Nuostatai ir tvarkos

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokinių savivaldos nuostatai 2021-02-02 17:24:58 51.5 KB
Elektroninio dienyno pildymo nuostatai 159.16 KB
Tvarkos
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos lankomumo tvarka 2023-09-30 12:04:28 132.19 KB
Telšių rajono savivaldybės potvarkis dėl mokinių pamokų lankomumo 2023-09-30 12:03:25 267.31 KB
LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl mokinių mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos 2023-09-30 12:03:25 32.3 KB
Pradinių klasių mokinių vertinimo tvarkos aprašas 2023-09-30 12:03:25 151.95 KB
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-09-30 12:03:25 274.65 KB
Neformaliojo ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-09-30 12:03:25 133 KB
Priėmimas į gimnaziją
Į gimnaziją priimtų mokinių skirstymo į klases tvarkos aprašas 2022-01-28 12:29:09 95.78 KB
Priėmimo į švietimo įstaigas tvarkos aprašas 1.45 MB
Atnaujinta: 2023-04-01
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.55 - 10.40
  • 4. 11.00 - 11.45
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.45 - 14.30
  • 8. 14.35 - 15.20