Skirtas finansavimas projektui įgyvendinti

   Veiklą tobulinančios mokyklos (Klaipėdos Gedminų progimnazija, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija, Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla) įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektą „Rašymo įgūdžių gerinimas diegiant virtualias aplinkas trijose veiklą tobulinančiose mokyklose(projekto kodas 09.2.1-ESFA-K-728-03-0045).

   Projekto partnerė (konsultuojanti mokykla) – Prienų r. Skriaudžių pagrindinė mokykla.

   Projekto vadovas – Aurelijus Liaudanskas, koordinatorė – Asta Jankauskienė.

   Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-18 – 2022-09-18

   Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama iki 68 958,51 Eur. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 70 365,83,08 Eur.

   Projekto tikslas – pagerinti 8 klasės mokinių pasiekimus rašymo srityje.

   Projekto metu veiklą tobulinančios mokyklos, papildžiusios IT bazę, įsirengs išmaniąsias lietuvių kalbos klases, mokymų metu kompetencijas patobulinę pedagogai parengs virtualių užduočių komplektus 7-8 klasių lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms bei neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimams, o veiklą tobulinančių mokyklų mokiniai atlikdami užduotis gerins rašymo pasiekimus.

   Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

 

 

   Daugiau: www.esinvesticijos.lt; https://www.esf.lt/lt/

Nepamirškite padėkoti autoriui