Nuostatai ir tvarkos

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokinių savivaldos nuostatai 2021-02-02 17:24:58 51.5 KB
Elektroninio dienyno pildymo nuostatai 159.16 KB
Tvarkos
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos lankomumo tvarka 2023-09-30 12:04:28 132.19 KB
Telšių rajono savivaldybės potvarkis dėl mokinių pamokų lankomumo 2023-09-30 12:03:25 267.31 KB
LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl mokinių mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos 2023-09-30 12:03:25 32.3 KB
Pradinių klasių mokinių vertinimo tvarkos aprašas 2023-09-30 12:03:25 151.95 KB
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2024-04-26 16:10:51 346.95 KB
Neformaliojo ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-09-30 12:03:25 133 KB
Situacijos valdymo algoritmas, kai mokinys turi su savimi cigarečių, elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių arba (ir) rūko cigaretes, elektronines cigaretes mokyklos teritorijoje 231.06 KB
Gimnazijos vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas 313.15 KB
Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto gimnazijoje prevencijos taisyklės 350.71 KB
Gimnazijos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojant psichoaktyvias medžiagas, disponuojant jomis ir/arba platinant gimnazijos teritorijoje, tvarkos aprašas 275.48 KB
Priėmimas į gimnaziją
Į gimnaziją priimtų mokinių skirstymo į klases tvarkos aprašas 2022-01-28 12:29:09 95.78 KB
Priėmimo į švietimo įstaigas tvarkos aprašas 1.45 MB
Atnaujinta: 2023-04-01
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.55 - 10.40
  • 4. 11.00 - 11.45
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.45 - 14.30
  • 8. 14.35 - 15.20