Rašymo įgūdžių gerinimas diegiant virtualias aplinkas trijose veiklą tobulinančiose mokyklose

   Veiklą tobulinančios mokyklos (Klaipėdos Gedminų progimnazija, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija, Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla) įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektą „Rašymo įgūdžių gerinimas diegiant virtualias aplinkas trijose veiklą tobulinančiose mokyklose“ (projekto kodas 09.2.1-ESFA-K-728-03-0045).

    Projekto partnerė (konsultuojanti mokykla) – Prienų r. Skriaudžių pagrindinė mokykla.

    Projekto vadovas – Aurelijus Liaudanskas, koordinatorė – Asta Jankauskienė.

    Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-18 – 2022-09-18

  Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama iki 68 958,51 Eur. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 70 365,83,08 Eur.

    Projekto tikslas – pagerinti 8 klasės mokinių pasiekimus rašymo srityje.

   Projekto metu veiklą tobulinančios mokyklos, papildžiusios IT bazę, įsirengs išmaniąsias lietuvių kalbos klases, mokymų metu kompetencijas patobulinę pedagogai parengs virtualių užduočių komplektus 7-8 klasių lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms bei neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimams, o veiklą tobulinančių mokyklų mokiniai atlikdami užduotis gerins rašymo pasiekimus.

    Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

    Projekto svetainė Apie projektą | My Site 1 (wixsite.com)

 

 

PROJEKTAS, SKIRTAS MOKINIŲ SKAITYMO IR RAŠYMO GEBĖJIMAMS STIPRINTI, ĮSIBĖGĖJA

   Nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio gimnazijoje startavo projektas „Rašymo įgūdžių gerinimas diegiant virtualias aplinkas trijose veiklą tobulinančiose mokyklose“ (09.2.1-ESFA-K-728), kuris bus vykdomas dvejus metus kartu su Klaipėdos Gedminų progimnazija bei Klaipėdos rajono Lapių pagrindine mokykla. Projekto tikslas – pagerinti 8-ų klasių mokinių rašymo pasiekimus. 
   Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (www.esinvesticijos.lt; https://www.esf.lt/lt). Visos trys projekte dalyvaujančios mokyklos turi galimybę papildyti IT bazę ir įsirengti po išmaniąją lietuvių kalbos klasę. Prie šio projekto įgyvendinimo Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje prisidėjo ir Telšių rajono savivaldybė (skirta lėšų klasės moduliniams baldams įsigyti). Dalis IKT įrangos jau atkeliavo į mokyklą, likusi dalis bus pristatyta artimiausiu metu. Šiuo pandemijos laikotarpiu, kai ugdymas vyksta nuotoliniu būdu, projekto veiklų pritaikymas tapo ypač aktualus ir naudingas. 
   Lygiagrečiai su edukacinės virtualios aplinkos įrengimu nuosekliai vyksta ir pedagogų mokymai bei kompetencijų tobulinimas. Mūsų gimnazijoje į šio projekto veiklas ir mokymus yra įsitraukę 6 pedagogai: keturios lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos, informacinių technologijų mokytojas bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Pedagogai dalyvavo konsultuojančios mokyklos – Prienų rajono Skriaudžių pagrindinės mokyklos teoriniuose ir praktiniuose mokymuose – patirties pasidalinime apie efektyvias mokymosi strategijas gerinant rašymo pasiekimus bei individualizuojant ugdymo turinį. Vyksta nuotoliniai praktiniai mokymai bei konsultacijos apie darbą virtualioje Office 365 aplinkoje, kitų atvirų virtualių programų naudojimą, kurių reikia interaktyvioms užduotis sukurti. 
   Virtualių mokymosi įrankių įvaldymas ir gebėjimas tinkamai taikyti ugdymo procese ne tik augina mokytojo kompetencijas bet tuo pačiu ir kelia motyvaciją tiek mokiniams, tiek patiems mokytojams. Projekto veiklose dalyvauja abi septintos klasės (59 mokiniai). Abiems klasėms yra skirta po vieną papildomą savaitinę lietuvių kalbos pamoką. Šių pamokų metu mokiniai kartu su mokytojais kuria bei atlieka virtualias trijų lygių sudėtingumo užduotis. Rašymo gebėjimų gerinimas yra glaudžiai susijęs su skaitymu. Todėl knygų skaitymas yra pasirinktas kaip pagrindas arba šaltinis interaktyvioms užduotims parengti. Per vienerius mokslo metus yra suplanuota perskaityti 2 knygas (projekto įgyvendinimo metu – 4). Šiuo metu visi projekto dalyviai yra perskaitę vieną knygą -  Daivos Vaitkevičiūtės „Trise prieš mafiją“ bei atlikę suplanuotas veiklas. Knygos skaitymui yra parinktos neatsitiktinai, o labai gerai apgalvojus jų meninę vertę, aktualią problematiką bei šiuolaikiškumą. Juk tuo pačiu siekiama vaikus neatbaidyti nuo skaitymo, o kaip tik intriguoti ir sudominti. Antroji šių metų knyga, kuria remdamiesi kursime, perkursime ir atliksime įvairias užduotis yra Lauros Varslauskaitės „Mano didelis mažas aš“. 
   Iš mokytojų bei mokinių atsiliepimų, suprantame, kad projekto veiklos yra įdomios, įtraukiančios ir naudingos. Artimiausiu metu yra planuojamas nuotolinis susitikimas-popietė su knygos autore, kuriame dalyvaus visų trijų mokyklų 7 klasių mokiniai ir turės galimybę užduoti rūpimų klausimų bei dar daugiau sužinoti apie knygos sukūrimo aplinkybes. Taip pat vyks šių mokyklų 7 klasių mokinių bendra nuotolinė lietuvių kalbos pamoka ir dar nemažai kitų veiklų, susijusių su knygų skaitymu bei įdomių užduočių kūrimu ir atlikimu.

     Direktoriaus pavaduotoja Daiva Mizgerienė

 

 NETRADICINĖ PAMOKA

 Kovo 5 dieną įvyko Telšių Vincento Borisevičiaus 7ab klasių mokinių nuotolinė jungtinė pamoka su Klaipėdos Gedminų progimnazijos ir Klaipėdos rajono Lapių pagrindinės mokyklos septintokais. Tai yra viena iš numatytų veiklų, kurios vyksta pagal projektą „Rašymo įgūdžių gerinimas diegiant virtualias aplinkas trijose veiklą tobulinančiose mokyklose“ (09.2.1-ESFA-K-728). Skelbiame mokinių atsiliepimus – refleksijas po neįprastos pamokos.

        Netradicinė pamoka

   Penktadienį, kovo 5 dieną, aš ir mano klasės draugai dalyvavome Klaipėdos Gedminų progimnazijos organizuotoje projekto „Rašymo įgūdžių gerinimas diegiant virtualias aplinkas trijose veiklą tobulinančiose mokyklose“ pamokoje. Joje dalyvavo visos projektą įgyvendinančios mokyklos. Susitikus virtualiai Teams platformoje organizatorės pristatė užduotis, kurias turėjome atlikti per tam tikrą laiką. Užduotys buvo įvairios: kryžiažodžio ir komiksų kūrimas, skaidrių darymas ir kt. Visos veiklos buvo susijusios su jau skaityta D. Vaitkevičiutės knyga „Trise prieš mafiją“. Gavę užduotis buvome suskirstyti į šešias komandas. Pradžioje jautėmės kiek nedrąsiai, bet paskui susivieniję atlikome mums paskirtą užduotį – sukūrėme kryžiažodį. Visą laiką tvyrojo puiki nuotaika. Man labai patiko dalyvauti jungtinėje pamokoje, nes buvo įdomios užduotys, turėjome galimybę susipažinti bei pabendrauti su kitų mokyklų septintokais. Manau, kad tokių susitikimų reikėtų daugiau, nes jie skatina bendravimą, padeda susirasti draugų, ugdo gebėjimą kūrybiškai dirbti komandoje. Ačiū organizatoriams už puikią pamoką ir smagiai praleistą laiką.

   Augustė Jucytė, 7b kl.

    Netradicinė pamoka

   Kovo 5-ąją dieną nuotoliniu būdu Teams platformoje vyko netradicinė projekto „Rašymo įgūdžių gerinimas diegiant virtualias aplinkas trijose veiklą tobulinančiose mokyklose“ pamoka. Joje dalyvavo trijų mokyklų - Klaipėdos Gedminų progimnazijos, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos, Klaipėdos r. Lapių pagrindinės mokyklos - moksleiviai. Pamokos pradžioje visi mokiniai buvo suskirstyti į kambarius, kuriuose turėjo atlikti skirtingas veiklas: kurti kryžiažodį, ruošti interviu su rašytoja klausimus, sukurti „Bingo“, padaryti plakatą ir kt. Visos užduotys buvo susijusios su jau skaityta D. Vaitkevičiutės knyga „Trise prieš mafiją“. Mano komandai reikėjo parašyti šios knygos reklamą. Iš pradžių buvo nedrąsu, nes grupėje niekas nekalbėjo. Bet paskui mes susibendravome ir pradėjome kurti reklamą. Kitų mokyklų mokiniai buvo labai draugiški, noriai dalinosi savo kompiuterinėmis žiniomis ir idėjomis. Darbą atlikome gana greitai, nes mūsų komanda buvo be galo stropi ir atsakinga. Mano nuotaika buvo gera. Manau, kad ir kitiems mokiniams patiko tokia netradicinė jungtinė pamoka, nes refleksijos metu visi rašė tik gerus atsiliepimus. Džiaugiuosi, kad galėjau dalyvauti šioje pamokoje, ir tikiuosi, kad jų  dar bus.

   Viltė Remėzaitė, 7a kl.

SUSITIKIMAS SU RAŠYTOJU V. V. LANDSBERGIU

   Š.m. gegužės 6 d. EFS  projekto dalyviai –  septintokai  iš Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos, Klaipėdos Gedminų progimnazijos ir Klaipėdos rajono Lapių pagrindinės mokyklos - dalyvavo nuotoliniame susitikime su vaikų rašytoju, poetu, publicistu, teatro ir kino režisieriumi V. V. Landsbergiu. 
   Pažintis su rašytoju prasidėjo nuo interviu. Septintokai svečiui uždavė įvairių klausimų, susijusių su rašytojo gyvenimu, veikla ir pomėgiais.  Iš atsakymų paaiškėjo, kad rašytojas vaikystėje svajojo būti zoologijos sodo direktoriumi, kad labiausiai mokykloje nesisekė matematika, kad rytais valgo košę... Taip pat pasidalino mintimis, kaip gimsta knygų herojai, jų vardai, kaip kuriamos intriguojančios istorijos. 
   Vėliau kūrybinėse dirbtuvėse  septintokai aktyviai ir entuziastingai įsitraukė į istorijos kūrimą ir mokėsi kurti filmo scenarijų. Mokiniai sužinojo, kaip atsiranda istorijos ir kaip jas reikia išplėtoti, išmoko įvairių gudrybių, kaip sukurti įdomų pasakojimą, kuris pritrauktų skaitytoją. Tai buvo ir kūrybinis žaidimas, ir kitokia veikla, kai kartu su žinomu rašytoju leidžiamasi į išskirtinį nuotykį.
   Po susitikimo mokiniai įgavo daugiau optimizmo, nes, anot V. V. Landsbergio, visos svajonės išsipildo – tik reikia skaityti knygas.

Atnaujinta: 2024-06-14
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.55 - 10.40
  • 4. 11.00 - 11.45
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.45 - 14.30
  • 8. 14.35 - 15.20