PROJEKTAS, SKIRTAS MOKINIŲ SKAITYMO IR RAŠYMO GEBĖJIMAMS STIPRINTI, ĮSIBĖGĖJA

   Nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio gimnazijoje startavo projektas „Rašymo įgūdžių gerinimas diegiant virtualias aplinkas trijose veiklą tobulinančiose mokyklose“ (09.2.1-ESFA-K-728), kuris bus vykdomas dvejus metus kartu su Klaipėdos Gedminų progimnazija bei Klaipėdos rajono Lapių pagrindine mokykla. Projekto tikslas – pagerinti 8-ų klasių mokinių rašymo pasiekimus. 
Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (www.esinvesticijos.lt; https://www.esf.lt/lt). Visos trys projekte dalyvaujančios mokyklos turi galimybę papildyti IT bazę ir įsirengti po išmaniąją lietuvių kalbos klasę. Prie šio projekto įgyvendinimo Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje prisidėjo ir Telšių rajono savivaldybė (skirta lėšų klasės moduliniams baldams įsigyti). Dalis IKT įrangos jau atkeliavo į mokyklą, likusi dalis bus pristatyta artimiausiu metu. Šiuo pandemijos laikotarpiu, kai ugdymas vyksta nuotoliniu būdu, projekto veiklų pritaikymas tapo ypač aktualus ir naudingas. 
   Lygiagrečiai su edukacinės virtualios aplinkos įrengimu nuosekliai vyksta ir pedagogų mokymai bei kompetencijų tobulinimas. Mūsų gimnazijoje į šio projekto veiklas ir mokymus yra įsitraukę 6 pedagogai: keturios lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos, informacinių technologijų mokytojas bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Pedagogai dalyvavo konsultuojančios mokyklos – Prienų rajono Skriaudžių pagrindinės mokyklos teoriniuose ir praktiniuose mokymuose – patirties pasidalinime apie efektyvias mokymosi strategijas gerinant rašymo pasiekimus bei individualizuojant ugdymo turinį. Vyksta nuotoliniai praktiniai mokymai bei konsultacijos apie darbą virtualioje Office 365 aplinkoje, kitų atvirų virtualių programų naudojimą, kurių reikia interaktyvioms užduotis sukurti. 
   Virtualių mokymosi įrankių įvaldymas ir gebėjimas tinkamai taikyti ugdymo procese ne tik augina mokytojo kompetencijas bet tuo pačiu ir kelia motyvaciją tiek mokiniams, tiek patiems mokytojams. Projekto veiklose dalyvauja abi septintos klasės (59 mokiniai). Abiems klasėms yra skirta po vieną papildomą savaitinę lietuvių kalbos pamoką. Šių pamokų metu mokiniai kartu su mokytojais kuria bei atlieka virtualias trijų lygių sudėtingumo užduotis. Rašymo gebėjimų gerinimas yra glaudžiai susijęs su skaitymu. Todėl knygų skaitymas yra pasirinktas kaip pagrindas arba šaltinis interaktyvioms užduotims parengti. Per vienerius mokslo metus yra suplanuota perskaityti 2 knygas (projekto įgyvendinimo metu – 4). Šiuo metu visi projekto dalyviai yra perskaitę vieną knygą -  Daivos Vaitkevičiūtės „Trise prieš mafiją“ bei atlikę suplanuotas veiklas. Knygos skaitymui yra parinktos neatsitiktinai, o labai gerai apgalvojus jų meninę vertę, aktualią problematiką bei šiuolaikiškumą. Juk tuo pačiu siekiama vaikus neatbaidyti nuo skaitymo, o kaip tik intriguoti ir sudominti. Antroji šių metų knyga, kuria remdamiesi kursime, perkursime ir atliksime įvairias užduotis yra Lauros Varslauskaitės „Mano didelis mažas aš“. 
   Iš mokytojų bei mokinių atsiliepimų, suprantame, kad projekto veiklos yra įdomios, įtraukiančios ir naudingos. Artimiausiu metu yra planuojamas nuotolinis susitikimas-popietė su knygos autore, kuriame dalyvaus visų trijų mokyklų 7 klasių mokiniai ir turės galimybę užduoti rūpimų klausimų bei dar daugiau sužinoti apie knygos sukūrimo aplinkybes. Taip pat vyks šių mokyklų 7 klasių mokinių bendra nuotolinė lietuvių kalbos pamoka ir dar nemažai kitų veiklų, susijusių su knygų skaitymu bei įdomių užduočių kūrimu ir atlikimu.
 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos