Priėmimas į gimnaziją
Į gimnaziją priimtų mokinių skirstymo į klases tvarkos aprašas 2021-02-25 18:32:17 95.78 KB
Prašymo forma 15.94 KB
Mokiniams Atnaujinta Dydis
Individualus III - IV kl. mokinio ugdymo(si) planas 2021-03-02 16:17:42 43.21 KB
Individualaus ugdymo(si) plano keitimo tvarka 2021-05-17 15:23:03 27 KB
COVID - 19 Atnaujinta Dydis
Didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas 2021-10-08 20:37:41 1.67 MB
Mokinių testavimas 2021-10-08 20:37:42 387.43 KB
Įsakymas dėl nurodymo izoliuotis ir dėl mokymo būdo taikymo 2021 m. rugsėjo 20 d. 2021-10-08 20:37:42 276.94 KB
Įsakymas dėl nurodymo izoliuotis ir dėl mokymo būdo taikymo 2021 m. rugsėjo 16 d. 2021-10-08 20:37:42 293.86 KB
Įsakymas dėl informacijos apie patvirtintą COVID-19 infekcijos atvejį 2021 m. rugsėjo 10 d. 2021-10-08 20:37:42 288.27 KB
Įsakymas dėl nurodymo izoliuotis ir dėl mokymo būdo taikymo 2021 m. rugsėjo 7 d. 2021-10-08 20:37:42 302.23 KB
Sprendimas dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų 2021-10-08 20:37:42 32.28 KB
Įsakymas dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo 2021-10-08 20:37:42 97.8 KB
Informacija mokiniams ir tėvams 2021-10-08 20:37:42 124.47 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
VGK sudėtis 2021-10-12 13:37:39 93.13 KB
Patyčių prevencijos tvarka 2021-02-04 16:00:29 231.23 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2021-02-04 16:00:29 128.25 KB
VGK veiklos planas 2021 m. 2021-02-04 16:00:29 131.72 KB
VGK veiklos planas 2020 m. 2021-02-04 16:01:27 114.14 KB
Strateginiai planai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2019 - 2021 m. 2021-01-23 16:28:23 221.78 KB
Strateginis planas 2016 - 2018 m 2021-01-23 16:28:23 197.8 KB
Veiklos planai Atnaujinta Dydis
Veiklos planas 2021 m. 2021-04-27 08:12:23 6.84 MB
Veiklos planas 2020 m. 2021-04-27 07:52:12 181.23 KB
Veiklos planas 2019 m. 2021-04-27 07:52:12 191.89 KB
Veiklos planas 2018 m. 2021-04-27 07:52:12 228.07 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2019 m. veiklos ataskaita 250.03 KB
2018 m. veikos ataskaita 385.78 KB
2017 m. veiklos ataskaita 262.77 KB
Direktoriaus veikla Atnaujinta Dydis
Gimnazijos direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita ir 2021 m. veiklos uždaviniai 2021-06-02 22:08:09 4.95 MB
Gimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita ir 2020 m. veiklos uždaviniai 2021-06-02 22:08:09 1.61 MB
Gimnazijos direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita ir 2019 m. veikos uždaviniai 2021-06-02 22:08:09 527.47 KB
Ugdymo planai Atnaujinta Dydis
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo planas 2020 - 2021 m. m. 2021-02-25 18:05:01 783.31 KB
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo planas 2019 - 2020 m. m. 2021-02-25 18:05:02 805.87 KB
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo planas 2018 - 2019 m. m. 2021-02-25 18:05:02 704.86 KB
Pradinio ugdymo planas 2020 - 2021 m. m. 2021-02-25 18:05:02 356 KB
Pradinio ugdymo planas 2019 - 2020 m. m. 329.41 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro 2021-01-08 18:57:42 58.29 KB
Vaikų maitinimo organizavimo Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose ir vaikų vasaros stovyklose tvarkos aprašas 2021-01-08 18:58:55 43.96 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitos Atnaujinta Dydis
2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2021-09-10 15:17:14 7.21 MB
2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2021-09-10 15:17:14 2.38 MB
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-09-10 15:17:14 9.4 MB
2020 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2021-09-10 15:17:14 11.07 MB
2020 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-09-10 15:17:14 4.1 MB
2020 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2021-09-10 15:17:14 4.1 MB
2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2021-09-10 15:17:14 4.76 MB
2019 m. metinė biudžetinė ataskaita 2021-09-10 15:17:14 0.97 MB
2019 m. III ketvirčio biudžetinė ataskaita 2021-09-10 15:17:14 0.98 MB
2019 m. II ketvirčio biudžetinė ataskaita 2021-09-10 15:17:15 7.19 MB
2019 m. I ketvirčio biudžetinė ataskaita 2021-09-10 15:17:15 6.66 MB
2018 m. metinė biudžetinė ataskaita 2021-09-10 15:17:15 14.84 MB
2018 m. III ketvirčio biudžetinė ataskaita 2021-09-10 15:17:15 6.85 MB
2018 m. II ketvirčio biudžetinė ataskaita 2021-09-10 15:17:15 8.65 MB
2018 m. I ketvirčio biudžetinė ataskaita 2021-09-10 15:17:15 6.92 MB
2017 m. metinė biudžetinė ataskaita 2021-09-10 15:17:15 9.42 MB
2017 m. III ketvirčio biudžetinė ataskaita 2021-09-10 15:17:15 6.68 MB
2017 m. II ketvirčio biudžetinė ataskaita 2021-09-10 15:17:15 7.23 MB
2016 m. metinė biudžetinė ataskaita 2021-09-10 15:17:15 3.63 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-09-10 15:14:03 9.63 MB
2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-09-10 15:14:03 3.54 MB
2020 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-09-10 15:14:03 15.27 MB
2020 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2021-09-10 15:14:03 6.81 MB
2020 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2021-09-10 15:14:03 6.36 MB
2020 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2021-09-10 15:14:03 1.99 MB
2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-09-10 15:14:03 3.85 MB
2019 m. metinė finansinė ataskaita  2021-09-10 15:14:03 6.06 MB
2019 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2021-09-10 15:14:03 17.51 MB
2019 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2021-09-10 15:14:03 5.73 MB
2019 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos  2021-09-10 15:14:03 5.34 MB
2018 m. metinė finansinė ataskaita  2021-09-10 15:14:03 9.68 MB
2018 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2021-09-10 15:14:03 5.39 MB
2018 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2021-09-10 15:14:03 5.04 MB
2018 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2021-09-10 15:14:03 5.44 MB
2017 m. metinė finansinė ataskaita 2021-09-10 15:14:04 9.87 MB
2017 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2021-09-10 15:14:04 5.37 MB
2017 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2021-09-10 15:14:04 5.59 MB
2017 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2021-09-10 15:14:04 4 MB
2016 m. metinė finansinė ataskaita 2021-09-10 15:14:04 4.98 MB
2016 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2021-09-10 15:14:04 5.01 MB
2016 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2021-09-10 15:14:04 5.3 MB
2016 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2021-09-10 15:14:04 8.44 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas 2019 m. 2020-10-28 09:16:27 101.3 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. 2020-10-28 09:16:28 127.43 KB