Jan Amos Comenius

Jan Amos Comenius konkursui pristatomos veiklos

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija teikia paraišką dalyvauti tarptautiniame Jan Amos Comenius konkursui. Konkursui teikiamos paraiškos pavadinimas: Europos Sąjunga mūsų gimnazijoje ir gimnazija Europos Sąjungoje. Projekto veiklos apima 2018 – 2020 metus.

Geografijos mokytojos Laimos Uosytės veiklos:

Geografijos kabinete pristatoma suvenyrų iš ES valstybių paroda, į kurią suvenyrus noriai nešė tiek mokiniai, tiek mokytojai.


Europos Sąjungos egzaminas-konkursas (8 - 12 klasių mokiniai).

Pamoka "Statyba - Europa mano namai" 8 klasės mokiniams.

Aštuntokų kurti plakatai tema "Europa ir ES mūsų mieste".

Žaidimas "Europa" į kurį aktyviai įsijungė aštuntos klasės mokiniai.

Ekskursija į Telšių Euro Direct centrą ir netradicinė pamoka apie Europos Sąjungą.

Integruojant geografiją ir technologijas mokiniai naudodami vėlimo techniką vėlė ES šalių vėliavas.

Viktorina "Europos kalbos", kurioje dalyvavo 8 - 11 klasių mokiniai.

Mokytojos sukurtas interaktyvus estafetinis žaidimas "Pažinkime Europos Sąjungą". (Foto 315, 316, 317, 5421, 5624)

 

Dailės mokytojos Ligitos Kaziukonės veiklos:

Mokiniai dalyvavo Euro Direct Telšiai skelbtame plakato konkurse ir septintos klasės mokinė Džeinara Dauparaitė laimėjo pirmą vietą. Jos darbas iki šiol puošia šios organizacijos Facebook paskyrą. Džeinara Dauparaitė ir Bernadeta Valiūtė dalyvauja piešinių konkurse "Gegužės 26 d. rinkimai į Europos parlamentą - galimybė pasirinkti savo ateitį."


 

Anglų kalbos mokytojos Jūratės Normantienės veiklos:

8B klasės mokiniai per anglų kalbos pamoką pristatė projektus apie paauglių mokyklinio gyvenimo skirtumus ir panašumus Lietuvoje bei įvairiose Europos Sąjungos šalyse. Kartu su mokytoja Jūrate Normantiene aštuntokai rinko statistinius duomenis, atliko lyginamąją analizę, paruošė diagramas ir jas pristatė klasės draugams.


IVAB klasių mokiniai kartu su anglų kalbos mokytoja Jūrate Normantiene domėjosi tarptautiniais anglų kalbos lygio nustatymo testais bei reikalavimais ES ???????? universitetuose. 

Anglų kalbos mokytojos Linos Mickevičienės veiklos:

2019-11-14 Pamoka: „Why EU was created and why is it important foru s nowadays?“ (liet. Kodėl Europos Sąjunga buvo sukurta? Kodėl ji svarbi šiandien?)

Dalyvavo 14 III klasės gimnazistų.


2019-12-05 Pamoka „Genesis of the European Union“. (Nuoroda į Kahoot žaidimą https://create.kahoot.it/details/european-union/c12625d8-0e2d-4253-ace9-15ce43886136
Mokinių komandinis darbas Europos Sąjungos chronologija.


Mokinių pristatymai apie tai kuom ES naudinga mums ir mūsų regionui.
Pirmasis pristatymas


Antrasis pristatymas

Mokiniai analizavo įvairias Europos Sąjungos mobilumo programas ir rinko bei sistemino duomenis, kuriuos vėliau pristatė prieš klasę.

Lianos Liubienės ekonomikos mokytojos veiklos:

Sausio 31 d. ekonomikos mokytoja L. Liubienė IIb gimnazijos klasėje vedė pamoką apie ES biudžetą. Pamoka skirta Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 15 metų sukakčiai paminėti. Aptarta ES nauda ir parama Lietuvos ekonomikai. 

Atnaujinta: 2023-04-01
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.55 - 10.40
  • 4. 11.00 - 11.45
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.45 - 14.30
  • 8. 14.35 - 15.20