Viešpatie, palaimink mūsų draugystę! Tu - mūsų draugas!

  • Paskelbta: 2020-10-26
  • Kategorija: Sielovada

       Pirmadieniais per klasės valandėlę gimnazijos koplyčioje meldžiasi  kurios nors klasės mokiniai. Čia jiems  šv. Mišias aukoja net penki kunigai: kun. Rino, kun. Oliver, kun. Alexis, kun. Egidijus  bei misionieriai saleziečiai.

   Pirmieji koplyčioje meldėsi  6 – tų ir 7 – tų  klasių mokiniai, kurie dėl saugumo ir prevencinių nurodymų nedalyvavo Mokslo metų pradžios šventinėse šv. Mišiose.

   Susitikimui su Jėzumi mokiniai iš anksto ruošėsi  pasirinko prasmingą ženklą, simbolį.  6a, b klasių moksleiviai iš popieriaus iškirpo ir nusplavino rankytes, ant kurių kiekvieno piršto pagal popiežiaus Pranciškaus pirštų maldos pavyzdį užrašė savo intenciją.

   Išminties ir šviesos ženklą – pelėdą – pasirinko 7a, b klasių mokiniai. Jie supynė savas apyrankes, draugystės ženklą, ir  nunešė prie altoriaus, prašydami Dievą, kad laimintų klasės vienybę bei globotų bendraklasius.     

   Šv. Mišių metu mokiniai ne tik meldėsisi, bet ir skaitė Dievo žodį, grojo įvairiais instrumentais, giedojo giesmes bei patarnavo kunigui.

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos