Socialinė veikla

Gimnaijoje siūlomos socialinės veiklos kryptys

KRYPTYS

VEIKLA

ATSAKINGAS

 

 

 

Darbinė veikla

1. Kabinetų, gimnazijos bibliotekos, skaityklos patalpų ir koplyčios priežiūra.

Mokytojai dirbantys kabinetuose, klasės vadovas, socialinis pedagogas, bibliotekos vedėjos ir kiti.

2. Gimnazijos bendrųjų erdvių apipavidalinimas, svetingos aplinkos kūrimas.

 

Ekologinė veikla

1. Darbas miesto ar respublikinėse ekologinėse akcijose, projektuose.

Mokytojai, klasės vadovai, socialinis pedagogas, administracija ir kiti.

2. Lapų grėbimas,  aplinkos tvarkymas Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos teritorijoje.

 

 

Projektinė veikla

1. Dalyvavimas prevenciniuose, socialiniuose, profesinio informavimo projektuose.

Mokytojai, klasės vadovai, socialinis pedagogas, administracija ir kiti.

2. Mokymo priemonių ir vaizdinės medžiagos kūrimas ir rengimas/gaminimas.

3. Renginių organizavimas.

4. Parodų organizavimas.

 

 

 

 

Socialinė veikla

1. Individuali pagalba mokymosi sunkumų turintiems ar žemesnių klasių mokiniams.

Mokytojai, klasės vadovai, socialinis pedagogas, administracija ir kiti.

2. Pagalba pradinio ugdymo mokytojams.

3.Savanoriškas darbas organizacijose: Telšių rajono senelių ir globos namuose, Carite, Krizių centre, jaunimo centruose, neįgaliųjų bendrijoje ir t.t.

4.Gerumo akcijos.

 

Pilietinė veikla

1. Dalyvavimas valstybiniuose (sausio 13-oji, Vasario 16-oji, Kovo 11-oji ...) minėjimuose.

Mokytojai, klasės vadovai, socialinis pedagogas, administracija ir kiti.

 

 

 

Kita veikla

1. Pagalba klasės vadovui, kitiems mokytojams.

Bibliotekininkė, klasių vadovai, dalykų mokytojai, socialinis pedagogas, kūno kultūros mokytojai, administracija ir kiti.

 

2. Aktyvi veikla gimnazijos savivaldoje.

3. Teisėjavimas sportinėse varžybose.

4. Atstovavimas gimnazijai visuomeninėje veikloje (kultūriniuose, sporto renginiuose, koncertinėse programose).

 

Atnaujinta: 2024-06-14
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.55 - 10.40
  • 4. 11.00 - 11.45
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.45 - 14.30
  • 8. 14.35 - 15.20