Per inovatyvias ugdymo priemones į patrauklesnį, įtraukesnį ir pažangesnį mokymąsi

   Telšių rajono savivaldybė kasmet skiria mokyklų pažangos skatinimo lėšas projektams, vykdytų projektų tęstinėms veikloms ir kitai švietimo tobulinimo veiklai skatinti. Mokyklų pažangos skatinimo konkursas skelbiamas kasmet kovo mėn., 2022 m. – iki birželio 1 d. Pavasarį mūsų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Kristina Ežerskienė konkursui pateikė paraišką, kur pristatė ilgalaikį trejų metų projektą „Per inovatyvias ugdymo priemones į patrauklesnį, įtraukesnį ir pažangesnį mokymąsi“. Projekto tikslas: naudojant pamokose inovatyvias ugdymo priemones kelti mokinių smalsumą, motyvaciją, skatinti aktyvų (ypač turinčių specialiųjų poreikių mokinių) įsitraukimą į mokymosi procesą ir padėti veiksmingiau pasiekti pažangą.

   Projektas „Per inovatyvias ugdymo priemones į patrauklesnį, įtraukesnį ir pažangesnį mokymąsi“ buvo patvirtintas ir savivaldybė skyrė lėšas įrengti interaktyviam lietuvių kalbos kabinetui. Rugsėjo mėnesį už skirtas lėšas buvo nupirktas interaktyvus ekranas ir jau ketvirtas mėnuo interaktyvus ekranas padeda moksleiviams kasdien susitelkti į mokomąją medžiagą ir kiekvieną lietuvių kalbos pamoką padaro patrauklesnę ir labiau įtraukiančią į aktyvų mokymąsi.

   Specialiųjų poreikių turintiems mokiniams kas mėnesį rengiamos kūrybines dirbtuves, kurių metu tik jie naudoja interaktyvų ekraną ir kūrybiškai atlieka paskirtas lietuvių kalbos užduotis.

   Inovacija - šiuolaikinės mokymosi erdvės kūrimas, orientuotas į Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimą, padeda sumažinti socialinę atskirtį, įtraukti specialiųjų poreikių turinčius mokinius į aktyvesnį ir bendradarbiavimu pagrįstą ugdymosi procesą, skatina kūrybiškumą ir padeda kiekvienam vaikui siekti pažangos bei pagerinti lietuvių kalbos mokymosi pasiekimus.

   Dvejus mokslo metus (2020-2022 m.) Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija kartu su veiklą tobulinančiomis mokyklomis (Klaipėdos Gedminų progimnazija ir Klaipėdos rajono Lapių pagrindine mokykla) vykdė rašymo pasiekimams gerinti parengtą projektą. Projekto metu lietuvių kalbos mokytojai dalyvavo mokymuose, kurių metu išmoko dirbti su įvairiais IKT įrankiais ir programomis. Įgyta patirtis (šiuolaikinis pamokos organizavimas, efektyvus mokymosi strategijų taikymas, virtualių programų naudojimas) dabar pritaikoma vykdant ilgalaikį projektą „Per inovatyvias ugdymo priemones į patrauklesnį, įtraukesnį ir pažangesnį mokymąsi“.

 

 

 

 

Atnaujinta: 2024-06-14
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.55 - 10.40
  • 4. 11.00 - 11.45
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.45 - 14.30
  • 8. 14.35 - 15.20