Pranešimai
Birželio 18 d. Lietuvos dailės ir technologijų mokytojų metodinėje - praktinėje konferenci...
Direktoriaus įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo baigiamųjų klasių moksleiviams nuo 2...
Š. m. kovo 12 d. Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje lankėsi svečiai iš Italijos:
ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUO 2021 M. SAUSIO 4 D.
SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, NUOTOLINIO UGDYMO, PRIEŽ...
ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, NUOTOLINIO UGDYMO, PRIEŽIŪROS I...
Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu Telšių Vincento Borisevi...